Haku

VKL 491/14

Tulosta

Asianumero: VKL 491/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Vahingon sattumisajankohta. Vesivahinko. Vahingon havaitseminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja havaitsi vesivahingon vuonna 2011, kun talvimyrsky aiheutti yli viiden vuorokauden sähkökatkoksen ja putkistossa ollut vesi pääsi valumaan betonisen välipohjan läpi Gyproc-kattoon ja paljasti vahingon. Vakuutuksenottajan mukaan vahinko on aiheutunut vuonna 2003, kun naula osui lattialämmitysputkeen. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 19.4.2012 päivätyssä saatteessaan, että kotivakuutus yhtiössä oli päättynyt vuonna 2007 ja vahinkotapahtuman katsotaan syntyneen sen havaitsemishetkellä. Vakuutuksenottajalla ei ollut vahinkotapahtuman sattumishetkellä voimassa olevaa vakuutusta yhtiössä eikä korvausasiaa tästä syystä voida käsitellä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja kertoo 10.9.2012 päivätyssä korvauspäätöksessä vaihtaneensa vakuutusyhtiötä vuonna 2007 ja ettei uusi vakuutusyhtiö ole myöskään korvannut vahinkoa. Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 25.9.2014 päivätyssä vastineessaan, että naula on vuosien ajan ilmeisesti toiminut putkessa tulppana, joka on estänyt veden vuotamisen. Järjestelmässä on kuitenkin esiintynyt pientä paineenvaihtelua, joka kertoo hyvin pienestä vuodosta. 5.1.2012 päivätyn vahinkokartoituksen mukaan vahinko on ollut pienellä ja rajatulla alueella lattiassa ja vesi on tullut samasta kohdasta läpi alakerran kattoon. Tämä viittaa yhtiön mukaan siihen, että putkesta on vuonna 2011 alkanut vuotaa reilusti vettä ja vesi on tullut heti samasta kohdasta katon läpi ja on ollut heti havaittavissa.

Vuotovahingon tapahtumahetki ei ole se, kun putkeen naulattiin vaan vasta vuosia myöhemmin runsaan vuodon alettua äkillisesti ja ennalta arvaamatta. Vuotovahingon tapahtumahetki on näin ollen vuonna 2011, kun vakuutus ei enää ollut voimassa vakuutusyhtiössä.

Vakuutusyhtiö on katsonut 14.10.2014 päivätyssä lisävastineessaan, että kosteusvauriot olivat keskittyneet pienelle alueelle ja tämä osoittaa yhtiön mukaan, että vahinko on syntynyt kerralla, äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti vakuutuksen jo päätyttyä vakuutusyhtiössä. Myös vakuutuksenottajan on arvioinut vahingon sattumisajankohdaksi vuoden 2011, jolloin vakuutus ei enää ollut voimassa vakuutusyhtiössä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusehtojen mukainen esinevahinko syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma on sellainen vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut tapahtuma, joka on vakuutuksen mukaan tarkoitettu vakuutuksesta korvattavaksi.

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko on ehtojen mukaan nopeasti ja samalla ilman ennakko-oireita sattuvan tapahtuman seurauksena syntynyt vahinko, jota normaalilla huolellisuudella ja ennakoinnilla ei ole voitu välttää. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti, yleisen elämänkokemuksen, tapahtumankulun poikkeuksellisuuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, –putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Asian arviointi

Asia liittyy kotivakuutusta koskevaan valitukseen, jota on käsitelty Vakuutuslautakunnassa diaarinumerolla VKL 490/14.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei ehdoissa edellytetä, että vahinko tulisi olla havaittu vakuutuksen voimassaoloaikana vaan ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikaan ajoittuvat vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellyt tapahtumat. Näin ollen olennaista on vahingon tapahtumishetki, joka määrittää, onko kyseessä vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma.

Kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, –putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko. Tässä tapauksessa kyseessä on ollut putkeen naulaamisesta tullut reikä. Ehdoissa on äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa kuvattu siten, että kyse on nopeasti ja samalla ilman ennakko-oireita sattuvan tapahtuman seurauksena syntynyt vahinko, jota normaalilla huolellisuudella ja ennakoinnilla ei ole voitu välttää. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuslautakunta katsoo, että ehtojen tarkoittama ennakoimaton ja äkillinen tapahtuma, putkeen naulaaminen, on tapahtunut vakuutuksen voimassa ollessa vuonna 2003 ja näin ollen kyseessä on vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen kotivakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen

Tulosta