Haku

VKL 497/14

Tulosta

Asianumero: VKL 497/14 (2014)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2014

Tuliko vakuutetun matkan peruuntuminen korvata, kun peruuntumisen syynä oli vakuutetun serkun tapaturma? Vakuutusehtojen tulkinta. Matkan peruuntuminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:n piti 31.3.2014 lähteä puolisonsa, serkkunsa B:n ja tämän puolison kanssa ulkomaanmatkalle. B kaatui 19.2.2014 tapaturmaisesti ja sai lonkan murtuman, minkä vuoksi matka jouduttiin perumaan. A haki matkan peruuntumisesta korvausta ammattiliiton kollektiivisesta matkustajavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi, että tullakseen korvattavaksi matkustajavakuutuksesta matkan peruuntumisen tulee aiheutua vakuutusehdoissa määritellystä syystä, jollainen on mm. vakuutetun lähiomaisen äkillinen ja odottamaton sairaus, tapaturma tai kuolema. Lähiomaisten piiri on määritelty vakuutusehdoissa. B ei kuulunut tähän ehdoissa määriteltyyn henkilöpiiriin, joten B:n tapaturma ei oikeuttanut A:ta korvaukseen matkan peruuntumisesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A vaatii matkustajavakuutuksesta korvausta lentojen peruutuksista aiheutuneista kuluista. B:n piti toimia matkanjohtajana ja muut seurueen jäsenet saivat peruuntumisesta korvauksen omista vakuutuksistaan. A ei kielitaidottomana ja matkustamiseen tottumattomana voinut yksin lähteä matkalle.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineenaan asiassa aiemmin lausumaansa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko A:lla oikeus korvaukseen matkan peruuntumisesta serkkunsa B:n tapaturman johdosta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Korvattavat vahinkotapahtumat) mukaan matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä.

Matkan peruuntuminen korvataan, jos se on aiheutunut

- vakuutetun äkillisestä ja odottamattomasta sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemasta

- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta odottamattomasta ja merkittävästä aineellisesta vahingosta

- vakuutetun lähiomaisen äkillisestä ja odottamattomasta sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemasta.

Matkan peruuntuminen korvataan, jos jokin edellä mainittu syy on pakottavasti estänyt vakuutetun matkalle lähdön. (…)

Matkan peruuntumisessa tai keskeytymisessä lähiomaiseksi katsotaan

- vakuutetun avio- tai avopuoliso

- vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa lapset ja lastenlapset

- vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat muut kuin omat lapset

- vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa vanhemmat, otto- ja isovanhemmat sekä sisarukset ja sisaruspuolet

- miniät ja vävyt

- yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu kahdestaan on Suomesta varannut täältä alkavan matkan.

Asian arviointi

Matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut korvataan matkustajavakuutuksesta ehdoissa määritellyissä tilanteissa. Korvaus maksetaan mm. silloin, kun vakuutetun ehdoissa tarkoitetun lähiomaisen tapaturma pakottavasti estää vakuutetun matkalle lähdön.

A:n ulkomaanmatka on peruuntunut, koska hänen serkkunsa B on ennen matkaa kaatunut ja saanut lonkkamurtuman. Matkalle oli ollut tarkoitus lähteä seurueessa, joihin A:n ja B:n lisäksi kuuluivat molempien puolisot. Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka B:n tapaturma onkin johtanut koko seurueen matkan peruuntumiseen, ei B ole suhteessa vakuutettu A:han sellainen henkilötaho, joka vakuutusehdoissa olisi määritelty vakuutetun lähiomaiseksi. B ei myöskään ole ollut sellainen matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu A olisi kahdestaan Suomesta varannut suunnitellun matkan. Tällä perusteella A:lla ei ole oikeutta korvaukseen matkan peruuntumisesta B:n tapaturman johdosta.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia