Haku

VKL 445/14

Tulosta

Asianumero: VKL 445/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2014

Talvipyöräily. Vahingonkärsijän myötävaikutus.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A on kaatunut pyöräillessään K:n kaupungin alueella 27.11.2013. Kaatumisen seurauksena A:n nilkka murtui ja se jouduttiin kipsaamaan sekä leikkaamaan. A on hakenut korvausta kärsimästään vahingosta K:n kaupungin vastuuvakuutuksesta. Vastuuvakuutusyhtiö antoi korvauspäätöksen 20.3.2014, jonka mukaan se on sovitellut A:lle maksettavaa tilapäisen haitan korvausta vahingonkärsijän oman myötävaikutuksen vuoksi yhden neljäsosan verran eli 750 euroa ja korvannut A:lle 2.250 euroa. A hakenut muutosta vakuutusyhtiön tekemään päätökseen. Vakuutusyhtiö on antanut uuden korvauspäätöksen 28.4.2014, jossa se on pienentänyt myötävaikutuksen vuoksi tehtävää sovittelua tilapäisen haitan korvauksesta yhteen viidenosaan ja korvannut lisäksi A:n saaman kotiavun kustannukset vastaavalla myötävaikutusalennuksella.

Asiakkaan valitus

A vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan tilapäisestä haitasta 3.000 euroa ilman myötävaikutusalennusta. A perustelee vaatimustaan sillä, että autottomana polkupyörä on hänelle välttämätön kulkuneuvo ympäri vuoden. A:n näkemyksen mukaan tienhoidon puutteet eivät ole hänen vastuullaan. Tie oli niin liukas, että ambulanssinkuljettajakin liukastui kohteessa. Siten A katsoo, ettei hän ole aliarvioinut vaaraa tai ollut huolimaton. Lisäksi henkilö ei voi itse olla vastuussa olosuhteista ja kesälläkin voi olla liukasta. Kukaan tuskin haluaa ehdoin tahdoin katkaista jalkaansa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtoihin, jonka mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilövahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusyhtiö on vedonnut vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n säännökseen, jonka mukaan jos vahingonkärsijän puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Vakuutusyhtiön mukaan myötävaikutus voi ilmetä vahinkoa kärsineen puolelta esimerkiksi vaaraan antautumisena ja tietoisen riskin ottona. Yleisesti on tiedossa, että kulkuväylät ovat talvella lumen ja jään vuoksi normaalia liukkaampia ja liukastumisen vaara erityisesti polkupyörällä liikuttaessa on huomattavan suuri.

Vakuutusyhtiön mukaan ottaen huomioon vahinkoa edeltäneet sääolosuhteet, olisi A:n tullut ymmärtää, että jalkakäytävät ja pyörätiet saattavat olla liukkaat ja että yöllä sataneen lumen johdosta mahdolliset jäiset ja liukkaat kohdat eivät näy. A on vakuutusyhtiön mukaan ottanut tietoisen riskin lähtiessään pyöräilemään ja on näin ollen myötävaikuttanut vahingon syntyyn.

A:n pyörässä on ollut nastarenkaat, mutta vakuutusyhtiön mukaan tämä ei tee talvipyöräilystä täysin riskitöntä. Talviolosuhteissa pyöräilyyn liittyvän kaatumisriskin vuoksi korvausta on alennettu myötävaikutuksen vuoksi yhdellä viidesosalla, joka vastaa yhtiön mukaan vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä noudatettua linjaa.

Vakuutusyhtiön mukaan polkupyörän välttämättömyydellä kulkuvälineenä ei ole asiassa merkitystä, koska A olisi voinut vaihtoehtoisesti kulkea jalan tai julkisilla kulkuneuvoilla. Vakuutusyhtiö pitää valitusta aiheettomana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A myötävaikuttanut hänelle aiheutuneen vahingon syntyyn siten, että vahingonkorvausta voidaan sovitella vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 6 luku 1 §:n mukaan:

”Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.”

Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehdon 203.1 mukaisesti:

”Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon (…), joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.”

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen perusteella lämpötila oli vahinkoa edeltävän vuorokauden aikana paikkakunnalla niukasti plussan puolella, yöllä tullut sade oli kastellut väyliä ja väylien pinnat olivat jäätyneet paikoin tuulen vaikutuksesta. K:n kaupunki ei ollut ehtinyt ryhtyä alueella liukkaudentorjuntaan ennen kello 9.15 sattunutta vahinkoa. A oli varautunut liukkauteen käyttämällä nastarenkaita pyörässään. Asiassa ei ole edes väitetty, että A olisi ajotavallaan tai nopeudellaan erityisesti lisännyt vahingon riskiä. Koska vahinkoajankohdan sääolosuhteet olivat talviajankohtaan nähden tavanomaiset ja A oli varustautunut liukkauteen asianmukaisesti nastarenkailla, ei A:n voida katsoa myötävaikuttaneen hänelle aiheutuneen vahingon syntyyn vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla pelkästään sillä, että hän on liikkunut pyörällä talviaikaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lle aiheutuneen vahingon täysimääräisesti ilman myötävaikutusalennusta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia