Haku

VKL 469/12

Tulosta

Asianumero: VKL 469/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Toiminnanharjoittajan vastuu Vastuu kauppaliikkeen kunnossapidosta

Tapahtumatiedot

11-vuotias A oli ollut vanhempiensa kanssa käymässä vakuutuksenottajana ja vakuutettuna olevassa sekatavarakaupassa 23.7.2011. Kun A oli kulkenut grillitavaraosastolla erään hyllyn editse, hän oli törmännyt alimmalla hyllyllä noin 10 cm hyllyn reunan ulkopuolella törröttävään grilliritilään siten, että hänen jalkaansa oli tullut kolme haavaa, jotka olivat olleet syviä, verta vuotavia ja edellyttäneet 14 tikkiä.

Korvausta A:lle aiheutuneesta henkilövahingosta haettiin kauppaliikkeen toiminnanharjoittajan vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 10.8.2011 sekä käsitellyt asiaa uudelleen 12.9.2012. Yhtiö on katsonut, että esillä olevassa tapauksessa vakuutettuna oleva kauppaliike ei ole menetellyt huolimattomasti. Näin ollen korvausta vastuuvakuutuksen perusteella ei tule maksettavaksi.

Saatujen selvitysten mukaan vahingon aiheuttanut grilliritilä on mahtunut kokonaan hyllyyn, eli kun ritilät ovat paikallaan, asiakkaat voivat turvallisesti liikkua myymälätilassa. Vahinkohetkellä ilmeisesti jokin toinen asiakas oli jättänyt ritilän ulos vedetyksi. Selvityksen mukaan tavaratalon työntekijät järjestelevät tavaroita päivittäin ja vääriin paikkoihin laitetut tavarat laitetaan paikoilleen välittömästi, kun ne havaitaan. Tavaratalon huolimattomuutta ei ole se, että asiakas laittaa tavarat väärin hyllyyn. Tavaratalo ei vastaa asiakkaiden väärin asettamien tuotteiden aiheuttamista vahingoista, kun on selvitetty, että tavaratalon työntekijät korjaavat tavarat paikoilleen päivittäin. Tässä tapauksessa tavaratalo on huolehtinut riittävästi myymälätilan turvallisuudesta, kun se päivittäin on huolehtinut siitä, että väärin asetetut tavarat laitetaan paikoilleen. Vahinko on siten tapaturma, josta ei synny korvausvelvollisuutta kenellekään.

Uudelleenkäsittelypäätöksessä 12.9.2012 yhtiö on myös arvioinut sitä, olisiko tapaturma voitu estää sijoittelemalla grilliritilä hyllyyn jollakin toisella tavalla, esimerkiksi siten, että hyllyn reunassa on este, joka estäisi grilliritilän tulemisen hyllyn reunan yli. Yhtiö on asiaa selvittänyt ja toteaa, että tässä tapauksessa ritilä on sijoitettu alahyllyyn noin 22 cm:n korkeudelle maasta. Hyllyn syvyys on ollut riittävä ritilälle ilman, että osia siitä jäisi hyllyn ulkopuolelle. Este hyllyn reunassa ei estäisi ritilän tulemista reunan yli, mikäli joku asiakas sen huolimattomasti palauttaisi hyllyynsä. Ritilän pystyisi jättämään esteen päälle. Lisäksi ritilän sijoittelussa on otettava huomioon, että se on saatava pois hyllystä riittävän helposti ja ilman, että tästä aiheutuisi asiakkaalle vahingoittumisen vaaraa.

 

Valitus

A:n huoltajat ilmoittavat tyytymättömyyttä yhtiön päätökseen ja pyytävät lautakunnan lausuntoa asiasta. A:n isä on selostanut tapahtumia siten, että hän oli ollut A:n kanssa kävelemässä peräkkäin pitkin vapaa-ajan osastoa liikkeen pääväylää kohti ja heidän käyttämänsä kulkuväylä oli varsin tukossa ja täynnä tavaraa. Käytävällä lojui retkituoli, jonka vieressä oli useita isoja ruskeita painavia laatikoita. Ainoa tapa päästä eteenpäin käytävällä oli kääntyä sivuttain ja kävellä tavaroiden ja hyllyn välistä.

A:n isä ei itse huomannut, että alahyllyllä oli teräviä grilliritilöitä, koska käytävä oli muutenkin täynnä erilaisia tavaroita. Hän oli kulkenut sivuttain noin 2–3 metrin matkan ohittaen tukossa olevan käytävän ja jatkanut normaalia kävelyä eteenpäin. A oli kävellyt heti isänsä takana eikä myöskään hän ollut huomannut teräviä ritilöitä, kun oli ohittanut tavaramäärän käytävällä. Koska A on paljon pienempi kuin hänen isänsä, A oli päässyt suhteellisen normaalisti vain hieman sivuttain kääntyen ohittamaan paikan. Valitettavasti hänen vasen jalkansa oli osunut alahyllyltä törröttäviin grilliritilöihin viiltäen auki kolme syvää haavaa.

A:n isä oli tapahtuman hetkellä kävellyt ehkä noin metrin verran A:n edellä. A:n jalan iho oli leikkautunut kolmesta kohdasta täysin auki. Sekä lihas- että rasvakudokset näkyivät, jotka jo osittain roikkuivat haavan ulkopuolella. A:n alle kertyi valtava verilammikko. Päästäkseen A:n luokse hänen isänsä joutui siirtelemään tiellä olevia tavaroita pois. Vetäessään erästä painavaa laatikkoa isä oli itsekin osunut grilliritilään ja saanut haavan.

A:n isä kiistää kauppaliikkeen henkilökunnan vakuutusyhtiölle antamat tiedot, joiden mukaan A olisi kiipeillyt hyllyjen päällä. A täyttää kohta 12 vuotta eikä todellakaan ole enää siinä iässä, että hän kiipeilisi kauppaliikkeiden hyllyissä. A ei myöskään juossut, hyppinyt tai muuten pomppinut, vaan oli kävellyt rauhallisesti heti isänsä takana. Isä tietää asian, koska A kulki hänen mukanaan koko ajan, ja isä tietää tasan tarkkaan, mitä A teki. Ainoa hetki, jolloin A ja hänen isänsä eivät kulkeneet vierekkäin, oli käytävällä, jossa onnettomuus tapahtui. Kulkeminen tämän hyllyn ohitse oli mahdollista vain ohittamalla hylly sivuttain.

A:n isän mielestä kauppaliikkeen harjoittaja on menetellyt huolimattomasti siltäkin osin kuin hyllyjen välissä on ollut kulkuväylillä tavaraa, jotka ovat estäneet asiakkaiden turvallisen kulun. Henkilökuntaa näytti olevan liikkeessä vähänlaisesti, ja laatikot, myytävänä olevat tuolit ja muu irtaimisto olivat jääneet kulkureiteille ilmeisesti pitkäksi aikaa. Käytävällä ei ollut riittävästi kulkutilaa, ja hylly ohitettaessa oli pakko mennä aivan lähelle hyllyä. Tällaisissa olosuhteissa hyllyä ohittava henkilö ei myöskään pysty havaitsemaan grilliritilän alahyllyllä aiheuttamaa vaaraa.

Kauppaliikkeen ottamat valokuvat eivät anna oikeaa tilannekuvaa tapahtumahetkestä. Kuvat on otettu tapahtuman jälkeen, kun kulkuväylän tukkineet tavarat on siivottu pois, grilliritilät laitettu hyllyssä paikoilleen ja veri pesty pois.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kiistää vaatimuksen. Yhtiö esittää korvauspäätöksessään ja uudelleenkäsittelyssään aiemmin esittämät perusteet. Yhtiö toteaa valituksen johdosta lisäksi, että siltä osin kuin A:n isä on esittänyt, että käytävällä olleet tavarat olivat aiheuttaneet turvallisuusriskin, yhtiöllä on ollut mahdollisuus täydentää hyllyjä myös liikkeen aukioloaikana. Hyllyjen täyttäminen voi toisinaan aiheuttaa sen, että liikkeen käytävät tämän johdosta ovat ajoittain normaalia kapeammat. Tämä on kuitenkin aivan tavanomainen tapahtuma kauppaliikkeessä ja täysin normaalia liikkeenharjoittajan toimintaa. Kuljettaessa ahtaissa paikoissa myös asiakkaiden tulee sopeuttaa oma liikkumisensa olosuhteiden mukaan.

Vahingonkärsijän eli A:n äiti on puhelimitse kertonut vahingon korvauskäsittelijälle kävelleensä paikan ohi jonkin aikaa ennen tapaturmaa, jolloin äidin hameenhelma oli tarttunut ritilään. Äiti oli kertonut myös A:n isän raapaisseen jalkaansa ritilään ennen kuin pojan vahinko oli sattunut.

Osastomyyjän toimenkuvaan kuuluu osaston siisteydestä vastaaminen ja se käsittää tarpeettomien tavaroiden poistamisen käytäviltä. On kuitenkin täysin mahdotonta purkaa joka ikistä tavaralähetystä salamannopeasti. Samoin on mahdotonta korjata väärin aseteltuja tavaroita jokaisen asiakkaan jäljiltä välittömästi.

Myytävinä olevat grilliritilät eivät ole tuotteita, joita varten yrityksen tulisi järjestää jatkuva valvonta kyseessä olevalla kohdalla hyllyä. Jotta vastuullinen myyjä voisi korjata väärin asetellut tavarat paikoilleen, hänen on joko itse ensin havaittava asiantila tai hänelle on siitä kerrottava. Yritys on tältäkin osin täyttänyt huolellisuusvelvoitteensa, kun se on huolehtinut siitä, että jokaisella osastolla on sen siisteydestä vastuussa oleva myyjä.

Yhtiö katsoo, että vakuutettuna oleva kauppaliike ei ole menetellyt vahinkoon nähden huolimattomasti. Tällä perusteella sen vastuuvakuutuksesta ei korvausta makseta.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut lautakunnalle 7.1.2013, ettei sillä ole lisättävää vakuutusyhtiön 28.11.2012 antamaan vastineeseen.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Käytettävissä ovat olleet:

  • kauppaliikkeen lisäselvitys vakuutusyhtiölle 27.7.2011
  • vakuutusyhtiön puhelinmuistio 10.8.2011
  • myymäläpäällikön selvitys vakuutusyhtiölle 13.8.2012
  • vakuutusehdot
  • valokuvia hyllystä 2 kpl ja A:n jalasta 1 kpl

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lle 23.7.2011 aiheutunut henkilövahinko korvattava kauppaliikkeen vastuuvakuutuksen perusteella. Lähemmin ja yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna kysymys on siitä, onko kauppaliike menetellyt jollakin olennaisella tavalla huolimattomasti sen osalta, että vapaa-ajan tarvikeosaston alahyllyllä on ollut noin 10 cm hyllyn reunan ulkopuolelle vedetty grilliritilä, joka on aiheuttanut A:lle henkilövahingon.

Voimassa olevan oikeuden mukaan kauppaliikkeen vastuu asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimisesta on korostunutta. Tämä tarkoittaa, että välttääkseen korvausvastuun, tulee kauppaliikkeen kyetä osoittamaan, että se on tehnyt kaiken voitavansa asiakkaidensa turvallisuudesta huolehtimiseksi.

Yleisenä lähtökohtana tämänkin kaltaisissa vahingonkorvausasioissa kuitenkin on, että vahinkoa kärsineen tulee ensin osoittaa, että hänen vahinkonsa on aiheutunut sellaisesta syystä, josta kauppaliike voisi ylipäänsä olla voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Tapauksen arviointi

Kauppaliikkeen 13.8.2012 päivätyn selvityksen mukaan ritilä on mahtunut kokonaisuudessaan hyllylle, mutta se on kuitenkin ollut ulos vedettynä jonkun toisen asiakkaan johdosta. Osaston siisteydestä vastaa osastomyyjä, joka jokaiselle osastolle on nimetty. Osastoja siivotaan pitkin päivää ja epäkohdat siivotaan havaittaessa. Kyseisenä päivänä on ollut myyjä työvuorossa.

Lautakunnan käytettävissä olevasta A:n jalkaa osoittavasta valokuvasta ilmenee, että jalassa on kolme syvää haavaa, joihin on ommeltu 14 tikkiä. Lautakunnan käsityksen mukaan kyseisenkaltaisen vaikea-asteisen vamman aiheutuminen yleensä edellyttää voimakasta tapaturmamekanismia. Vakuutuksenottajana olevan kauppaliikkeen mukaan A:n säären haava oli sen verran syvä, että A:n on täytynyt joko juosta ja kaatua tai kiipeillä ja tippua ritilän päälle. Normaalista kävelystä tulisi vain naarmuja, mutta ritilän pitäisi kyllä olla havaittavissa.

Esillä olevassa tapauksessa grilliritilän reunat ovat kuitenkin olleet teräviä. Lautakunnan käsityksen mukaan 11-vuotias lapsi saattaa ikäänsä nähden tavanomaisesti liikkuessaan tehdä nopeita liikkeitä, jotka yhdistettynä hänen kannaltaan ”juuri sopivalla” korkeudella olevaan terävään grilliritilään voivat aiheuttaa myös A:lla todetunlaisia vakavia kudosvaurioita. Lautakunnan käsityksen mukaan tässä tapauksessa ei siis ole perusteltua päätellä pelkästään A:lla todettujen vammojen vakavuudesta, että A:n vahinko olisi aiheutunut siitä, että hän olisi juossut tai käyttäytynyt muulla tavoin varomattomasti kauppaliikkeen sisätiloissa.

A:n isä on selostanut yksityiskohtaisesti valituksessaan lautakunnalle, että hän oli kulkenut noin metrin A:n edellä kyseisen tapahtumapaikan ohitse. Isä ei ollut kuitenkaan nähnyt A:ta tuossa tilanteessa, koska tavarapaljouden johdosta he olivat joutuneet kulkemaan peräkkäin ja osittain myös sivuttain päästäkseen paikan ohitse. A:n isä on kertonut, että hän oli heti A:n huudon kuultuaan kääntynyt ympäri ja tullut takaisin paikalle ja tässä yhteydessä itsekin raapaissut jalkaansa. A:n äidin ja vakuutusyhtiön korvauskäsittelijän välillä 10.8.2011 käydystä puhelinkeskustelusta laaditusta puhelinmuistiosta ilmenee edellä sanottuun nähden jossakin määrin ristiriitaisesti A:n äidin kertomana, että A:n isän jalkaan oli tullut naarmuja ritilästä ennen A:n vahingon sattumista. Korvauskäsittelijä oli puhelinkeskustelun perusteella ymmärtänyt, että vanhemmat eivät olleet paikalla, kun vahinko sattui. Lautakunnan käsityksen mukaan mahdollinen epätarkkuus siitä, missä järjestyksessä A:n ja hänen isänsä vammautumiset ovat tapahtuneet, ei kuitenkaan ole asian ratkaisemisen kannalta olennainen.

Kauppaliikkeen selvityksen mukaan tavaroita järjestellään hyllyissä pitkin päivää muun työn ohella ja huonosti olevat tavarat korjataan välittömästi havaitsemisen jälkeen. Kauppaliikkeen mukaan hyllyn kuntoa on seurattu ja ongelmiin on puututtu, jos niitä on havaittu.

Esillä olevassa tapauksessa on kysymys suojapaketoimattomasta grilliritilästä, jonka reunat ovat teräviä. Tällaisten myyntituotteiden esillä pitämiseen myymälässä, jossa asiakkaat tyypillisesti omatoimisesti ottavat tuotteita hyllystä kokeillakseen niiden mittoja ja painoa, liittyy korostunut riski henkilövahingon aiheutumisesta. On ennakoitavaa, että asiakkaiden jäljiltä grilliritilä saattaa jäädä osittain hyllyreunan ulkopuolelle. Lautakunnan käsityksen mukaan tällaisen suojaamattomasta grilliritilästä aiheutuvan riskin torjumiseksi ei ole riittävää, että grilliritilän virheelliseen sijaintiin puututaan vain sitä mukaa kuin se havaitaan muun myymälävalvonnan ohessa. Asiassa jää myös epäselväksi, kuinka pitkän aikaa ritilä on ollut hyllyn reunan ulkopuolella siten, että se on voinut aiheuttaa henkilövahinkoja.

Irrallisesta grilliritilästä aiheutuvan henkilövahingon vaaraa olisi lautakunnan käsityksen mukaan voitu olennaisesti vähentää esimerkiksi suojateippaamalla ritilän reunat ennen ritilän esillepanoa. Kun tätä ei ole tehty, vaan ritilä on jätetty suojaamattomana asiakkaiden käsiteltäväksi, on otettu riski, jonka torjuttavuus kauppaliikkeen esittämillä keinoilla on ollut selvästi vaikeampaa.

Lautakunnan käsityksen mukaan vakuutuksenottajana olevan kauppaliikkeen ei ole esillä olevassa asiassa osoitettu menetelleen siltä näissä erityisolosuhteissa edellytetyin tavoin korostuneen huolellisesti asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimisessa. Tästä syystä kysymys on kauppaliikkeen vastuuvakuutuksen perusteella korvattavaksi tulevasta henkilövahingosta.

Johtopäätös

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa ehtojen mukaisen korvauksen A:n kärsimän henkilövahingon johdosta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia