Haku

VKL 472/09

Tulosta

Asianumero: VKL 472/09 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2009

Alaikäisen törkeä huolimattomuus Korvauksen alentaminen

 

Lausunnonpyytäjien 12-vuotias poika oli 16.2.2009 yhdessä toisen 12-vuotiaan pojan kanssa rakentanut bensiinikynttilää internetistä löytämiensä ohjeiden mukaisesti toisen pojan kodin autotallissa. Pullon ulkopuolelle oli tipahtanut bensiiniä, joka syttyi palamaan kynttilää sytytettäessä. Poikien yrittäessä sammuttaa palavaa pulloa bensiinikanisteri oli kaatunut ja leimahtanut suuriin liekkeihin. Tällöin pojat poistuivat autotallista, sulkivat ovet ja menivät ilmoittamaan palosta vanhemmille, jotka soittivat palokunnan paikalle. Autotalli kärsi palossa mittavat vahingot. Korvausta haettiin lausunnonpyytäjän vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on päätöksessään 12.3.2009 alentanut lausunnonpyytäjän pojan osuudesta (1/2) maksettavaa korvausta puoleen sillä perusteella, että vahinko oli aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta.
 
Lausuntopyyntö
Lausunnonpyytäjä pyytää vakuutuslautakuntaa selvittämään, onko vakuutusyhtiön tekemä 50 %:n vähennys oikeudenmukainen vai tulisiko vakuutusyhtiön korvata koko vastuuvahinko-osuus. Lausunnonpyytäjä on vedonnut myös toisen vakuutusyhtiön päätökseen alentaa esinevakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta vain 30 % toisen vahingonaiheuttajan törkeän huolimattomuuden perusteella.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö pitää korvauspäätöstään asianmukaisena. Teko on ollut tahallinen tai törkeän huolimaton. Tulitikkuleikit ja leikit helposti syttyvillä aineilla ovat sellaisia, joiden osalta oikeuskäytännössä on todettu korvausvelvollisuuden syntyvän hyvin varhaisessa iässä.
 
Vakuutusyhtiön mukaan toisen vakuutusyhtiön esinevakuutuksen ehtojen perusteella tekemä korvauksen alentaminen ei voi toimia mittapuuna vastuuvakuutuksesta annettavalle korvauspäätökselle.
 
Siltä varalta, että lautakunta päätyisi suosittamaan muunlaista ratkaisua, vakuutusyhtiö katsoo, että lausunnonpyytäjän tai vahingonkärsijän on esitettävä näyttö suuremmasta vahingosta kuin, mitä korvaussumma on ollut tähän mennessä. Kerronnan perusteella 70 % vahingon määrästä on saatu esinevakuutuksen perusteella ja 25 % vastuuvakuutuksen perusteella.
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vahingonkorvauslain 2:2:n mukaan alle 18-vuotias on velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan korvausta voidaan alentaa tai evätä se, jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan ja tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.
 
Alaikäisen tuottamusarvioinnissa on mittapuuna pidettävä sitä huolellisuutta, jota vastaavan ikäiseltä ja samalla kehitystasolla olevalta voidaan vaatia. Tulitikkuleikkien osalta korvausvelvollisuuden on oikeuskäytännössä katsottu syntyvän jo varsin nuorella iällä.
 
Vakuutettu on 12-vuotias. Hän on kaverinsa kanssa rakentanut sisätiloissa bensiinistä ja pumpulista bensiinikynttilää lasipulloon. Kynttilä on myös sytytetty sisätiloissa bensiinikanisterin läheisyydessä. Näissä olosuhteissa vakuutetun olisi hänen ikänsä huomioon ottaen tullut ymmärtää toimintaan liittyvä ilmeinen vaara tulen irralleen pääsystä. Kun tulitikkuleikkiin sisätiloissa on yhdistynyt bensiininkaltainen helposti syttyvä aine, on menettelyä pidettävä erityisen moitittavana. Lautakunta pitää vakuutetun menettelyä näissä olosuhteissa törkeän huolimattomana.
 
Törkeän huolimattomuuden vaikuttaessa vahingon syntyyn, on vakuutusyhtiöllä vakuutusehtojen 4.2 -kohdan mukaan oikeus alentaa maksettavaa korvausta. Törkeän huolimattomuuden perusteella tehtävän alennuksen määrän arvioinnissa ei voida tukeutua toisen vakuutusyhtiön eri vakuutustyypin yhteydessä tekemään alennukseen. Vakuutusyhtiön tekemä 50 %:n alennus on varsin mittava. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön tekemää vähennystä vakuutetun ikä ja teon luonne huomioon ottaen kohtuuttoman suurena. Lautakunta arvioi kohtuulliseksi vähennyksen määräksi 1/3.
 
Muita kysymyksiä koskien asiassa annetaan lausunnot VKL 473/09 ja VKL 474/09.  
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäkelä.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia