Haku

VKL 502/13

Tulosta

Asianumero: VKL 502/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Ilkivalta. Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan pakettiauton polttoainetankkiin oli vahinkoilmoituksen mukaan ilkivaltaisesti kaadettu vettä kotipihan parkkipaikalla 30.9.2012. Tämän seurauksena polttoainejärjestelmä rikkoontui ja auto jouduttiin hinaamaan korjaamolle polttoainejärjestelmän korjausta varten. Korvausta haettiin kaskovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 29.1.2013 päivätyssä päätöksessään kertonut, että ajoneuvoon on tehty vahinkotarkastus. Auton dieseljärjestelmän korkeapainepumpun akselin todettiin olevan poikki ja polttoaineen seassa oli normaali määrä kondenssivettä. Auton polttoaineluukun lukitus toimi normaalisti. Luukussa ei todettu murron jälkiä eikä lukitustappi ollut vaurioitunut. Korjaamon mukaan lukittua polttoainesäiliön luukkua ei saada avattua ilman, että lukitustappi vaurioituisi. Koska luukusta ei löytynyt murtovaurioita, ei korvausta voida suorittaa ilkivaltavakuutuksesta.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan pakettiauto oli vanhaa mallia, ja polttoainetankin läppä on helppo saada auki murtojälkiä jättämättä, koska sen vipusysteemi on kovin heikko ja väljä. Auton korjauskulut olivat 1 490,80 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että veden kaataminen polttoaineen sekaan ei ole tyypillistä ilkivaltaa. Polttoaineen seassa oli normaali määrä kondensaatiovettä. Vakuutusyhtiö on katsonut lisäksi, että korjauksessa tehty akun vaihtaminen oli ajoneuvon vikaan liittymätön toimenpide. Asiassa on yhtiön mukaan jäänyt näyttämättä, että kyse olisi ollut vahingonteosta aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kaskovakuutuksen ehtokohdan 3.6 (Ilkivaltavakuutus) mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Ratkaisu

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan pakettiauton polttoainejärjestelmään kaadettiin ilkivaltaisesti vettä kotipihan pysäköintipaikalla, mikä aiheutti polttoainejärjestelmän rikkoontumisen. Korvausta korjauskustannuksista on haettu kaskovakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Tässä tapauksessa korvattavuuden edellytys on, että autoon on kohdistettu tahallinen vahingonteko.

Vahinkotarkastuksen mukaan polttoainejärjestelmän lukitus toimii normaalisti, ja kun ovet ovat lukittuna, lukittuu myös polttoainejärjestelmän luukku, jossa ei vahinkotarkastuksen mukaan todettu murtojälkiä eikä lukitustappikaan ollut vaurioitunut. Tarkastuksen mukaan lukittua polttoainesäiliön luukkua ei avaimetta voi avata ilman, että lukitustappi vaurioituisi.

Lukitustapissa ei ollut vaurioita, mikä edellä esitetyn perusteella viittaa siihen, että polttoainejärjestelmän luukkua ei ollut avattu väkivalloin, toisin sanoen ilman avainta. Asiassa ei ole esitetty väitettä siitä, että auton ovet olisivat olleet auki ja että polttoainejärjestelmän luukku olisi tästä syystä ollut auki vahingoittamisen mahdollistavalla tavalla.

Edellä mainituin perustein ja ottaen huomioon, että polttoainejärjestelmästä on vahinkotarkastuksen mukaan löytynyt normaalia kondenssiveden määrää vastaava vesimäärä, katsoo Vakuutuslautakunta, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että polttoainesäiliöön olisi vahingoittamistarkoituksessa kaadettu vettä. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä ehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen, Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta