Haku

VKL 486/14

Tulosta

Asianumero: VKL 486/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Laiturin rikkoutuminen jäiden liikkumisen seurauksena. Ennalta arvaamaton vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omistama laituri vaurioitui 21.3.2014 jäiden liikkuessa. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 13.5.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että jäiden liikkuminen on normaali vuosittain tapahtuva luonnonilmiö Suomen ilmasto-olosuhteissa, jossa ainoastaan liikkumisen vaikutusten voimakkuus vaihtelee vuosittain. Näissä olosuhteissa ei ole ennakoimatonta, että laiturit ja venepaikat rikkoutuvat jäiden vaikutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 13.8.2014 päivätyssä valituksessaan, että laituri on ollut betonipilareiden varassa vedenpinnan ja jään yläpuolella sijainnut rakennelma. Vakuutuksenottaja on kertonut 9.10.2014 päivätyssä lisävastineessaan huoltaneensa 1972 lähtien perikunnan entistä mökkiä naapurissaan ja hän on omistanut kiinteistön vuodesta 1998 lähtien. Tänä aikana nyt kuvatunkaltaista jäiden laajenemisilmiötä ei ole tapahtunut. Vastaavia ilmiöitä muistetaan tapahtuneen 50- ja 60-lukujen vaihteessa ja tästä jääneet jäljet ovat edelleen havaittavissa järveä ympäröivissä rantapenkereissä.

Jäiden aiheuttama laajenemisilmiö tapahtuu normaalisti joulu- ja tammikuun vaihteessa, kun pakkanen kiristyy öisin alle -10 asteen. Tällöin jäät vonkuvat ja paukahtelevat, kun jää halkeaa eri kohdista. Halkeamat täyttyvät vedellä ja jäätyvät. Vesi laajenee jäätyessään ja työntää jääkenttää kohti rantoja. Yleensä ilmiö esiintyy muutaman vuorokauden mittaisena vuoden vaihtuessa. Ilmiö loppuu, kun lumi peittää jään. Maaliskuussa 2014 lumet sulivat pois, minkä jälkeen pakkanen kiristyi. Jäänkansi oli lumeton ja ilman eristettä. Jäät vonkuivat ja paukahtelivat epätavallisen pitkään useiden päivien ajan. Laiturin kauimmainen noin 1,7 kuutiometrin kokoinen ja 4,5 tonnin painoinen perustus liikkui kohti rantaa noin 3,5 metriä ja murskasi kaiken edessään olevan. Toinen noin kahden tonnin painoinen perustus eteni noin kaksi metriä ja nousi ylös yli metrin korkuiselle rantapenkereelle.

Ympäristökeskuksella ei ole seurantaa järven vesi- tai jääolosuhteista. Vakuutuksenottajan mukaan lähialueiden suurempien järvien vaihteluväleillä ei ole merkitystä vahinkopaikan järven tilanteen arvioinnissa. Myöskään jään paksuudella muissa järvissä ei ole merkitystä nyt tapahtuneen jään laajenemisen arvioinnissa. Keväinen jäidenlähtö ei ole aiheuttanut ongelmia ennen vuoden 2014 tapahtumia.

Vakuutuksenottaja on katsonut 16.10.2014 lähettämässään lisävastineessa, että ennalta arvaamattomuutta tulisi arvioida järven eikä koko Suomen olosuhteiden perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 1.10.2014 päivätyssä vastineessaan, että vesistön jäätyminen ja jäiden liikkuminen on yleensä jokatalvinen ja -keväinen ilmiö. Suomen Ympäristökeskuksesta saatujen tilastojen mukaan järven keskimääräinen vedenkorkeus maalis-huhtikuun vaihteessa on ollut hieman tavallista korkeammalla vuosina 2007 ja 2014, mutta kuitenkin jokavuotisen vaihteluvälin sisällä. Vuonna 2014 mitatussa vaihteluvälissä ei ole havaittavissa mitään epätavallista muihin vuosiin verrattuna.

Järven ylimmät keskiarvolukemat on tehty vuonna 2009 eikä vesi ole ollut epätavallisen korkealla muina tarkasteltuina vuosina. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tiedotteen mukaan alueen järvien vedenkorkeudet olivat maaliskuun lopussa yleisesti tavanomaista ylempänä ja ero oli muutamasta sentistä noin puoleen metriin. Maaliskuun päättyessä järvien jään paksuus oli yleisesti ottaen 30-40 senttimetriä. Vahinkopaikan järvessä sataman edustalla mitattu jäänpaksuus oli 38 cm eli 22 cm tavanomaista ohuempi.

Vettä oli ollut maaliskuussa tilastollisesti jonkin verran normaalia enemmän, mutta jäät ovat olleet vastaavasti lämpimän sään vuoksi ohuempia. Näiden tietojen perusteella kevään 2014 jää- ja vesitilanne on vaikuttanut olleen suhteellisen normaali. Esimerkiksi tulvavahingoissa kotivakuutuksen ehdoissa poikkeukselliseksi on katsottu sellainen sademäärä, joka toistuu tilastollisesti noin joka 50. vuosi. Tässä tapauksessa vedenkorkeus tai jään paksuus ei ole ollut poikkeuksellinen arvioidulla 10 vuoden ajanjaksolla. Koska jäiden nousemisen rannalle ei voida katsoa olevan kovinkaan epätavallista, ei vakuutuksesta voida suorittaa korvausta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko jäiden liikkumisesta laiturille aiheutunut vahinko ollut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamaton.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 21.1. (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti, eikä asian arvioinnissa olennaisinta ole se, yllättyykö vakuutuksenottaja itse tapahtumasta. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan jäiden liikkuminen talvella ei ole Suomen ilmasto-olosuhteissa ennalta arvaamaton tapahtuma. Koska vedenkorkeus ja jään paksuus sijoittuivat esitetyn selvityksen mukaan vahinkoajankohtana jokavuotisen vaihteluvälin sisään, ei jäiden liikkumisesta laiturille aiheutunut vahinko ole ollut ehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamaton. Näin ollen lautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander 
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta