Haku

VKL 490/14

Tulosta

Asianumero: VKL 490/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Vahingon sattumisajankohta. Vesivahinko. Rakennusvirhe.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja havaitsi vesivahingon vuonna 2011, kun talvimyrsky aiheutti yli viiden vuorokauden sähkökatkoksen ja putkistossa ollut vesi pääsi valumaan betonisen välipohjan läpi Gyproc-kattoon ja paljasti vahingon. Vakuutuksenottajan mukaan vahinko on aiheutunut vuonna 2003, kun naula osui lattialämmitysputkeen. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 2.8.2012 päivätyssä korvauspäätöksessä, että vakuutuksesta korvataan rakennukselle vakuutuksen voimassaoloaikana syntyneitä äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutustapahtuma on sattunut vuonna 2003, kun naula on lyöty lämmitysputken läpi ja koska vakuutus on tullut voimaan vuonna 2007, ei korvausta voida suorittaa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja kertoo 10.9.2012 päivätyssä korvauspäätöksessä vaihtaneensa vakuutusyhtiötä vuonna 2007. Vakuutuksenottaja kertoo, ettei korvausta ole suoritettu toisesta vakuutusyhtiöstä ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 22.9.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei kyseessä ole korvattava vakuutustapahtuma, koska kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta rakennusvirheestä. Vakuutusyhtiö on viitannut Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 414/03, jossa oli kyse samankaltaisesta tilanteesta. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko oli tapahtunut vuonna 2003. Vakuutus oli alkanut 1.3.2007, joten vakuutustapahtuma ei ollut sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutusyhtiön mukaan veden vuotamista vakuutuksen ottamisen jälkeen ei voida pitää itsenäisenä, äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana vaan pikemminkin naulauksen luonnollisena ja ennalta arvattavana seurauksena naulan pikkuhiljaa tapahtuvan syöpymisen myötä.

Vakuutusyhtiö on katsonut 17.10.2014 päivätyssä lisävastineessaan, että reiän kasvamisen taikka naulan ruostumisen seurauksena aiheutuneessa vahingossa on kyse vähitellen tapahtuneesta ilmiöstä, jota koskee vakuutukseen sisältyvä rajoitusehto.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kyseessä ollut vakuutusehtojen mukainen korvattava esinevahinko ja onko vahinko syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Laaja turva) mukaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Kohdan 3.5 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimelle omaisuudelle itselleen hitaasti tapahtuvasta ilmiöstä, kuten

-syöpymisestä tai pilaantumisesta

-homehtumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta tai hajusta

-kulumisesta tai aineen väsymisestä.

Asian arviointi

Asia liittyy kotivakuutusta koskevaan valitukseen, jota on käsitelty Vakuutuslautakunnassa diaarinumerolla VKL 491/14. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusehtojen mukainen vakuutustapahtuma on sattunut, kun putkeen on lyöty naulalla. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Koska putken naulaaminen on tapahtunut vuonna 2003 eli ennen kuin vakuutus tuli voimaan vakuutusyhtiössä 1.3.2007, ei yhtiöllä ole korvausvastuuta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia