Haku

VKL 501/10

Tulosta

Asianumero: VKL 501/10 (2011)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2011

Korvattava vahinko Rajoitettu rikkovakuutus Henkilönostin oli irronnut vetoauton peräkoukusta Mikä oli aiheuttanut vahingon? Näyttötaakka vahingon syystä Vahingon aiheuttaminen huolimattomuudella

Henkilönostin Dino 150T oli irronnut 15.6.2010 vetoauton peräkoukusta, minkä seurauksena nostin oli ajautunut ojaan ja vaurioitunut. Korvauksia vahingosta oli haettu henkilönostimen yritysvakuutukseen liittyvästä rajoitetusta rikkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan henkilönostimen kuulakytkin irtosi vetoauton hinauskoukusta, kun sitä oli hinattu noin 10–15 km työmaalta. Nostin suistui vastaantulevan kaistan yli tien vasemmalle puolelle. Vetoautona oli noin 4 kuukautta vanha Skoda Octavia ja siinä oli samanikäinen vetokoukku. Vakuutusyhtiön selvitysten mukaan nostimen irtoaminen vetoautosta saattoi johtua viallisesta vetokoukun kuulasta, viasta nostimen kuulakytkimessä tai huolimattomasta kytkennästä. Koska vetokoukku oli lähes uusi, jäljelle jäi vika nostimen kuulakytkimessä tai virheellinen kytkentä vetoautoon. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan nostimen kuulakytkin oli sisäisesti rikkoutunut tai se oli kiinnitetty väärin vetoautoon. Lisäksi oli syytä olettaa, ettei hätäjarruvaijeria ollut kytketty käyttöohjekirjan mukaisesti, koska se ei irtoamisen yhteydessä ollut vaurioitunut. Vakuutuksesta ei korvattu sisäisen tapahtuman aiheuttamaa rikkoutumista eikä vahinkoa, joka oli aiheutettu käyttämällä laitetta virheellisesti sekä käyttöohjekirjan vastaisesti. Koska vahinko ei ollut äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama rikkoutuminen, ei vakuutusyhtiö korvannut vahinkoa.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä todetaan, että nostin oli kiinnitetty autoon asianmukaisesti. Vakuutuksenottajan edustaja on tästä täysin varma. Jo itsessään nostin oli niin painava, että se meni koukun pohjaan ikään kuin itsestään. Vakuutuksenottajan edustaja kokeili tätä kolmesti uudella vetopäällä ja joka kerta vetopää meni pohjaan asti ja vihreä muovitappi nousi ylös joka merkkaa, että nostin oli kunnolla kiinni. Hätäjarruvaijeri oli kiinnitetty koukun ympäri niin sanottuun löysään hirttosolmuun. Solmu oli tapahtumahetkellä ilmeisesti hypähtänyt pois. Vetoauto oli noin 5 kuukautta vanha ja siihen oli asennettu irrotettava vetokoukku. Ei kai sellaista myytäisi, jos se ei ollut vakuutusyhtiön hyväksymä. Vaihtoehdoksi ei jää kuin nostimen viallinen kuulakytkin. Nostin oli ennen tapahtunutta hyvässä kunnossa ja se oli katsastettu toukokuussa. Vakuutusyhtiö pakenee korvausvastuuta vetoamalla käyttövirheeseen, koska se tietää, ettei vakuutuksenottajan edustaja pysty todistamaan asiaa mitenkään.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Rajoitettu rikkovakuutus korvaa esineelle ulkoisen tapahtuman aiheuttaman vahingon. Vakuutusyhtiön vahinkokäsittelyn yhteydessä saamien tietojen perusteella mitään ulkoista tapahtumaa ei ollut sattunut, mikä olisi aiheuttanut henkilönostimen irtoamisen vetoautosta. Vahinko oli voinut johtua ainoastaan kuulakytkimessä olleesta viasta tai henkilönostimen virheellisestä kiinnityksestä vetoautoon. Koska vakuutus korvasi ainoastaan ulkoisen tapahtuman aiheuttaman vahingon ja koska esineen käyttövirheestä johtuvat vahingot oli rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, ei vakuutusyhtiö korvannut vahinkoa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen rajoitetun rikkovakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama rikkoontuminen. Tällaiseksi ulkoiseksi vahinkotapahtumaksi ei lueta mitään sähköilmiövahinkoa. Sähköilmiön aiheuttamat rikkovahingot voidaan vakuuttaa vakuutusyhtiön rikkovakuutuksella.
 
Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi äkillisen ja ennalta arvaamattoman kaatumisen, putoamisen, tieltä suistumisen, sortumisen tai ulkopuolisen esineen törmäyksen aiheuttama mekaaninen rikkoutuminen. Ulkopuoliseksi esineeksi ei katsota prosessissa työn kohteena olevaa omaisuutta.
 
Vakuutusehtojen kohdan 2.9 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu käyttämällä esinettä virheellisesti tai käyttöohjeiden vastaisesti tai asettamalla esine alttiiksi liian kovalle rasitukselle.
 
Yleisten sopimusehtojen kohdan 7 mukaan vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.
 
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä.
 
Ratkaisusuositus
 
Ulkoisen syyn aiheuttama vahinko
 
Henkilöautolla vedetty henkilönostin on vaurioitunut, kun se on irronnut peräkoukusta ja tämän seurauksena nostin on ajautunut ojaan ja vaurioitunut. Vetokoukku, johon henkilönostin on ollut kiinnitettynä, on ollut noin 4–5 kuukautta vanha samoin kuin vetoauto. Vakuutusyhtiön tarkastaja ei ole tarkastanut vahinkoa. Asiakirjoista ei ilmene, että vetokoukussa tai henkilönostimen kuulakytkimessä olisi havaittu jotain viallisuutta. Vakuutuslautakunta katsoo, että tällöin voidaan pitää todennäköisenä, että henkilönostin on kytketty huolimattomasti vetoautoon ja se on tämän vuoksi irronnut vetokoukusta. Tällaista huolimatonta kytkentää on pidettävä ulkoisena tapahtumana, joka on aiheuttanut henkilönostimen irtoamisen vetokoukusta. Huolimattoman menettelyn aiheuttamat vahingot ovat korvattavia rajoitetusta rikkovakuutuksesta eikä korvausta voi vähentää tai evätä tämän huolimattoman menettelyn takia, sillä kyse ei ole törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.
 
Käyttövirhe-ehtokohdan soveltaminen
 
Rajoitusehtokohdan 2.9 mukaan ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu käyttämällä esinettä virheellisesti tai käyttöohjeiden vastaisesti tai asettamalla se alttiiksi liian kovalle rasitukselle. Kyseessä on rajoitusehto, jota tulee tulkita suppeasti sanamuotonsa mukaisesti. Rajoitusehdon tarkoittamana henkilönostimen käyttövirheenä ei voi pitää sitä, että se on huolimattomasti kytketty vetoautoon. Kyseessä ei tällaisessa tilanteessa ole henkilönostimen virheellinen tai käyttöohjeiden vastainen käyttö eikä kyse ole siitä, että henkilönostin olisi tuolloin asetettu alttiiksi liian kovalle rasitukselle ehdossa tarkoitetulla tavalla.
 
Näiden perusteiden vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, että henkilönostimen huolimattomasta kiinnittämisestä aiheutunut vahinko on korvattava rajoitetusta rikkovakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Taivalmaa. Sihteerinä toimi Snellman.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia