Haku

VKL 458/15

Tulosta

Asianumero: VKL 458/15 (2016)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2016

Matkavakuutus. Korvattava vakuutustapahtuma.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut mukana ammattiyhdistyksen toiminnassa ja hän on vakuutettuna yhdistyksen matkustajavakuutuksessa. A hakee matkavakuutuksesta korvauksia kokous- ja matkakuluista, joita hänelle on aiheutunut hänen osallistuessaan vuosina 2013 ja 2014 järjestön toimintaan.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutustapahtumia ovat matkasairaus, matkatapaturma, matkan peruuntuminen, matkalta myöhästyminen, matkan keskeytyminen sekä kuolema matkan aikana. A:lle ei ole sattunut korvattavaa vakuutustapahtumaa, jonka perusteella asia voitaisiin käsitellä.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan vakuutusyhtiön tekemässä päätöksessä ei ollut valitusosoitetta. Ammattiliiton keskusjärjestö painottaa jäsenten aktiivista osallistumista järjestötehtäviin. Aktiivijäsenillä on oma vakuutus kokouksiin ja koulutuksiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö uudistaa asiassa aikaisemmin lausutun ja katsoo edelleen, että aiemmin tehty päätös on oikea.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n ammattiyhdistyksen toimintaan osallistumisesta aiheutuneita kustannuksia korvata yhdistyksen jäsenilleen ottamasta matkavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 6 mukaan korvattavia vakuutustapahtumia ovat

- matkasairaus

- matkatapaturma

- matkan peruuntuminen

- matkalta myöhästyminen

- matkan keskeytyminen ja

- kuolema matkan aikana.

Asian arviointi

Vakuutus on sopimus, jolla vakuutuksenantaja sitoutuu korvaamaan vakuutusehdoissa määriteltyjä vakuutustapahtumia. Saadakseen vakuutuskorvauksen vakuutetun tulee näyttää tapahtunut vakuutustapahtuma. Asiassa vakuutetulle on aiheutunut kustannuksia muun muassa kokouksiin osallistumisesta. Vakuutetulle ei kuitenkaan ole tapahtunut vakuutusehdoissa määriteltyä vakuutustapahtumaa, jonka perusteella korvausta vakuutusehtojen mukaan tulisi suorittaa.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Korpiola

Rantala

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia