Haku

VKL 505/15

Tulosta

Asianumero: VKL 505/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.02.2016

Myymälänharjoittajan vastuu. Korostunut huolellisuusvelvoite. Tuottamus. Liukastuminen kaupassa. Selvitykset. Oliko myymälänharjoittaja vahingonkorvausvastuussa vahingonkärsineen kaatumisesta ja siitä aiheutuneesta polvivammasta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1954) liukastui 10.2.2015 ruokakaupassa ja loukkasi oikean polvensa. Myymälänharjoittajan tekemän vastuuvahinkoilmoituksen mukaan kaatuminen oli johtunut lattialla olleista mustikoista, jotka olivat hetkeä aiemmin pudonneet toiselta asiakkaalta. Myymälänharjoittajalle esittämässään korvausvaatimuksessa A kertoi, että kaatuminen oli johtunut lattialla olleesta vesilätäköstä, joka oli ilmeisesti peräisin asiakkaiden kengissä kulkeutuneesta lumesta. Asia käsiteltiin myymälänharjoittajan vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiö piti päätöksissään uskottavampana selityksenä A:n liukastumiselle lattialle pudonneita mustikoita. Yhtiö viittasi myymälänharjoittajan selvitykseen, jonka mukaan kassalla työskennellyt henkilö oli ehtinyt huomata mustikat, mutta ei ollut vielä ehtinyt puuttua asiaan, kun A jo liukastui. Kaupan henkilökunta ei ollut havainnut mitään veteen viittaavaa vahingon jälkeen ja kaupan kertomusta tuki myös valvontakameranauha, jonka viisi henkilöä oli katsonut heti vahingon tapahduttua. Yhtiö viittasi lisäksi myymälänharjoittajan selvitykseen kaupan siivouskäytännöistä. Yhtiö katsoi, että myymälänharjoittaja oli osoittanut huolehtineensa tilojensa kunnossapidosta asianmukaisesti ja lattioiden siivous oli ollut tehokkaasti järjestetty. Näin ollen myymälänharjoittajalle ei ollut syntynyt korvausvastuuta A:n henkilövahingosta. Vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön kielteiseen korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A kertoo, että liukastuminen on johtunut kaupan sisääntulon lattialla, jonotusautomaatin vieressä olleesta vesilätäköstä. Lätäkön muodostuminen jonotusautomaatin viereen on luonnollista, koska ihmiset jäävät siihen odottamaan vuoroaan. A:lla on vahingon sattuessa ollut yllään nilkkoihin asti ulottuva vaalea talvitakki. Mikäli A:n kenkä olisi osunut mustikkaan, jossain päin takin takaosaa pitäisi olla mustikan jälkiä. Niitä ei kuitenkaan ole ollut. A pitää muutenkin epätodennäköisenä, että 60-kiloinen naishenkilö liukastuisi mustikkaan. A:lla oli vahinkohetkellä jalassaan hyvin liukkaalla pitävät talvijalkineet. Lisäksi A kiinnittää huomiota siihen, ettei videonauhaa, johon myymälänharjoittaja on selvityksessään vedonnut, ole tallella. Mikäli kassahenkilö oli ehtinyt huomata mustikat, voidaan lisäksi kysyä, miksei mustikoita poistettu lattialta välittömästi.

Vahinkohetkellä kaupan lattialla ei ollut mattoja, mutta nyttemmin sinne on tuotu matot. A toteaa, että myymälänharjoittajalla on korostunut huolellisuusvelvoite siitä, että asiakkaat voivat asioida myymälätiloissa turvallisesti. Samoin myymälänharjoittajalla on velvollisuus korvausvastuun välttämiseksi ennakoida vahinkoja ja ryhtyä toimiin niiden estämiseksi. Tällainen itsestään selvä ja välttämätön toimi on hankkia liukkauden torjumiseksi matot kaupan sisääntuloon, kuten muutkin lähistön kaupat ovat tehneet. A katsoo, ettei myymälänharjoittaja ole riittävällä huolellisuudella huolehtinut liukkauden torjunnasta ja on siten A:lle aiheutuneesta henkilövahingosta korvausvastuussa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutuksenottaja on vahingosta voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingon aiheuttajan tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä vahingon syynä. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on korostunut velvoite huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Näyttötaakka siitä, että tilojen turvallisuudesta on huolehdittu asianmukaisesti, on palveluntarjoajalla.

Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan selvityksen mukaan liikkeen siivousta varten on hankittu siivousyritys, joka suorittaa siivouksen sovitun ohjelman mukaisesti seitsemänä päivänä viikossa. Kassan jälkeen sijaitsevan ns. etumyymälän, jossa vahinko tapahtui, siisteydestä pitävät lisäksi huolta kassat ja kassavastaava mm. siivoamalla kuitit ja poistamalla välittömästi lattialle pudonneet elintarvikkeet. Kiireiseen aikaan kassaosastoa siivotaan 15 minuutin välein, koska asiakkaiden heittämien kuittien poistaminen edellyttää sitä.

Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan vahinkotapahtuma on tallentunut videolle, josta on ilmennyt, että edellinen asiakas on pudottanut kiireessä rasian mustikoita lattialle, ja auenneen kannen vuoksi lattialle on pudonnut pari–kolme mustikkaa. A on tämän jälkeen saapunut myymälään ja liukastunut mustikoihin. Tapahtuman on nähnyt leipäosaston työntekijä noin kahden metrin päästä ja videotallenteelta neljän kaupan henkilökuntaan kuuluvaa. Kassatyöntekijä on nähnyt mustikoiden putoamisen, mutta ei ole ehtinyt tehdä asialle mitään ennen A:n kaatumista. Toinen kassatyöntekijä on tullut paikalle A:n kaaduttua ja huomannut, että A on kaatunut pariin mustikkaan ja siivonnut mustikat lattialta. Alueella ei ole ollut vettä eikä lunta.

Viitaten asiassa saamiinsa selvityksiin vakuutusyhtiö katsoo, että myymälänharjoittaja on osoittanut huolehtineensa kassaosaston kunnosta ja puhtaanapidosta asianmukaisesti ja huolellisesti. Yhtiö katsoo, ettei näyttöä siitä, että A olisi liukastunut veteen, ole, mutta tässäkin tapauksessa kunnossapito on ollut riittävää. Lähin sisäänkäynti ulkoa on noin 30–40 metriä myymälän sisääntulosta, jolloin kosteuden kulkeutuminen ulkoa myymälään on epätodennäköistä. Myymälässä ei myöskään ole aiemmin esiintynyt ongelmia lattian liukkauden takia. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei myymälänharjoittaja ole A:n henkilövahingosta korvausvastuussa eikä vahinkoa siten voida korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle myymälänharjoittajalle tilaisuuden esittää kannanottonsa asiassa. Vakuutuksenottajan puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei vakuutuksenottajalla ole asiaan lisättävää.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on osapuolten lautakunnalle toimittamien kirjelmien lisäksi käytössään vakuutuksenottajan vastuuvahinkoilmoitus, A:n korvausvaatimus vakuutuksenottajalle ja reklamaatiot vakuutusyhtiön päätösten johdosta, kaksi vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ja yhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen ratkaisu, selvitys kaupan siivousohjeista ja sähköpostikirjeenvaihtoa vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön sekä A:n ja vakuutusyhtiön välillä.

Vakuutuksenottaja on kertonut vahingosta, että A on saapunut myymälään 10.2.2015 klo 8 jälkeen. Hän on astunut kassa-alueella edellisen asiakkaan pudottamaan mustikkaan, kaatunut ja loukannut polvensa. Asia on tapahtuman jälkeen katsottu videolta ja A on kaatunut mustikkaan, ei mahdolliseen lattialla olevaan kosteuteen. (Sähköinen vahinkoilmoitus sekä vakuutuksenottajan sähköposti vakuutusyhtiölle 31.3.2015.) Videotallenne on ehditty hävittää ennen kuin A:n korvausvaatimus on saapunut vakuutuksenottajalle, mutta sen ovat tapahtuman jälkeen nähneet myymäläpäällikkö, teollisten tuotteiden osastonhoitaja, kauppias, lihamestari ja leipäosaston työntekijä. (Sähköpostit vakuutuksenottajalta vakuutusyhtiölle 25.3.2015 ja 31.3.2015.) Kassalla vahinkohetkellä ollut myyjä on kertonut nähneensä, että mustikat putosivat edelliseltä asiakkaalta lattialle. Myyjä ei kuitenkaan ole ehtinyt tehdä mitään asialle ennen A:n liukastumista. Vahinkopaikalle vahingon jälkeen saapunut myyjä on kertonut todenneensa, että A oli kaatunut pariin mustikkaan ja että lattialla ei ollut vettä. (Vakuutuksenottajan sähköposti vakuutusyhtiölle 29.6.2015.) Kaupan siisteydestä huolehtii siivousyritys seitsemänä päivänä viikossa. Vahinko sattui kassan jälkeen etumyymälässä. Kyseisellä osastolla on kassat ja kassavastaava, jotka pitävät yleisestä siisteydestä huolta ja siivoavat lattialta mm. kuitit ja mahdolliset lattialle pudonneet elintarvikkeet välittömästi. Kassaosastoa siivotaan kiireellisimpänä aikana 15 minuutin välein johtuen asiakkaiden heittämistä kuiteista. (Vakuutuksenottajan sähköposti vakuutusyhtiölle 17.3.2015.)

A on kertonut vahingosta, että hän tuli ruokakauppaan 10.2.2015 noin kello 8.00. Heti hänen kauppaan tullessaan kassojen ja leipätiskin välissä lappulaitteen välillä oli reippaasti märkää, ilmeisesti sulanutta lunta, joka aiheutti sen, että hän liukastui ja hänen polvensa taittui vartalon alle. Tapauksen todisti ainakin kaksi nuorta kassatyöntekijää, joista toinen tuli erikseen kysymään A:lta, oliko kaikki kunnossa. Sama työntekijä myös pyyhki lattian kuivaksi. (A:n korvausvaatimus 5.3.2015.) A:lla oli vahingon sattuessa yllään nilkkapituinen, vaalea talvitakki, jossa ei vahingon jälkeen ollut nähtävissä mustikkatahroja (A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 12.10.2015) ja jaloissaan tasapohjaiset talvijalkineet (A:n päiväämätön, 17.11.2015 saapunut lisäkirjelmä lautakunnalle).

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottajana oleva myymälänharjoittaja korvausvastuussa A:n henkilövahingosta ja tuleeko vahinko korvata myymälänharjoittajan vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Yrityksen vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa kunnosta ja puhtaanapidosta. Asiassa on siten kyse siitä, onko myymälänharjoittaja tässä tapauksessa osoittanut huolehtineensa vahingon sattumispaikan, ns. etumyymälän kunnossa- ja puhtaanapidosta asianmukaisella ja riittävällä tavalla.

Vakuutuslautakunnan aiemmassa, vakiintuneessa käytännössä (esimerkiksi VKL 4/13 ja VKL 275/13) on katsottu, että sellaisella myymälän alueella, jossa on korostunut vaara myyntiartikkelien ja roskien putoamisesta lattialle, riittävä vahingonvaaran torjunta edellyttää tilanteen aktiivista valvontaa. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei ole riittävää, että lattialle pudonneita myyntiartikkeleita ja muita vahingonvaaraa aiheuttavia esineitä poistetaan vain sitä mukaa, kuin niitä havaitaan, vaan tarkkailun ja siivouksen myymälän aukioloaikoina tulee olla esimerkiksi liitetty jonkun työntekijän toimenkuvaan.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitettujen selvitysten mukaan A on 10.2.2015 saapunut ruokakauppaan, johon sisäänkäynti tapahtuu ns. etumyymälän kautta kassojen vierestä. Lähin yhteys ulos on noin 30–40 metrin päässä kaupan sisäänkäynniltä. Osapuolten selvitysten perusteella on epäselvää, onko A:n liukastuminen johtunut lattialla olevista mustikoista vai vedestä. Myymälänharjoittajan selvityksen mukaan ulkopuolinen siivousyritys huolehtii myymälän päivittäisestä siivouksesta. Lisäksi kassavastaavan ja kassatyöntekijöiden tehtävä on huolehtia puheena olevan alueen siisteydestä ja siivota mm. kuitit ja lattialle pudonneet muut tavarat pois. Kassoilta on näköyhteys etumyymälään. Kiireaikoina siivous tapahtuu 15 minuutin välein, koska asiakkaat pudottelevat paljon kuitteja lattialle. Ennen vahinkoa etumyymälä oli siisti lukuun ottamatta hetkeä ennen vahinkoa myymälästä poistuneen asiakkaan lattialle pudottamia mustikoita, joihin ei ehditty reagoida ennen A:n liukastumista. Myymälässä ei ole ollut aiemmin ongelmia lattian liukkauden kanssa.

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajana oleva myymälänharjoittaja on osoittanut järjestäneensä etumyymälän puhtaanapidon asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Lattialle putoavien, vahingonvaaraa aiheuttavien myyntiartikkelien ja muiden esineiden tarkkailu ja pois siivoaminen on liitetty osaksi kassatyöntekijöiden ja kassavastaavan työnkuvaa. Se, ettei tilassa ole ollut ns. kuramattoja, ei lautakunnan käsityksen mukaan aiheuta vahingonkorvausvastuuta myymälänharjoittajalle, koska myymälässä ei selvitysten mukaan ole ollut aiempia ongelmia lattian liukkauden kanssa ja koska myymälän sisäänkäynti sijaitsee noin 30–40 metrin päästä lähimmästä yhteydestä ulos, jolloin lumen kulkeutuminen myymälän sisätiloihin ei ole todennäköistä. Mikäli liukastumisen olisi katsottava aiheutuneen mustikoista, lautakunta toteaa, ettei myymälän henkilökunnan toiminnassa tältäkään osin ole havaittavissa laiminlyöntiä. Kassatyöntekijä on havainnut edelliseltä asiakkaalta pudonneet mustikat, mutta ei ole ehtinyt reagoida asiaan, koska A:n liukastuminen on tapahtunut lähes välittömästi tämän jälkeen. Vakuutuksenottaja ei näillä perusteilla ole vahingosta korvausvastuussa. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia