Haku

VKL 454/13

Tulosta

Asianumero: VKL 454/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2014

Näyttö korvattavan tapahtuman sattumisesta. Varkaus- ja palovahinko. Ajonestolaite. Oliko ajoneuvon vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 31.3.2012 pysäköinyt henkilöautonsa (kov. 1999, 230 tkm) rautatieasemalle. Autossa oli käynnistyksenestojärjestelmä. Auto löytyi 1.4.2012 klo 00.10 palavana uimarannan pysäköintialueelta. Asiakas teki 5.4.2012 rikosilmoituksen luvattomasta käyttöönotosta. Hän kertoi mm., että hän oli 31.3. lähtenyt ulkomaanmatkalle ja että auto oli lukittuna ja ajonestolaite päällä. Hän oli ostanut auton 1.500 eurolla kesällä 2011, ja sen mukana oli tullut vain yksi avain. Avain oli hänellä mukana matkalla, ja se on edelleen tallella.

Lukkotutkimuslausunnon mukaan avain on alkuperäinen, eikä siinä ole jälkiä kopioinnista. Käynnistykseneston tunnistinsiru on paikallaan. Auton ohjauslukkoa ei ollut murrettu väkivaltaisesti tai yritetty irrottaa, eikä sitä rakenteensa vuoksi voi tiirikoida. Lukkotutkija olettaa, että autoa oli käytetty sen omalla avaimella ottaen huomioon myös käynnistykseneston antama turva.

Vakuutusyhtiö teki rikosilmoituksen epäiltyään asiakkaan syyllistyneen petoksen yritykseen. Syyttäjä teki päätöksen syyttämättä jättämisestä. Päätöksen mukaan asiakkaan kertomusta avaimen mukana olosta ei ollut osoitettu vääräksi, eikä voida poissulkea mahdollisuutta, että auto oli käynnistetty jollain muulla kuin sen omalla avaimella. Lisäksi auton vähäinen arvo huomioon ottaen asiakkaan motiivi petoksen tekemiseen ei ole voinut olla suuri.

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa. Lukkotutkimuksen perusteella autoa ei ole voitu käynnistää ja ajaa kuin sen omilla avaimilla. Ei voida pitää uskottavana, että ulkopuolinen tekijä anastaisi rautatieasemalta tuntemattoman ajoneuvon ja siirtäisi sen muulla kalustolla syrjemmälle vahingontekoa varten.

Valitus

Asiamiehen laatimassa valituksessa asiakas vaatii lunastuskorvausta. Auto on varastettu ja poltettu, minkä vuoksi asiakas on oikeutettu korvaukseen. Asiakas ei voi tietää anastajan käyttämiä keinoja. Rikoksen keinot ja metodit menevät eteenpäin, eikä asiakas ole antanut avaimiaan toisten käytettäväksi. Hän on muutenkin vilpittömällä mielellä asiassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Lukkotutkimuksen perusteella autoa on käytetty sen omalla avaimella. Muutamia käynnistyksenestollisia autoja on joutunut varkaille, mutta niissä rikokseen ovat syyllistyneet ulkomaiset ammattivarkaat tai autotehtaiden henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Tapauksissa on ollut kysymys arvoautoista. Alle kymmenen tuhannen euron autot eivät kiinnosta näitä rikoksentekijöitä. Asiakkaan ajoneuvon ikä huomioon ottaen on epätodennäköistä, että se olisi otettu käyttöön teknisillä välineillä käynnistyksenestolaite ohittaen.

Ohjauslukitus oli palohetkellä päällä, joten auton siirtämisen olisi pitänyt tapahtua lavetilla tai autonkuljetusperäkärryllä. Korvauspäätökseensä viitaten yhtiö ei pidä tällaista uskottavana.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 3.5 mukaan varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vaurioitumisesta aiheutunut esinevahinko, jos syynä on ollut varkaus, käyttövarkaus, luvaton käyttö tai näiden yritys ja teon kohde on ollut lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa. Varkausvakuutuksesta ei korvata vahinkoa mm., jos vahingon aiheuttaja on saanut ajoneuvon tai sen avaimet luvallisesti haltuunsa.

Ehtojen kohdan 3.4 mukaan luvattoman käytön aikana sattuneen palovahingon korvattavuus edellyttää sitä, että on sattunut ehtojen kohdan 3.5 mukainen varkausvahinko.

Ratkaisu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan asiakkaan auton vahingon. Asiakas on ilmoittanut autonsa tulleen anastetuksi ja poltetuksi. Korvattavuus edellyttää ehtojen mukaan mm. sitä, että auto oli lukittuna ennen vahinkoa. Korvausta vaativana asiakas on velvollinen näyttämään toteen, että ehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma on sattunut.

Autossa oli toimintakuntoinen käynnistyksenestojärjestelmä, jolloin auton käynnistäminen ja sillä ajaminen on edellyttänyt joko auton oman avaimen käyttämistä tai käynnistyksenestojärjestelmän ohittamista. Ohittaminen vaatii erikoislaitteita ja –osaamista, joita löytyy lähinnä ammattimaisesti toimivilta autovarasliigoilta. Jää epäselväksi, miksi nyt kyseessä oleva melko iäkäs ja paljon ajettu henkilöauto olisi tällaisille varkaille kiinnostava kohde ja miksi auto olisi pian anastuksen jälkeen poltettu. Lautakunta ei myöskään pidä todennäköisenä, että joku lähtisi siirtämään ajoneuvoa lavetilla tms. vain polttaakseen sen hetkeä myöhemmin.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta, että varkausvakuutusehtojen mukainen korvattava tapahtuma olisi sattunut. Lautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia