Haku

VKL 446/09

Tulosta

Asianumero: VKL 446/09 (2010)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.02.2010

Toiminnanharjoittajan vastuu. Laivarahdattujen putkien vaurioituminen matkalla. Rajoitusehdon tulkinta.

Lausunnonpyytäjä oli lähettänyt Kiinaan putkia kiinalaiselle vastaanottajalle, joka oli havainnut vaurioita putkissa. Kuljetusta varten putket oli pakattu puulaatikoihin, joista löytyi tarkastuksessa vaurioita. Pakkaustapaa oli pidetty riittämättömänä. Putket oli toimitettu CIF-toimituslausekkeella.

Korvausta putkille aiheutuneista vahingoista haetaan toiminnan vastuuvakuutuksesta ja tuotevastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön mukaan kuljetuksen aikana vahingoittuneita putkia ei voida korvata toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on lausunnonpyytäjän sopimuskumppanille aiheutunut vahinko. CIF-kuljetusehdon mukaan myyjä huolehtii tavaran tarkoituksenmukaisesta pakkaamisesta ja merkitsemisestä, tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin määräsatamaan, sekä merkitsee ja maksaa ostajan hyväksi tulevan sovitun tavaravakuutuksen. Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara ylittää lähtösatamassa laivan partaan.
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että käytössä olevan selvityksen perusteella putkien vahingoittuminen on johtunut puutteellisesta pakkaamisesta. Tavara on ollut lausunnonpyytäjän käsiteltävänä, kun se on pakattu asiakkaalle lähetettäväksi. Näin ollen tavaralle aiheutunut vahinko ei voi tulla korvattavaksi toiminnan vastuuvakuutuksesta. Kyse voi myös olla lausunnonpyytäjälle itselleen aiheutuneesta vahingosta, joka on myös rajattu vakuutuspiirin ulkopuolelle.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinkoa ei voida korvata myöskään tuotevastuuvakuutuksesta, koska vahingoittuneesta tuotteesta ei ole aiheutunut henkilö- tai esinevahinkoa kolmannelle, ja koska tuotevastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa myydylle tai luovutetulle tuotteelle.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä katsotaan, että vahinko tulisi korvata toiminnan vastuuvakuutuksesta. Lausunnonpyytäjä on aiheuttanut vahingon puutteellisella pakkaamisella, ja vahinko on aiheutunut kolmannelle osapuolelle. Tavaroiden lähettäjänä ollut lausunnonpyytäjä on korvausvastuussa ja vakuutusyhtiön tulisi korvata vahinko.
 
Lausuntopyynnössä katsotaan, että kyseessä ei ole lähettäjän omaisuuteen aiheutunut vahinko. Omaisuus on luovutettu asiakkaalle, joten lähetetyt putket eivät olleet lausunnonpyytäjän omaisuutta. Koska vahinko on syntynyt tavaran luovutuksen jälkeen, tavara ei myöskään ole ollut lausunnonpyytäjän huolehdittavana tai käsiteltävänä. Lausunnonpyytäjä katsoo, että suora esinevahinko on aiheutettu kolmannelle osapuolelle riittämättömällä pakkaamisella. Lausunnonpyytäjä ei ole ottanut sopimuksella yleistä vahingonkorvausvelvollisuutta laajempaa korvausvastuuta. Kauppasopimuksen perusteella tavaran omistusoikeus on siirtynyt normaaliin tapaan asiakkaalle.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätökseensä ja mainitsee lisäksi seuraavaa:
 
Tavaran toimitussopimuksen CIF-kuljetustapalauseke edellyttää myyjän huolehtivan muun muassa tavaran tarkoituksenmukaisesta pakkaamisesta. Kun näin ei ole menetelty ja tavara on kuljetuksen aikana tämän laiminlyönnin seurauksena vahingoittunut, kyse on myyjän sopimusrikkomuksesta ja sen vuoksi sopimusperusteisesta vastuusta.
 
Vahinko on aiheutunut lähetetylle tavaralle asianmukaisen pakkaamisen laiminlyönnin seurauksena. Näin ollen vahinkoa aiheuttanut laiminlyönti on tapahtunut, kun tavara on ollut lausunnonpyytäjän valmistettavana, käsiteltävänä tai huolehdittavana. Vahinko ei voi tulla tämänkään vuoksi korvattavaksi.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Toiminnan vastuuvakuutuksen kohdan 3.1. mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,
-         joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
-         josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
 
Kohdan 3.2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu vakuutuksenottajalle itselleen.
 
Kohdan 3.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun
-         valmistettavana, asennettavana, korjattavana, taikka muulla tavoin käsiteltävänä
-         säilytettävänä,
-         suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
-         muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana
 
Kohdan 3.2.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa lausunnonpyytäjä on lähettänyt valmistamiaan putkia Kiinaan. Putket ovat matkalla rikkoutuneet puutteellisen pakkaamisen vuoksi. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa lausunnonpyytäjän toiminnan vastuuvakuutuksesta eikä tuotevastuuvakuutuksesta. Lausuntopyynnön mukaan vahinko tulisi korvata toiminnan vastuuvakuutuksesta, koska kyseessä on ollut toiselle aiheutettu esinevahinko.
 
Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen laiminlyönnin aikana on ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä.
 
Vakuutuslautakunnan käytettävissä olleen selvityksen perusteella lausunnonpyytäjän valmistamat putket ovat vaurioituneet, koska ne on pakattu puutteellisesti. Vahinko on siten aiheutunut omaisuudelle, joka on ollut vahinkoa aiheuttaneen laiminlyönnin aikana vakuutuksenottajan käsiteltävänä. Näin ollen se on rajattu toiminnan vastuuvakuutuksen ulkopuolelle. Vakuutusyhtiön epäävä päätös on siten vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia