Haku

VKL 473/11

Tulosta

Asianumero: VKL 473/11 (2012)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.01.2012

Rajoitusehdon tulkinta Muu asunto

Lausunnonpyytäjä on ollut vuokranantajana vuokrasopimuksessa, johon liittyviä saatavia hän on velkonut vuokralaisilta käräjäoikeudessa 4.5.2011. Vastaajat ovat vedonneet muun muassa siihen, että asunto ei ole ollut huoneenvuokralain edellyttämässä kunnossa.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua, koska riita on liittynyt muuhun kiinteistöön tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

 

Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnön mukaan vakuutuskirjassa on mainittu vakuutettuna omaisuutena riidan kohteena oleva kiinteistö. Vakuutuskirjassa mainittu käyttötarkoitus ”oma käyttö” ei ole oikea, koska kyseessä oleva kiinteistö on vuokrattu.

Samassa vakuutuksessa on perheen oikeusturvavakuutus. Koska vakuutuksen kohteeksi on mainittu se rakennus, jonka asuinhuoneistoa mainittu riita koskee, kuluu kyseinen rakennus oikeusturvavakuutuksen alaisuuteen. Koska vakuutuskirjaan on merkitty kyseinen rakennus, tulee myös kyseistä rakennusta koskevat riidat korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Kyseessä olevassa asiassa ei ole kiistaa siitä, etteikö riita koskisi vakuutuskirjassa mainittua kiinteistöä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Riidatonta asiassa on se, että lausunnonpyytäjän vakituinen asunto on muu kuin hänen ja vuokralaisten välisessä riidassa kyseessä oleva rakennus. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuskirjasta ei voi saada sitä käsitystä, että vakuutus kattaisi kaikki vakuutuskirjassa mainittua kiinteistöä koskevat riidat. Eri asia olisi, jos vakuutuskirjasta voisi saada sen käsityksen, että oikeusturvavakuutus näyttäisi liittyvän juuri vuokralla olevan talon vakuutukseen.

Vakuutusyhtiö kiinnittää huomiota myös siihen, että lausunnonpyytäjä on vakuutusta tehtäessä ilmoittanut vuokralla olleen talon käyttötarkoituksen olevan ”oma käyttö”. Vuokralla olevalle rakennukselle haettava vakuutus olisi ollut kalliimpi kuin omassa käytössä olevan.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Vakuutusehtojen kohdan 5.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämisestä vuokrasopimusta koskevaan riitaan. Vakuutusyhtiön mukaan riita liittyy muuhun kuin vakuutetun vakituiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon, minkä vuoksi se ei ole myöntänyt oikeusturvaetua.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Tässä tapauksessa on kiistatonta, että riita ei ole koskenut lausunnonpyytäjän vakituista asuntoa tai omassa käytössä olevaa vapaa-ajan asuntoa. Tämän vuoksi kyseessä olevaan riitaan liittyviä oikeudenkäyntikuluja ei vakuutusehtojen mukaan korvata. Se, että vakuutuskirjassa on mainittu sama kiinteistö kuin riidan kohteena olevassa vuokrasopimuksessa, ei tarkoita sitä, että kaikki kiinteistöä koskevat riidat tulisivat korvattavaksi nyt kyseessä olevasta vakuutuksesta.

Vakuutuskirjasta käy selkeästi ilmi, että kyseessä olevan rakennuksen vakuutukset eivät sisällä oikeusturvavakuutusta. Vakuutuskirjaa ei voi tämän vuoksi tulkita siten, että kyseessä olevaan rakennukseen liittyvät riidat tulisivat korvattavaksi oikeusturvavakuutuksesta riippumatta oikeusturvavakuutuksen ehdoista.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta