Haku

VKL 464/14

Tulosta

Asianumero: VKL 464/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2014

Tuliko vakuutetun asuinhuoneiston ulko-oven lukon uusiminen korvata kotivakuutuksesta? Vahingontorjuntakulut. Vakuutuksen kohde.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:n käytössä olleeseen uimahallin pukukaappiin murtauduttiin 30.11.2013. Kaapista vietiin muun ohella A:n kotiavain. Seuraavana päivänä, joka oli sunnuntai, A vaihdatti kotiovensa lukon. Tällöin oveen asennettiin perinteinen Abloy-lukko. Sittemmin oveen vaihdettiin vahinkoa edeltänyttä tasoa vastaava Sento-lukko. A haki vahingosta korvausta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö korvasi välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluna heti vahingon jälkeen tehdyn lukon vaihdon. Toisesta lukon vaihdosta tehdyn korvaushakemuksen yhtiö hylkäsi. Yhtiö totesi, että ulko-ovien lukot kuuluvat asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulle eivätkä siten ole kotivakuutuksen piirissä.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Vaihdattamalla lukon välittömästi vahingon jälkeen A on estänyt mahdollisesti tuhansien eurojen lisävahingon, koska varkaalla on ollut pukukaapista anastetun matkapuhelimen avulla helppo selvittää A:n henkilöllisyys ja kotiosoite. Vahinko tapahtui viikonloppuna, jolloin uuden Sento-lukon asentaminen ei onnistunut. Jos vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta varsinaista uutta lukkoa tämänkaltaisissa tapauksissa, ihmisiä ei kannusteta hankkimaan väliaikaistakaan lukkoa ja torjumaan vahinkoa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa. Vahingontorjuntakulut on korvattu maksamalla ensimmäinen lukon vaihto. Lukko ei ole ollut vakuutuksen kohteena, joten sen vaihtamista nykyaikaisempaan ei enää vakuutuksesta korvata.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko A:lla oikeus korvaukseen väliaikaisen lukon vaihtamisesta Sento-lukkoon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaan yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. (1 mom.) Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa osakehuoneistoissa olevista altaista. Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. (2 mom.) Edellä 2 momentissa tarkoitettu vastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen sisäosien korjaamista ajankohdan perustasoon yhtiössä. Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa siten kuin tässä laissa säädetään. (3 mom.) Yhtiön on pidettävä kunnossa rakennuksen ulkopinta myös sellaisen parvekkeen kohdalla, joka on osakkeenomistajan hallinnassa 1 luvun 3 §:n mukaisesti. (4 mom.)

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3.1 §:n mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat.

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 3 (Kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimisto) mukaan kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden yksityiskäyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, kuten esimerkiksi huonekalut, vaatteet, taloustavarat urheiluvälineet sekä kodinkoneet ja -laitteet. Irtaimistovakuutuksessa on vakuutettuna myös mm. asuinhuoneiston kiinteät sisustukset. Kiinteitä sisustuksia ovat osakehuoneiston kiinteät sisustukset siltä osin, kun osakkeenomistajalla asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4 luvun 1, 2 ja 3 §:ien tai vastaavan myöhemmän lain mukaan on niistä kunnossapitovastuu. (…) Kiinteitä sisustuksia ovat esimerkiksi parketti, tapettipinnoitteet sekä kiinteästi asennetut kalusteet ja kodinkoneet, kuten jääkaappi, sähköliesi, liesituuletin ja sähkökiuas. Kiinteitä sisustuksia eivät ole esimerkiksi katto- tai lattialämmityslaitteet eikä lämpöpatterit.

Vakuutusehtojen kohdan 4.4.5 (Muut kustannukset) mukaan suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutetussa kohteessa korvataan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon seurauksena kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle on aiheutunut sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta, torjumisesta tai paloviranomaisen määräämästä jälkivartioinnista.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan A:n käytössä olleeseen uimahallin pukukaappiin on 30.11.2013 murtauduttu ja sieltä on anastettu mm. A:n kotiavaimet. A on välittömästi vahingon satuttua vaihdattanut lukot, jolloin oveen on aiemman Sento-lukon tilalle tullut ns. tavallinen Abloy-lukko. Myöhemmin väliaikainen lukko on vaihdettu aiempaa vastaavaan Sento-lukkoon.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksen piiriin kuuluvat vakuutusehtojen mukaan ne asuinhuoneiston kiinteät sisusteet, joiden kunnossapito asunto-osakeyhtiölain mukaan kuuluu osakkeenomistajalle. Lautakunta toteaa edelleen, että huoneistojen ulko-ovien ja lukkojen kunnossapito kuuluu asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön vastuulle, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Näin ollen A:n huoneiston ulko-oven lukko ei ole ollut irtaimistovakuutuksen kohteena.

Vakuutuksesta korvataan ehtojen mukaan suoranaisen esinevahingon lisäksi välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakulut. Vakuutuslautakunta toteaa, että korvaus vahingon torjuntakuluista käsittää korvauksen niistä toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä vahingon torjumiseksi tai sen rajaamiseksi. Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:n koti-irtaimistoon kohdistuvan varkausvahingon vaara on lautakunnan käsityksen mukaan tullut torjutuksi ensimmäisellä lukon vaihdolla, kun oveen on asennettu ns. tavallinen Abloy-lukko. Vaikka ovessa ennen vahinkoa ollut lukko on sinänsä ollut väliaikaislukkoa nykyaikaisempi ja tasoltaan turvallisempi, ei väliaikaislukon vaihtoa Sento-lukkoon voida lautakunnan käsityksen mukaan enää pitää välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluna.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä lukon uusimiskulujen osalta vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia