Haku

VKL 501/08

Tulosta

Asianumero: VKL 501/08 (2008)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2008

Tuotevastuuvakuutus Broilerin fileessä ollut luunpala Turvallisuuspuute

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä oli ostanut vakuutuksenottajan valmistamaa broilerinfilettä 700 gramman tehdaspakkauksessa alkukesästä 2007. Lausunnonpyytäjän syödessä tätä filettä hänen hampaansa oli vaurioitunut fileessä olleeseen noin 3 cm:n kokoiseen v:n malliseen luunpalaan. Korvausta haettiin fileen valmistajan tuotevastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset
 
Vakuutusyhtiö on antanut asiassa korvauspäätöksen 31.1.2008 ja käsitellyt asian uudelleen 14.5.2008.
 
Yhtiön käsityksen mukaan lausunnonpyytäjälle myyty broilerinfile ei ole siinä olleesta luunpalasta huolimatta tuotevastuulain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen. Broilerin fileeseen voidaan tavanomaisesti katsoa sisältyvän jonkinasteinen yleisesti hyväksytty riski siitä, että siinä saattaa olla luunsiruja siitäkin huolimatta, että fileiden tuotannon valvonta ja laatutarkkailu on järjestetty asianmukaisesti.
 
Lausunnonpyytäjälle myytyä broilerituotetta ei ole markkinoitu nimenomaisesti luuttomana. Se, että fileessä on ollut luu, ei siten ollut odottamaton tapahtuma. Tuote ei siten ole ollut tuotevastuulain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen. Korvausta ei näin ollen tuotevastuuvakuutuksesta makseta.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta.
 
Hammasvaurion aiheuttanut broilerinfile on ollut turvallisuudeltaan puutteellista sillä tavoin kuin tuotevastuulain 3 §:ssä tarkoitetaan, koska broilerinfile on luuton tuote, eikä sen pitäisi sisältää mitään luisia osia. Filepakkauksessa ei ollut varoitusta siitä, että file saattaa sisältää luisia osia.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kiistää vaatimuksen. On yleisesti tunnettua, että broilerissa on luita. Yleisesti tunnettua on myös, että teollisesti valmistettuihin ja pakattuihin siipikarjatuotteisiin saattaa jäädä luita tai luunsiruja asianmukaisesti järjestetystä tuotannon valvonnasta ja laaduntarkkailusta huolimatta. Vastaavasti teollisesti valmistetuissa ja pakatuissa kalatuotteissa saattaa olla ruotoja ja säilötyissä oliiveissa tai kuivatuissa luumuissa tai taateleissa kiviä tai kiven siruja. Tätä riskiä on mahdoton poistaa, etenkin, kun kyseessä ovat isot teollisesti valmistetut tuote-erät. Vahinkoriski ei myöskään ole siten ollut suurempi kuin vastaavanlaisten tuotteiden kohdalla voidaan tavallisesti odottaa. Tuotetta ei ole myöskään markkinoitu luuttomana eikä yleisesti tunnetuista vaaratekijöistä tarvitse pakkauksissa varoittaa.
 
Vakuutusyhtiö viittaa erääseen hovioikeuden tuomioon, kuluttajavalituslautakunnan lausuntoon sekä lisäksi Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 556/00, jossa oli kyse grillatun porsaanseläkkeen aiheuttamasta tuotevahingosta.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajalle on varattu mahdollisuus antaa lautakunnalle vastine. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut lautakunnalle 22.8.2008, ettei sillä ole kommentoitavaa asiassa.
 
Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys
 
Lautakunnalla on ollut käytettävissään
-         hammaslääkärin lausunto 20.11.2007
-         hammaslääkärin lasku 20.11.2007
-         vahinkoilmoitus 23.11.2007
-         vakuutusyhtiön selvityspyyntö lausunnonpyytäjälle 2.1.2008
-         lausunnonpyytäjän vastaus vakuutusyhtiölle 7.1.2008
-         hammaslääkärin selvitys 7.1.2008
-         hammaslääkärin kirjelmä vakuutusyhtiölle 15.2.2008
-         lausunnonpyytäjän kirjelmä vakuutusyhtiölle 18.2.2008
-         vakuutusyhtiön selvityspyyntö vakuutuksenottajalle 2.4.2008
-         vakuutuksenottajan vastaus vakuutusyhtiölle 8.4.2008 (sis. tuoteselosteen)
-         vakuutusyhtiön sähköpostit 1.6. ja 11.6.2008.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Ehdon 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuksenottajan elinkeinotoiminnassa liikkeelle laskelman tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneet vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa.
 
Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena.
 
 
Ratkaisu
 
Kysymyksenasettelu
 
Asiassa on kysymys siitä, onko lausunnonpyytäjälle myyty vakuutuksenottajan liikkeelle laskema broilerinfiletuote ollut tuotevastuulain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen, koska siinä on ollut noin 3 cm:n kokoinen hammasvaurion aiheuttanut luunpala.
 
Lainkohta
 
Tuotevastuulain 3 §:n mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.
 
Tapauksen arviointi
 
Lautakunta katsoo, että vaikka siipikarjatuotteissa sinänsä yleisesti arvioiden voidaan odottaa olevan luunpaloja, ei luunpaloja kuitenkaan voida yleisesti odottaa olevan broilerinfiletuotteissa täysin riippumatta siitä, onko filettä erityisesti markkinoitu luuttomana vai ei. Lausunnonpyytäjälle myyty broilerinfiletuote on siten ollut tuotevastuulain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen.
 
Asiassa on riidatonta, että lausunnonpyytäjän hammasvahinko on aiheutunut broilerinfileessä olleesta luusta. Koska vahinko on aiheutunut tuotevastuulain 3 §:n mukaisesta turvallisuuspuutteesta, on vahinko korvattava vakuutuksenottajan tuotevastuuvakuutuksesta.
 
Johtopäätös
 
Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan lausunnonpyytäjälle ehtojen mukaisena korvauksen hänelle aiheutuneesta henkilövahingosta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Kivikoski. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta