Haku

VKL 445/15

Tulosta

Asianumero: VKL 445/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Vakuutusehtojen tulkinta. Lisäaika rakentamisen viivästymisen vuoksi.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Ky:n vaihto- ja käyttöomaisuus tuhoutui käyttökelvottomaksi yrityksen toimitilana käytetyn korjaamorakennuksen tulipalossa. Korvausta vahingosta oli haettu yritysvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö myöntäisi lisäaikaa vaihto- ja käyttöomaisuutena käytetyn, vahingossa tuhoutuneen irtaimiston hankkimista varten. A Ky sai öljysuojarahastolta myönteisen rahoituspäätöksen maapohjan kunnostamiseksi sillä ehdolla, että kiinteistön asemakaavaa muutetaan ja kiinteistö asetettaisiin rakennuskieltoon. Vakuutuksenottaja oli hakenut kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalta asemakaavan muutosta ja rakennuskieltoa. Lautakunta oli päätöksellään asettanut tontin rakennuskieltoon asemakaavan muutoksen ajaksi. Maaperän kunnostustöiden, asemakaavan muutoksen ja rakennustöiden vuoksi vakuutuksenottajalla ei ole mahdollisuutta hankkia käyttö- ja vaihto-omaisuutta vakuutusehtojen mukaisessa kahden vuoden määräajassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei lisäajan myöntämistä koskeva ehtokohta koske irtaimistoa. Toisin kuin rakennuksen hankinta, irtaimiston hankinta ei ole riippuvainen viranomaisen toimenpiteistä. Se seikka, ettei vakuutuksenottaja esimerkiksi rakentamisesta aiheutuvien kustannusten vuoksi voi hankkia irtaimistoa, ei oikeuta jälleenhankinta-ajan pidentämiseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä vakuutusehtojen perusteella velvollisuus myöntää lisäaikaa käyttö- ja vaihto-omaisuutena käytetyn irtaimiston hankkimista varten.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutukseen sisältyvien arvioimis- ja korvaussääntöjen kohdan 2.5 (Korvauksen suorittaminen) mukaan ensin suoritetaan päivänarvon mukainen korvaus. Jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus suoritetaan, kun vahingoittunut omaisuus kahden vuoden kuluessa vahingosta on korjattu tai omaisuuden tilalle on hankittu samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta samalle paikalle

.…

Jos rakentaminen viivästyy viranomaisen toimen johdosta, kahden vuoden aikaan lisätään viivästysaika.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan korvauksen edellytyksenä on, että vahingoittuneen omaisuuden tilalle on hankittu samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta samalle paikalle. Koska omaisuus tulee hankkia samalle paikalle, Vakuutuslautakunta katsoo, että lisäaikaa koskevaa vakuutusehtoa on mahdollista tulkita siten, että käyttö- ja vaihto-omaisuuden hankinnalle olisi mahdollista saada lisäaikaa toimitilan rakentamisen viivästymisen vuoksi. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan epäselvää sopimusehtoa on tulkittava ehdon laatijan vahingoksi ja näin ollen Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään vakuutuksenottajalle lisäajan toimitilan rakentamisen viivästymisen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään vakuutuksenottajalle lisäajan vaihto- ja käyttöomaisuuden hankintaa varten.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Uimonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia