Haku

VKL 513/06

Tulosta

Asianumero: VKL 513/06 (2006)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.11.2006

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Rajoitusehdot Katoaminen Oliko matkapuhelinta kohdannut jokin äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma vai oliko se kadonnut?

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjä oli 19.6.2006 hieman ennen klo 13 terveyskeskuksessa odottamassa vastaanotolle pääsyä, kun hänen matkapuhelimensa huomaamatta luiskahti hänen housuntaskustaan odotustilan penkille. Lausunnonpyytäjän ollessa vastaanotolla puhelin anastettiin.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata katoamisesta tai unohtamisesta aiheutunutta vahinkoa eikä varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa tai –olosuhteita ei voida tarkoin määritellä.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on katoaminen eli vahinko, jossa vakuutettu ei ole pystynyt yksilöimään mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, joka olisi ollut syynä esineen menettämiseen. Katoamista ja unohtamista koskevan rajoitusehdon perusteella vahinkoa ei korvata.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjä kertoo matkapuhelimen olleen hänen kesähousujensa reisitaskussa vielä klo 12.50, kun vastaanottoaika oli klo 13.00. Vastaanotolle pääsyä odotellessa kännykkä on pudonnut odotustilan penkille, koska lausunnonpyytäjä olisi kuullut jos se olisi pudonnut lattialle.
 
Vastaanoton lopulla lausunnonpyytäjä aikoi merkitä matkapuhelimen kalenteriin uuden vastaanottoajan, mutta tuolloin hän totesi kännykän olevan poissa. Hän kävi tarkastamassa odotustilan penkiltä ja kysyi myös neuvonnasta, mutta kännykkä oli anastettu. Odotustilassa samaan aikaan olleita muita henkilöitä ei enää ollut paikalla. Asiasta tehtiin myös rikosilmoitus.
 
Lausunnonpyytäjä katsoo selvittäneensä tapahtuma-ajan, -paikan ja –olosuhteet hyvin tarkkaan. Kännykän luiskahtaminen taskusta penkille on ollut täysin ennalta arvaamatonta. Tämän jälkeisiin tapahtumiin lausunnonpyytäjä ei ole voinut vaikuttaa ennen kuin hän huomasi, ettei matkapuhelin enää ollutkaan housuntaskussa. Vakuutuksen pitäisi korvata juuri tällaiset yllättävät tapahtumat, joihin ei pysty mitenkään varautumaan.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Lausunnonpyytäjän matkapuhelin on kadonnut terveyskeskuksessa 19.6.2006, ja lausunnonpyytäjä epäilee puhelimen pudonneen odotustilan penkille.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakeva on velvollinen näyttämään, että kyseessä on korvattava vahinkotapahtuma. Tässä tapauksessa lausunnonpyytäjän on voitava riittävästi näyttää toteen, mitä puhelimelle on tapahtunut ja että tämä tapahtuma on ehtojen mukainen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutunut suoranainen esinevahinko.
 
Vakuutusyhtiö katsoo jääneen luotettavasti näyttämättä, mitä lausunnonpyytäjän puhelimelle on tapahtunut. Lausunnonpyytäjä ei ole voinut osoittaa, että vahinko olisi aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Muun selvityksen puuttuessa puhelinta on pidettävä kadonneena. Yhtiö ei muuta korvauspäätöstään.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Vahingon syyn täytyy olla luonteeltaan äkillinen ja ennalta arvaamaton.
 
Ehtojen kohdan 4.10 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta.
 
Kohdan 4.19 mukaan vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa tai –olosuhteita ei voida tarkoin määritellä.
 
Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan lausunnonpyytäjän menettämän matkapuhelimen. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole voitu luotettavasti selvittää, mitä kyseiselle matkapuhelimelle on tapahtunut. Tämän vuoksi puhelinta on pidettävä kadonneena. Katoamista ja unohtamista koskevan rajoitusehdon perusteella vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan puhelimen menettämistä. Yhtiön korvauspäätös on ehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta