Haku

VKL 500/04

Tulosta

Asianumero: VKL 500/04 (2004)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 24.09.2004

Ajoneuvon moottorivaurio Rajoitusehdot Puutteellinen öljynkierto Ajoneuvon öljypohjan vaurioituminen johti moottorivaurioon

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottaja ajoi Volkswagen Golf -henkilöautollaan (otettu käyttöön vuonna 1998) tiellä, kun auton pohjaan osui kivi, asfaltti tai kohouma tiessä. Vakuutuksenottaja sammutti auton moottorin heti, kun öljyvalo alkoi palaa. Moottori oli kuitenkin vaurioitunut.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Ehtojen mukaan kolarivakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka on aiheuttanut mm. äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vahinkoa, joka aiheutuu mm. puutteellisesta öljyn- tai jäähdytysnesteen kierrosta moottorille ja sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirrolle tai jäähdytysjärjestelmälle.
 
Vakuutusyhtiö korvaa auton kolarivakuutuksen perusteella öljypohjan vaurion omavastuulla vähennettynä. Moottorin vaurioita yhtiö ei korvaa, koska ne eivät ole kiven tms. öljypohjaan osumisen suoranainen seuraus.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa asiamiehen välityksellä. Vakuutuksenottaja vaatii moottorin korjauskulujen korvaamista.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös on lausuntopyynnön mukaan virheellinen, koska auton moottorin öljypohjan rikkoutuminen ja moottorin vahingot ovat nimenomaan aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttaneesta tapahtumasta. Vakuutuksenottaja sammutti auton moottorin heti, kun öljyvalo alkoi palaa, ja tämä tapahtui välittömästi pohjakosketuksen jälkeen. Syy-yhteys ulkoapäin vaikuttaneen tapahtuman ja moottorin vahinkojen välillä on kiistaton.
 
Vakuutusyhtiön viittaama rajoitusehto ei voi tarkoittaa nyt käsillä olevan tilanteen yhteydessä syntynyttä puutteellisesta öljynkierrosta tapahtunutta moottorivahinkoa, koska öljyn puutteellisuus on aiheutunut äkkinäisestä ulkoapäin johtuneesta tapahtumasta. Sen seurauksena öljyt ovat äkillisesti hävinneet moottoritilasta kokonaisuudessaan. Vakuutuksenottajan mielestä rajoitusehto tarkoittaa sellaista vahinkoa, joka on aiheutunut esimerkiksi öljymäärän tarkistuksen laiminlyönnistä johtuvasta öljymäärän puutteesta. Vakuutusyhtiön tulkinta ei ota huomioon vakuutusehtojen tarkoitusta.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että vahinkotarkastaja on tarkastanut auton vauriot 26.2.2004. Korjauskustannuslaskelman mukaan moottorin öljypohja on törmännyt esteeseen, jolloin öljypohja on rikkoutunut ja moottorin alapalkkiin on syntynyt jälki. Autolla on ajettu öljynpainevalon syttymiseen asti, mistä on seurannut moottorin kiinni leikkautuminen. Auton moottori olisi tullut sammuttaa heti.
 
Moottorin öljypohjan osuminen kiveen tai muuhun töyssyyn on ollut niin voimakas, että kuljettajan olisi pitänyt ymmärtää pysähtyä ja tarkastaa vahingot heti sekä sammuttaa moottori, eikä hänen olisi pitänyt jatkaa ajoa ja odottaa, kunnes öljyvalo syttyy. Saatujen selvitysten mukaan moottori on leikannut kunnolla kiinni, eikä näin olisi tapahtunut, jos ajoa ei olisi jatkettu. Vakuutuksen rajoitusehto on tarkoitettu juuri tällaisia tilanteita varten.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 4.1.1 mukaan vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka on aiheuttanut
-         yhteentörmäys
-         tieltä suistuminen
-         kaatuminen
-         äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma
-         muilla kulkuneuvoilla suoritettu vakuutetun kohteen kuljettaminen.
 
Ehtojen kohdan 4.1.2 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu mm. puutteellisesta öljyn- tai jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirrolle tai jäähdytysjärjestelmälle.
 
Tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella vakuutuksenottajan auton moottorin vaurio johtuu siitä, että auton öljypohjan rikkouduttua kiven iskusta tai muusta sellaisesta syystä lausunnonpyytäjä piti auton moottorin käynnissä, kunnes alhaisesta öljymäärästä kertova varoitusvalo alkoi palaa.
Vahinkotarkastajan laatiman korjauskustannuslaskelman mukaan moottorin kiinnileikkautuminen johtuu siitä, että autolla ajettiin öljypohjan rikkoneen törmäyksen jälkeen.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa on käsillä puutteellista öljynkiertoa koskevassa rajoitusehdossa tarkoitettu tilanne. Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on tämän rajoitusehdon perusteella oikeus kieltäytyä maksamasta auton moottorin korjauskuluja. Yhtiön korvauspäätös on siten asianmukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo sekä jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia