Haku

VKL 509/04

Tulosta

Asianumero: VKL 509/04 (2004)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.11.2004

Alkoholin väärinkäytöstä aiheutunut sairaus

Vakuutettu oli matkustanut Suomesta Seattlen kautta Alaskaan 20.7.2003. Seattlen lentokentältä hänet vietiin sairaalaan hänen saatuaan lentomatkan aikana kohtauksen. Diagnoosiksi asetettiin alkoholin vieroitusoireista aiheutunut kohtaus, alkoholin väärinkäyttö ja alkoholiperäinen maksatulehdus. 

Vakuutettu haki korvausta hoitokuluista matkavakuutuksensa perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi ehtokohtaan 1.5.1.2, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata sairautta, joka on aiheutunut alkoholia tai lääkeaineen väärinkäytöstä tai huumeen käytöstä.
 
Koska vakuutetun sairaalahoidon syynä oli sairaus, joka on johtunut alkoholin väärinkäytöstä, vakuutusyhtiö ei korvannut siitä aiheutuneita kuluja.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutettu on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Vakuutettu toteaa matkustaneensa Rovaniemeltä vuorokauden sisällä Amsterdamin kautta Seattleen. Jatkolento Alaskaan oli varattu. Vakuutetun oli tarkoitus vaeltaa lähes kuukausi Alaskassa. Hän sai sairaaladiagnoosin kopion, mutta kun suomalaisistakaan ei tahdo saada selvää, niin saati sitten amerikanenglannilla kirjoitetusta sotkusta. Teoriassakin on mahdotonta, että vakuutettu olisi ollut humalassa, sillä matka Rovaniemeltä Hollannin kautta Amerikkaan oli nopeatempoinen, koneen turvatarkastus suorastaan hirvittävän tarkka, ja tarjoilu koneessa varsin valvottua.
 
Vakuutettu katsoo, ettei hän ole tehnyt mitään vakuutusehtojen vastaista, vakuutus on ollut voimassa ja maksettu. Tämän vuoksi hän pyytää korvauspäätöksen kumoamista ja korvauksen maksamista.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtoihin ja antamaansa korvauspäätökseen ja toteaa, että käytettävissä olleiden sairauskertomusmerkintöjen mukaan vakuutettu on saapunut 20.7.2003 Seattlen lentokentältä sairaalahoitoon. Vakuutettua on hoidettu alkoholin liikakäytön ja sen lopettamisesta aiheutuneiden oireiden sekä alkoholin käytöstä aiheutuneen maksatulehduksen takia.
 
Koska vakuutettua on hoidettu ehtokohdan 1.5.1.2 mukaisen alkoholin väärinkäytöstä aiheutuneen sairauden takia, ei tämän sairauden hoitokuluja korvata matkavakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Matkavakuutuksen ehtojen kohdan 1.5.1.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata sairautta, joka on aiheutunut alkoholia tai lääkeaineen väärinkäytöstä tai huumeen käytöstä.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu oli matkallaan Suomesta Alaskaan saanut lentokoneessa kohtauksen, jonka vuoksi hänet oli viety Seattlen lentokentältä sairaalaan. Sairaalassa vakuutettua oli hoidettu mm. diagnooseilla alkoholinkäytön lopettamisesta aiheutunut kohtaus, alkoholin liikakäyttö sekä alkoholinkäytöstä aiheutunut maksatulehdus.
 
Kun alkoholin käyttö on jatkunut pitkään, syntyy käytön lopettamisen tai vähentämisen myötä vieroitustila. Vieroitustilan oireina on ärtyneisyyttä, levottomuutta, ahdistusta, unettomuutta, hikoilua, mahakipua ja ripulia. Vaikeimpiin vieroitustiloihin liittyy kouristelua, hallusinaatioita ja sekavuutta sekä tajunnantason laskua. Vieroitustilan syntyminen edellyttää pitkään jatkunutta alkoholinkäyttöä.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata sairautta, joka on aiheutunut alkoholin väärinkäytöstä. Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutetun sairaalahoito on johtunut kohtauksesta, jonka on katsottu aiheutuneen alkoholin vieroitusoireista. Koska tämänkaltaiset vieroitusoireet aiheutuvat tavanomaista runsaammasta ja pitkään jatkuneesta alkoholinkäytöstä, voidaan sairauden lautakunnan käsityksen mukaan katsoa aiheutuneen alkoholin väärinkäytöstä.
 
Edellä olevan vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta