Haku

VKL 499/15

Tulosta

Asianumero: VKL 499/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 31.05.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Vesivahinko. Termostaattihanan rikkoutuminen. Rajoitusehto. Vedeneristyksen läpi vuotanut vesi.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön omistaman huoneiston kylpyhuoneen termostaattihana oli rikkoutunut, minkä seurauksena vettä valui lattiarakenteen läpi alla olevaan huoneistoon. Asunto-osakeyhtiö oli hakenut korvausta vesivahingosta kiinteistövakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 2.12.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan kyse oli rajoitusehdon mukaisesta vahingosta, jonka oli aiheuttanut rakenteiden veden eristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut kyseen olevan vahingosta, jossa vesi oli äkillisen laitevahingon vuoksi äkillisesti suihkunnut kattorakenteisiin, josta se oli valunut seinän sisäpuolta pitkin alakerran rakenteisiin. Kattorakenteissa ei tule rakennusmääräysten perusteella olla vesieristystä. Putkisto, jonka liittymäkohdan läpi veden oli väitetty valuneen, sijaitsi korkeammalla kuin viemäri, johon suurin osa vedestä asianmukaisesti valui kaadon myötä. Jos tämän liittymäkohdan tiivisteessä olisi ollut väitetty vika, olisi vahinkoa aiheutunut jo normaalista suihkussa käymisestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei kosteuskartoituksessa ollut havaittu kosteusvaurioita yläkerran kylpyhuoneen katossa. Jos katto olisi kastunut sekoittajasta suihkunneesta vedestä, olisi kattorakenteen lisäksi myös yläkerran kylpyhuoneen seinärakenteen tullut kastua ylhäältä asti alas asti ennen kuin vesi olisi päässyt alakerran kylpyhuoneen katto- ja seinärakenteisiin. Yläkerran kylpyhuoneen seinät olivat kuitenkin kastuneet vain alaosistaan. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vakuutuksenottaja ollut esittänyt tukea väitteelleen vahingon syntymistavasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut rajoitusehdossa mainituin tavoin vedeneristeiden läpi vuotaneesta vedestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.9 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta:

- rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai

- aineen säilytysastiasta.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan rakennuksen käyttäjän käyttölaitteesta aiheutunut äkillinen nestevuoto rakennuksen rakenteille. Edellytyksenä on kuitenkin, että

- käyttölaite on liitetty vesijohto- ja viemäriverkkoon laitteen asennusohjeen mukaisella liitännällä ja käyttötarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkumateriaalilla,

- vesijohtoverkostoon liitetty käyttölaite on varustettu sulkuventtiilillä,

- vuodon syynä on käyttölaitteen tai mainittujen liitosten mekaaninen rikkoontuminen.

Vakuutuksesta ei korvata

- vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden veden eristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste.

Asian arviointi

28.11.2014 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan vesi oli päässyt rakenteisiin sekä alakerran asuntoon putkien epätiiviiden läpivientien kohdalla sekä kylpyhuoneen muovimaton liitoskohdista. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, ettei vesi ollut valunut alla olleeseen huoneistoon kattorakenteiden kautta, vaan vahinko on aiheutunut rajoitusehdossa mainitulla tavalla vesieristeiden läpi sekä putkien ja rakenteen liittymäkohdasta vuotaneesta vedestä. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Partanen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia