Haku

VKL 472/12

Tulosta

Asianumero: VKL 472/12 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2013

Lakipykälät: 69, 72

Varkausvahinko Ajonestolaite Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta

Tapahtumatiedot

Autovakuutuksen kohteena on BMW 320i –henkilöauto (vm. 1997). Poliisin tutkintailmoituksen mukaan se oli ollut pysäköitynä satamassa vakuutuksenottajan ollessa Tukholmassa 9.–11.1.2011. Risteilyltä palattuaan vakuutuksenottaja kertoo huomanneensa, että hänen autonsa oli anastettu. Samalla oli viety navigaattori. Vakuutuksenottaja vaati korvausta autovakuutuksesta.

Autosta laatimassaan 19.1.2011 päivätyssä selvityksessä vakuutuksenottaja ilmoittaa ostaneensa auton Virosta tammikuussa 2010. Auto oli kauttaaltaan hyväkuntoinen, ja sillä oli ajettu n. 191 tkm ennen vahinkoa. Hän toimitti vakuutusyhtiölle kaksi autoonsa kuuluvaa avainta. Lukkoliikkeen 11.2.2011 päivätyn lausunnon mukaan molemmat avaimet olivat alkuperäisiä, mutta toisessa avaimessa oli kopioinnin jälkiä ja siitä puuttui käynnistykseneston tunnistinsiru. Auton käynnistyksenestojärjestelmä on ns. vaihtuvakoodinen, joten siihen saa lisäavaimia vain merkkiliikkeen kautta. Lausunnon loppupäätelmänä on, että toisesta avaimesta on otettu kopio, ja koska käynnistykseneston tunnistinta ei ole voitu kopioida, kopioidusta avaimesta lienee siirretty tunnistinsiru uuteen avaimeen.

Vakuutustutkija kertoo saaneensa maahantuojalta varmistuksen siitä, että tähän autoon ei ole tilattu uusia avaimia. Auton alkuperäinen omistaja ei tiennyt mitään avaimen kopioimisesta. Vakuutettu oli vakuutustutkijalle kertonut käyttäneensä autoa molemmilla avaimilla, mikä vakuutustutkijan mukaan ei voi pitää paikkaansa, koska toisesta avaimesta puuttuu tunnistinsiru eikä auto käynnisty ilman tunnistimelta tulevaa muuttuvakoodista viestiä. Vakuutettu oli lisäksi kertonut mm., että autolla oli ajettu ennen vahinkoa n. 233 tkm, ja että hän oli syksyllä 2010 yrittänyt myydä autoa muttei ollut saanut riittävän hyvää tarjousta. Vakuutetun arvion mukaan varkailla on täytynyt olla jokin laite, jolla hälytin ja käynnistyksenesto on saatu ohitettua.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö katsoo, ettei käynnistyksenestolla varustettua autoa ole voitu käyttää muutoin kuin sen omilla avaimilla. Vahinko ei ole voinut aiheutua sillä tavoin kuin vakuutuksenottaja on kertonut sen tapahtuneen. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

 

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan auto anastettiin hänen kertomallaan tavalla. Se, että toisesta avaimesta on otettu kopio, ei muuta asiaa. Maahantuojalla ei voi olla varmaa tietoa siitä, kuinka monta kopiota avaimista on tehty. Lisäksi BMW-merkkisiä autoja on varastettu Euroopassa kymmenittäin ilman avaimia. Käynnistyksenestojärjestelmiä on onnistuttu ohittamaan lukuisia kertoja. Vahinko tulee korvata.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa korvauspäätökseensä. Vakuutuksenottaja on kertonut avaimia olleen kaksi, eikä hän ollut kertonut avaimen kopioimisesta. Kyseinen vm. 1997 BMW on arvoltaan sellainen, ettei se lähtökohtaisesti kiinnosta ajonestolaitteita ohittavia varkaita.

Vahinkoilmoituksessaan vakuutuksenottaja on kertonut jättäneensä autonsa terminaalin eteen risteilylle lähtiessään. Ei ole todennäköistä, että auto olisi nostettu toisen auton kuljetettavaksi vilkkaasti liikennöidystä paikasta.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käyttöön on toimitettu mm.

  • 11.1.2011 päivätty poliisin tutkintailmoitus,
  • vakuutuksenottajan 19.1.2011 päivätty selvitys auton kunnosta,
  • 11.2.2011 päivätty lukkotutkimuslausunto liitteineen,
  • vakuutustutkijan ja vakuutuksenottajan välinen keskusteluasiakirja 4.2.2011 pidetystä tapaamisesta sekä
  • vakuutustutkijan 26.4.2011 päivätty muistio.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Lain 72 §:n mukaan jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, voidaan hänen korvaustaan alentaa tai se evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 3.2 mukaan varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja.

Ratkaisu

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutuksenottajan autoa kohdannut vakuutusehtojen mukainen korvattava varkaustapahtuma. Korvausta vaativalla vakuutuksen­ottajalla on näyttövelvollisuus vaatimuksensa perusteista.

Esitetyn selvityksen perusteella vakuutuksen kohteena olevassa BMW-henkilö­autossa oli toimiva käynnistyksenestojärjestelmä. Sellaisen ohittaminen vaatii erityislaitteistoa ja –osaamista, joita lautakunnan käsityksen mukaan on lähinnä ammattimaisesti toimivilla autovarkailla. Vakuutuksen kohde on suhteellisen iäkäs ja melko paljon ajettu, ja jää epäselväksi, minkä vuoksi se olisi ammattivarkaille kiinnostava kohde.

Vahingon jälkeen vakuutuksenottaja on toimittanut vakuutusyhtiölle kaksi autoon kuuluvaa avainta. Lukkotutkimuslausunnon mukaan toinen avaimista oli kopioitu, ja siitä oli poistettu käynnistyksenestojärjestelmän tunnistinsiru. Tämä seikka on ristiriidassa sen kanssa, että vakuutuksenottaja on kertonut käyttäneensä autoaan kummallakin avaimella.

Kokonaisuutena jää siten epäselväksi, miten vakuutuksenottajan ilmoittama luvaton käyttöönotto on tapahtunut. Vakuutuksenottaja on esittänyt ristiriitaisia tietoja myös auton ajokilometrimäärästä.

Vakuutuslautakunta käsittelee asiat käytettävissään olevan kirjallisen aineiston perusteella. Tapauksessa esitetyn aineiston epäselvyyksien ja ristiriitaisuuksien vuoksi lautakunta ei ole voinut todeta, että vakuutusehtojen mukainen korvaukseen oikeuttava tapahtuma olisi sattunut. Sen vuoksi lautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia