Haku

VKL 484/12

Tulosta

Asianumero: VKL 484/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2013

Kondenssiveden poisto Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Asennusvirhe

Tapahtumatiedot ja vakuutusyhtiön päätös

L Oy:n kartoitusraportin perusteella omakotitalon (rakennettu 1983–86) vintillä sijaitseva ilmanvaihtokone oli aiheuttanut vuotovahinkoa puisille lattiarakenteille. LVI-asentajan lausuman mukaan koneessa ei ollut kondenssivesiputkea ja tämän takia kondenssivesi oli valunut usean vuoden ajan rakenteisiin. Asentajan mukaan kone oli asennettu virheellisesti. Korvausta ilmanvaihtokoneen uusimisesta ja rakenteiden vaurioista haettiin laajasta kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Kysymys ei ole tällaisesta vahingosta. Vakuutusehdoissa on lisäksi asennusvirheestä aiheutuneita vahinkoja koskeva rajoitus.

 

Valitus

Valituksen mukaan kotivakuutuksesta on sovittu vuonna 2000 ja vakuutusmaksut on aina maksettu asianmukaisesti. Vakuutus myytiin parhaana vakuutuksena ja myyntitilanteessa kerrottiin, että jos koti palaa tai sattuu jotain odottamatonta, vakuutusyhtiö tulee ja rakentaa tilalle uuden. Ilmanvaihtokoneen aiheuttamista kosteusvaurioista tulee suorittaa korvausta. Asennusvaiheessa 1980-luvulla on tehty virhe. Koneen kosteudenpoistoputkea ei ollut asianmukaisesti asennettu, vaan kosteus joutui koneen alla olevasta kotelon reiästä suoraan talon rakenteisiin. Tätä ei voitu havaita taloa ostettaessa. Nyt vahinko huomattiin ja suuremmilta vahingoilta säästyttiin. Jos vakuutus ei korvaa vahinkoja, tulee ainakin vakuutusmaksut palauttaa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineen mukaan laaja kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Palovahinko on vakuutuksesta korvattava tapahtuma. Asennusvirhe ei ole ennalta arvaamaton tapahtuma eikä sen aiheuttamaa vahinkoa voida pitää odottamattomana. Myös laajoissa vakuutuksissa on korvausrajoituksia. Ilmanvaihtokone ei ole rikkoutunut, eikä sen uusimisesta makseta korvausta. Rakenteiden vahinko ei ole aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vaan tapauksessa on riidatonta, että kysymyksessä on asennusvirhe. Se, että korvattavia vahinkotapahtumia ei ole sattunut, ei oikeuta vakuutusmaksun palautukseen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehtojen mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutuksesta ei vakuutusehtojen mukaan korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle asennusvirheestä. Vakuutuslautakunta ei ole valituksessa kerrotun perusteella voinut todeta, että vakuutusyhtiö olisi vakuutusta tehtäessä antanut vakuutuksesta virheellistä tietoa. Lautakunta arvioi tapausta vakuutussopimuksen vakiovakuutusehtojen perusteella. Vakuutusyhtiöllä on oikeus sopimuksen mukaiseen vakuutusmaksuun sen vastuun voimassaoloajalta, vaikka vakuutuksesta ei tulisi suoritettavaksi korvauksia.

Selvityksestä ei ilmene, että ilmanvaihtokone olisi rikkoutunut. Rakenteiden vahingon on vuosien kuluessa aiheuttanut suoraan rakenteisiin päässyt kondenssivesi. Ilmanvaihtokonetta tai talon rakenteita ei ole kohdannut vakuutusehtojen edellyttämä äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama vahinko. Rakenteiden vaurioituminen on seurausta ilmanvaihtokoneen virheellisestä asennuksesta. Vakuutusyhtiön päätös on ehtojen mukainen eikä lautakunta suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antoi puheenjohtaja Taipale sihteerin esittelystä.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia