Haku

VKL 507/11

Tulosta

Asianumero: VKL 507/11 (2012)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.04.2012

Kaulakorun katoaminen Näyttö vakuutustapahtumasta

23.6.2011 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjä (synt. 1950) oli ollut Espanjassa Malagassa lähdössä lentokentältä lennolla Helsinkiin. Hän on kertonut vahinkoilmoituksessa tapahtumista näin: ”Riisuin kaulakorun turvatarkastuksessa ja laitoin sen turvatarkastuksen jälkeen kaulaan. Lentokoneessa matkalla Helsinkiin huomasin korun pudonneen.”

Korvausta ketjuineen ja jalokivineen yhteensä 1.910 euron arvoisesta kaulakorusta haettiin matkavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 23.6.2011. Yhtiö on evännyt korvauksen katsoen, että vahinkoilmoituksesta ei käy ilmi mitään äkillistä normaalista poikkeavaa tapahtumaa, josta kaulakorun menettäminen olisi voinut johtua. Tavara katsotaan kadonneeksi, jos sen menettämissyyksi ei osata nimetä mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa. Katoamiseen viittaa myös se, että lausunnonpyytäjä on havainnut kaulakorun puuttumisen vasta lentokoneessa. Vahinko on aiheutunut katoamisesta, minkä johdosta siitä ei korvausta makseta.

Tämän jälkeen lausunnonpyytäjän aviomies oli soittanut vakuutusyhtiöön 27.6.2011. Laaditun puhelinmuistion mukaan ”asiakkaan mies soitti koskien vahinkoasiaa, että koru oli varmasti laitettu kaulaan, kun olivat ohittaneet turvatarkastuksen. Kentällä oli kuulemma kova ruuhka eikä voinut varma, jos joku olisi näppässyt korun kaulasta. Toinen vaihtoehto on, että koru on rikkoutunut ruuhkassa ja näin ollen pudonnut. Koru ei ole voinut unohtua turvatarkastukseen”.

Yhtiö oli tämän jälkeen antanut uuden kielteisen korvauspäätöksen 29.6.2011. Yhtiö on evännyt korvauksen samoin perustein kuin aiemmassa päätöksessä.

Tämän jälkeen lausunnonpyytäjä oli palkannut asianajajan, joka oli laatinut yhtiölle selvityksen tapahtumista. Selvitykseen oli liitetty lausunnonpyytäjän kertomus, jonka mukaan ”vahinko, kaulakorun menettäminen, johtui äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta turvatarkastuksesta siirtymisen jälkeen lentokentän kahvin jonossa, jossa oli matkustajien tungos edessä ja takana sekä sivuilla. Riisuessani jonossa takkia päältäni, todennäköisesti kaulakoru on takertunut takin käänteisiin tai rannekelloon tai vyön solkeen, mistä johtuen kaulakorun ketju on katkennut ja kaulakoru pudonnut. Kuulin kilauksen, jonka luulin johtuvan metallisen rannekellon kosketuksesta takissa kiinni olevan vyön metallia sisältävään solkeen, mutta en arvannut kilauksen liittyvän kaulakorun putoamiseen. Kaulakorun ketjun rakenne oli kierteelle punottu ja reunoiltaan epätasainen, mikä on osaltaan edesauttanut ketjun tarttumista ja putoamista”.

Tämän jälkeen vakuutusyhtiön toimihenkilöt ja lausunnonpyytäjän asiamies ovat käyneet kirjeenvaihtoa sähköpostitse, joka ei ole johtanut korvauspäätöksen muuttumiseen.

 

Valitus

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön yhtiön hylkäävään päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta.

Lausunnonpyytäjä on riisunut turvatarkastuksessa klo 16.40 kaulakorun asiankuuluvan vaatimuksen ja käytännön mukaisesti. Hän on laittanut kaulakorun takaisin kaulaansa turvatarkastuksen jälkeen. Turvatarkastuksen jälkeen lausunnonpyytäjä ja hänen miehensä siirtyivät kahvilaan, jossa oli jono ja väentungos. Ruuhkaisessa kahvilassa jonottaessaan lausunnonpyytäjä riisui päällystakkinsa. Tässä yhteydessä hän kuuli kilauksen, jonka hän sillä hetkellä luuli johtuneen metallisen rannekellon osumisesta takin metalliseen solkeen. Kilaus on mitä ilmeisimmin johtunut kaulakorun irtoamisesta väentungoksessa. Lausunnonpyytäjä ja hänen miehensä havaitsivat kaulakorun menetetyksi lentokoneessa noin klo 17.30, joten palaaminen terminaaliin ja tapahtuman selvittäminen paikan päällä ei ollut enää mahdollista.

Menetetty kaulakoru oli täysin kunnossa ja sitä oli käytetty normaalisti. Kaulakorun ketju on rakenteeltaan kierteelle punottu. Sen reunat ovat epätasaiset ja ketju pitkähkö. Kaulakorun tarttuminen lausunnonpyytäjän tai väentungoksessa jonkun muun vaatteisiin seurauksin, että lukko on antanut periksi, taikka ketju on katkennut, on mahdollinen tapahtumainkulku. Vaihtoehtoisesti väentungoksessa kaulakoru on voinut tulla varastetuksi.

Lausunnonpyytäjä on esittänyt asiassa yksityiskohtaisen tapahtumankulun, jossa vakuutustapahtuman aika, paikka ja olosuhteet on määritelty niin tarkasti, kuin mahdollista ottaen huomioon vakuutustapahtuman kokonaisuudessaan. Kaulakorun menettäminen on havaittu välittömästi, sillä lausunnonpyytäjän ja hänen miehensä havaintojen perusteella vakuutustapahtuma rajautuu ajallisesti turvatarkastuksen ja lentokoneeseen siirtymisen väliin. Kysymys on lyhyestä alle tunnin ajanjaksosta, jonka tapahtumapaikka ja olosuhteet ovat myös selkeästi ja yksityiskohtaisesti kerrottu vakuutustapahtuman kuvauksessa.

Lausunnonpyytäjä viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 669/06 ja toteaa, että nyt esillä oleva tapaus on sen kanssa samankaltainen. Se, että lausunnonpyytäjä on laittanut kaulakorun takaisin kaulaansa välittömästi turvatarkastuksen jälkeen, sulkee pois mahdollisuuden kaulakorun unohtumisesta turvatarkastukseen. Ottaen huomioon lentokentän kahvilan väentungoksen, on kaulakorun menettämiselle kolme vaihtoehtoista tapahtumainkulkua, kuten vakuutustapahtuman kuvauksessa mainitaan. Kaulaketjun lukko on pettänyt, ketju on katkennut tai kaulakoru on varastettu. Kaikki nämä vaihtoehdot ovat äkillisiä ja ennalta arvaamattomia tapahtumia ja näin ollen vakuutusehtojen perusteella korvattavia vakuutustapahtumia.

Lausunnonpyytäjä ei vakuutusyhtiön mukaan ole esittänyt vahinkoilmoituksessaan äkillistä tai ennalta arvaamatonta tapahtumaa kaulakorun menetyksen aiheuttajaksi. Lausunnonpyytäjä on kuitenkin ilmoitusta jättäessään ollut siinä uskossa, että hänen tekemänsä selvitys tapahtumista on ollut riittävän yksityiskohtainen ja että siitä on käynyt ilmi, että kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Se, että alkuperäinen ilmoitus on ollut puutteellinen vakuutusyhtiön mukaan, ei ole peruste korvauksen hylkäämiselle myöhemmin muutosta haettaessa. Ilmoitusta on täydennetty myöhemmin niin, että se on faktoihin perustuva, luotettava, johdonmukainen ja yksityiskohtainen kuvaus tapahtumasta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kiistää vaatimuksen. Alun perin vahinkoilmoituksessa on kerrottu, että lausunnonpyytäjä oli riisunut kaulakorun turvatarkastuksessa ja laittanut sen jälkeen sen kaulaan. Lentokoneessa matkalla Helsinkiin hän oli huomannut korun pudonneen.

Kielteisen korvauspäätöksen jälkeen lausunnonpyytäjän aviomies oli soittanut vakuutusyhtiöön ja vakuuttanut, että koru oli varmasti laitettu kaulaan, kun he olivat ohittaneet turvatarkastuksen. Aviomiehen kertoman mukaan kentällä oli ollut kova ruuhka eikä voinut olla varma, jos joku olisi näppäissyt korun kaulasta. Toiseksi vaihtoehdoksi hän arveli, että koru on rikkoutunut ruuhkassa ja näin ollen pudonnut.

Toisen kielteisen korvauspäätöksen jälkeen laaditun selvityksen mukaan lausunnonpyytäjällä oli tarkka aika ja paikka ja jopa kuulohavainto korun putoamisesta.

Alkuperäisen vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjä ei ole pystynyt yksilöimään mitään äkillistä normaalista poikkeavaa tapahtumaa, josta korun menettäminen olisi voinut aiheutua. Koru on vielä turvatarkastuksessa, mutta lentokoneessa matkalla Helsinkiin hän oli huomannut sen puuttuvan. Kyseessä on rajoitusehtojen tarkoittama katoaminen ja vakuutustapahtumaa ei voida määritellä.

Myöhemmin tehdyt oletukset ja arvailut siitä, mitä korulle on voinut tapahtua, eivät ole riittävä näyttö korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Se, mitä korulle on tosiasiassa tapahtunut, jää täysin epäselväksi. Se on yhtä hyvin voinut pudota huonosti kiinnitetyn lukitsemisen seurauksena kuin, että se olisi särkynyt tai varastettu tai menetetty jonkun muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena.

Lautakunnan ratkaisussa VKL 669/06 olevassa tilanteessa oli pystytty kertomaan tarkasti tapahtuma-ajan ja –paikan olosuhteet ja kuvaus tapahtumista on ollut yksityiskohtainen ja johdonmukainen.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissään

  • vahinkoilmoitus 23.6.2011
  • korvauspäätökset 23.6. ja 29.6.2011
  • sähköpostiviestejä asianosaisten välillä
  • lausunnonpyytäjän selostus tapahtumista
  • lausunnonpyytäjän päiväämätön selvitys vakuutusyhtiölle
  • kaksi valokuvaa
  • arvio korujen arvosta 11.8.2011
  • vakuutusyhtiön puhelinmuistiot 23., 27. ja 29.6. sekä 17.8. ja 2.9.2011
  • vakuutuskirja 16.6.2011
  • vakuutusehdot 5.10.2011

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Ehdon 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton, välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Rajoitusehdon 4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta (kohta 12) eikä vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä kuten esimerkiksi varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, paikkaa ja olosuhteita ei voida tarkoin määritellä (kohta 21).

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko lausunnonpyytäjä kyennyt yksilöimään, että hänen korunsa menettäminen olisi aiheutunut vakuutusehdossa 3.1 määritellystä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Tapauksen arviointi

Lautakunta toteaa, että lausunnonpyytäjä on vahinkoilmoituksessa 23.6.2011 kertonut riisuneensa kaulakorun turvatarkastuksessa ja laittaneensa sen tämän jälkeen takaisin kaulaansa. Hän oli huomannut kaulakorun kadonneen ollessaan lentokoneessa matkalla Helsinkiin.

Hylkäävän korvauspäätöksen 23.6.2011 jälkeen lausunnonpyytäjän aviomies on vahvistanut, että lausunnonpyytäjä oli laittanut kaulakorun varmasti takaisin kaulaansa. Aviomies oli kuitenkin täydentänyt aiemmin esitettyä kertomusta toteamalla, että kentällä oli ollut kova ruuhka ja joku on mahdollisesti voinut varastaa korun ruuhkassa. Toisena vaihtoehtona hän oli esittänyt, että koru on rikkoutunut ja pudonnut ruuhkassa.

Yhtiön annettua vielä uuden kielteisen korvauspäätöksen 29.6.2011 on lausunnonpyytäjä esittänyt yksityiskohtaisen muistikuvan siitä, että hän oli kahvilan jonossa riisunut takkia päältä, jolloin todennäköisesti kaulakoru on takertunut johonkin ja pudonnut. Hän on tässä täydentävässä kertomuksessaan muistanut kuulleensa myös kilauksen, jonka hän oli luullut johtuvan rannekellon kosketuksesta takissa kiinni olevan vyön metallia sisältävään solkeen, mutta hän ei kuitenkaan esittämänsä mukaan arvannut tämän kilauksen liittyvän kaulakorun putoamiseen.

Ensimmäisen vahinkoilmoituksen perusteella arvioituna lausunnonpyytäjällä ei ole ollut käsitystä, mitä hänen kaulakorulleen on tapahtunut ennen kuin vasta hänen havaitessaan lentokoneessa, että koru on poissa hänen hallinnastaan.

Ensimmäisen korvauspäätöksen jälkeen kertomus on täydentynyt sisältämään epäilyn mahdollisesta anastusrikoksesta kahvilan ruuhkaisessa jonossa. Toisen hylkäävän korvauspäätöksen jälkeen kertomus on vielä edelleen tarkentunut pitämään sisällään muistikuvan jostakin metallisesta kilahdusäänestä.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella jää epäselväksi, mistä syystä ja milloin koru on joutunut pois lausunnonpyytäjän hallinnasta turvatarkastuksen ja lentokoneessa tapahtuneen korun puuttumisen havaitsemisen välillä. Lausunnonpyytäjien taholta esitetty kertomus on tarkentunut ja yksityiskohtaistunut sitä mukaa, kun vakuutusyhtiö on antanut asiassa hylkääviä korvauspäätöksiä.

Lautakunta ei käytettävissään olevin todistelukeinoin ja pelkästään kirjallisen aineiston perusteella voi todeta edellytettävällä varmuudella, että lausunnonpyytäjän kaulakoru on joutunut pois hänen hallinnastaan vakuutusehdossa määritellyn äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena.

Rajoitusehtojen 4.12 ja 4.21 nojalla korvausta ei makseta omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta eikä sellaisesta vahingosta, jossa vahinkotapahtumaa ei voida määritellä, kuten esimerkiksi varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja –olosuhteita ei voida tarkoin määritellä.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävän korvausratkaisun lopputulosta vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia