Haku

VKL 498/12

Tulosta

Asianumero: VKL 498/12 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2013

Näyttö korvattavan tapahtuman sattumisesta Linja-auton vaurioiden syy

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan linja-auto oli ollut talven ajan pysäköitynä hänen maatilansa alueella. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan vakuutuksenottaja oli ilmoittanut, että autoa oli vahingoitettu ilkivaltaisesti. Kaksiosaisen tuulilasin ala- ja yläosaan on aiheutettu säröjä sekä iskemäjälkiä todennäköisesti kiviä heittämällä. Lisäksi auton keulasta oli rikottu ajovaloja ja sivuvalo. Tapahtuma-aika on 20.–27.3.2012.

Vahinkotarkastaja totesi, että osa etuvaloumpioiden laseista on halki tai rikki. Yhtä halkeamaa oli paikattu aiemmin teipillä eli kyseessä on vanha vahinko. Etuvaloumpioiden lasien halkeamat vastaavat vaurioita, joita syntyy kiveniskuista auton normaalissa liikennekäytössä.

Alemmassa tuulilasissa on useita pienempiä kiveniskuja ja yksi kiveniskujäljestä lähtenyt pitempi halkeama. Nämä vastaavat normaaleja auton käytöstä johtuvia vaurioita. Lisäksi lasissa on kolme tähden mallista suurempaa halkeamaa, joiden pinnassa ei tunnu minkäänlaista lohkeamaa. Nämä vauriot eivät ole syntyneet normaalin kiveniskun seurauksena. Ne on voitu aiheuttaa jollain lyömällä tai esim. jääkokkareella. Ylemmässä tuulilasissa on pitkä halkeama, joka alkaa lasin tiivisteen alta ja päättyy lähelle lasin keskiosaa. Lisäksi lasissa on useita kiveniskuja, jotka vastaavat normaaleja auton käytössä syntyviä jälkiä. Tuulilasien halkeamat ovat ominaisia tuulilasivahinkoja, jotka alkavat kiveniskusta tai lämmityslaitteen aiheuttamasta lämpötilaerosta.

Etuosan huoltoluukun oikea lukitussalpa puuttuu lukituslaitteesta ja lukituslaite on vaurioitunut.

Vahinkotarkastajan mukaan vaurioiden syntyperää ja normaalien kiveniskujälkien ikää on mahdotonta määrittää, mutta vauriot eivät täytä tavanomaisen ilkivallan tunnusmerkkejä. Korjauskustannusarvio oli 4.000 euroa.

Asiakas ilmoitti vahinkotarkastajalle, että tuulilasit ja ajovaloumpiot olivat olleet kunnossa viikkoa aiemmin, jolloin autoon asennettiin akku. Autokorjaamon edustaja kertoi vahin­kotarkastajalle, että auton tuulilasi ja etuvaloumpiot ovat olleet kunnossa edellisellä katsastuskerralla, koska auto oli hyväksytty katsastuksessa. 8.10.2012 päivätyn lausuntonsa mukaan korjaamon edustaja on pitkän kokemuksensa perusteella sitä mieltä, että tuulilasin rikkoutuminen on ollut ilkivaltaista. Valokuvista ei näe, että pienempiä rikkoutumia on paljon.

Asiakkaan maatilan kausityöntekijät ovat antaneet 14.8.2012 päivätyn selvityksen siitä, että linja-auton tuulilasi ja lamput olivat ehjiä syksyllä 2011 töiden loputtua. Lisäksi kolmen henkilön antaman 12.9.2012 päivätyn selvityksen mukaan linja-auto on seissyt parkkialueella vuonna 2011 syksyllä, eikä sitä ole talven aikana käytetty. Auton keula on metsään päin.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vahinko korvataan ilkivaltavakuutuksen perusteella vain silloin, kun kyse on tahallisesta vahingonteosta. Korvausperusteeksi ei riitä se, että jäljet ovat mahdollisesti ilkivaltaisia, vaan korvauksen hakijan on osoitettava vaurioiden johtuvan ilkivallasta. Vahinkojen on tarkastuksessa todettu olevan normaalissa liikennekäytössä aiheutuneita. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja vaatii korvausta ilkivaltavakuutuksesta. Hän kertoo, että linja-auton ajot ovat olleet ainoastaan työperäisiä; autoa on käytetty kausityöntekijöiden kuljettamiseen tilalta pellolle. Tie on asfalttia lukuun ottamatta matkan lopussa olevaa kylätietä, joka on niin kapea, että vastaantulijoita ei voi olla. Vakuutuksenottaja ei pidä mahdollisena, että vauriot olisivat syntyneet siellä. Siihen olisi vaadittu kolari.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiön mukaan mitkään auton vaurioista eivät vastaa tyypillistä ilkivaltaisesti aiheutettua vahinkoa. Ajoneuvo on seissyt haja-asutusalueella maatilan piha-alueella asiakkaan ilmoittamana ajanjaksona 20.–27.3.2012. Tyypillisesti ilkivaltaa tehdään hetken mielijohteesta alueilla, joilla muutenkin liikutaan ja oleillaan. Haja-asutusalueella maatilan pihalla ilkivallan todennäköisyys on hyvin pieni. Vahingon korvaaminen ilkivaltavakuutuksesta edellyttää näyttöä siitä, että tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut auton vaurioittaminen.

Asiakkaan toimittama kausityöntekijöiden selvitys ei osoita vaurioiden aiheutuneen ilkivaltaisesti. Myöskään korjaamon edustaja ei tarkemmin kerro, mihin hän lausuntonsa perustaa. Kaikkien vaurioiden syntytapaa ja ajankohtaa ei ole pystytty selvittämään. Epäselväksi on jäänyt, miten ja miksi vahinko on aiheutunut ja onko tekijän nimenomaisena tarkoituksena ollut auton vaurioittaminen. Asiakas ei ole voinut esittää riittävää näyttöä siitä, että vaurioiden syynä on jokin korvaukseen oikeuttava tapahtuma.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 3.6 mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa linja-auton vaurioiden korvaamisesta. Vaurioiden täsmällinen syntytapa ja osin syntyaikakin jäävät epäselväksi. Toimitettujen valokuvien ja muun esitetyn selvityksen perusteella arvioituna vauriojäljet vastaavat enimmäkseen normaalin liikennekäytön yhteydessä sattuvista kiveniskemistä syntyviä vaurioita. Ne eivät ole laadultaan tyypillisiä ilkivaltavaurioita. Ilmoitettuna tapahtuma-aikana 20.–27.3.2012 linja-auto on selvityksen mukaan ollut pysäköitynä haja-asutusalueella, sellaisessa paikassa, jossa ilkivaltavahinkojen vaara ei yleensä ole kovin suuri.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta, että linja-auton vauriot todennäköisesti johtuisivat ilkivallasta. Sen vuoksi lautakunta ei suosita vahingon korvaamista ilkivaltavakuutuksen perusteella.

Lautakunta toteaa kuitenkin, että vakuutuskirjan mukaan linja-auton peruskaskovakuutukseen sisältyy myös kolarointivakuutus, josta ehtojen mukaan korvataan iskusta, törmäyksestä tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä aiheutuneita vaurioita. Vakuutusyhtiö ei ole korvauskäsittelyssään ottanut kantaa siihen, ovatko auton vauriot korvattavia kolarointivakuutuksen perusteella. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta ei tässä ratkaisusuosituksessaan käsittele asiaa kolarointivakuutuksen osalta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia