Haku

VKL 485/12

Tulosta

Asianumero: VKL 485/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2013

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Viemäriputken irtoaminen

Tapahtumatiedot

LVI-asentajan lausuman mukaan omakotitalon (rakennettu 1983–86) WC:n viemäri oli tukkeutunut ja sen avausyrityksen yhteydessä havaittiin tukos pidemmällä viemäriputkessa. Kuvauksessa viemäriputken todettiin irronneen maan alla. Putkisto kaivettiin esiin talon ulkopuolelta lattian alapuolelta. Asentajan mukaan viemäriputki oli asennettu liian pystysuoraan asentoon. Korvausta putkiston aukaisusta ja putkiston uusimisesta WC-tiloissa sekä putken ulosviennin osalta haettiin laajasta kotivakuutuksesta, jonka omavastuuosuus oli 150 euroa.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan kysymys on asennusvirheestä aiheutuneesta vahingosta, joka ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

 

Valitus

Valituksen mukaan kotivakuutuksesta on sovittu vuonna 2000 ja vakuutusmaksut on aina maksettu asianmukaisesti. Vakuutus myytiin parhaana vakuutuksena ja myyntitilanteessa kerrottiin, että jos koti palaa tai sattuu jotain odottamatonta, vakuutusyhtiö tulee ja rakentaa tilalle uuden.

WC-tiloista suoraan talon alta ulos menevän viemäriputken tukosta oli yritetty avata useaan kertaa erilaisilla menetelmillä. Putken kuvauksen yhteydessä selvisi, että putken liitokset olivat irronneet toisistaan ja putki oli täyttynyt hiekasta ja mullasta. Tässä on tapahtunut kaksi virhettä rakennusvaiheessa: putken asento on liian jyrkkä ja putken liitoskappaleet liian lyhyitä, jolloin pienikin muutos aiheuttaa putken irtoamisen toisistaan ja siten putken tukkeutumisen. Vahinkoa ei pystynyt ennalta arvaamaan, ennakoimaan tai tilannetta selvittämään, kun talo ostettiin.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineen mukaan laaja kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Palovahinko on vakuutuksesta korvattava tapahtuma. Asennusvirhe ei ole ennalta arvaamaton tapahtuma eikä sen aiheuttamaa vahinkoa voida pitää odottamattomana. Myös laajoissa vakuutuksissa on korvausrajoituksia.

Tässä asiassa on vakuutusyhtiön mukaan riidatonta, että viemärin irtoaminen on aiheutunut asennusvirheestä. Asennusvirheen aiheuttama vahinko ei ole ennalta arvaamaton tapahtuma, vaan virheestä aiheutunut luonnollinen seuraus. Asennus­virheen aiheuttamat vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle myös rajoitusehdolla. Piilevät rakennus- tai asennusvirheet eivät välttämättä tule esille rakennuksen kuntoa tarkastettaessa. Vakuutusyhtiö ei edellytä rakennuksen kuntotarkastusta eikä tarkastuksen teettäminen tee asennus- tai rakennusvirheen aiheuttamaa vahinkoa korvattavaksi. Korvattavuus arvioidaan vahingon jälkeen, kun tiedot vahingosta sekä sen syystä ja laajuudesta on saatu.

Jos tapauksessa olisi kyse korvattavasta viemäriputken rikkovahingosta, putken ikään perustuva poisto olisi 81 prosenttia. Se, että korvattavia vahinkotapahtumia ei ole sattunut, ei oikeuta vakuutusmaksun palautukseen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehtojen mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutuksesta ei vakuutusehtojen mukaan korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle asennusvirheestä. Vakuutuslautakunta ei ole valituksessa kerrotun perusteella voinut todeta, että vakuutusyhtiö olisi vakuutusta tehtäessä antanut vakuutuksesta virheellistä tietoa. Lautakunta arvioi tapausta vakuutussopimuksen vakiovakuutusehtojen perusteella. Vakuutusyhtiöllä on oikeus sopimuksen mukaiseen vakuutusmaksuun sen vastuun voimassaoloajalta, vaikka vakuutuksesta ei tulisi suoritettavaksi korvauksia.

LVI-asentajan lausuman mukaan viemäriputki oli asennettu lattian alla liian pystysuoraan asentoon jolloin pieni maan painuma oli irrottanut putken. Valituksen mukaan putken liitoskappaleet ovat olleet liian lyhyitä ja pienikin muutos aiheuttaa putkien irtoamisen ja siitä seuraavan tukkeutumisen.

Selvityksen perusteella viemäriputken asennus oli tehty virheellisesti ja se on ajan kuluessa pettänyt. Viemärin uusimistarve on seurausta tästä seikasta, ei äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutusyhtiön viemärin uusimista koskeva kielteinen korvausratkaisu on vakuutusehtojen mukainen eikä Vakuutuslautakunta suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta