Haku

VKL 442/14

Tulosta

Asianumero: VKL 442/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Ajoneuvon käypä arvo. Korjaustoimenpiteet. Katsastuksessa havaitut viat.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ajoneuvo vahingoittui 13.5.2014 lunastuskuntoon ja vakuutusyhtiö suoritti vakuutuksenottajalle korvausta autovakuutuksesta 1800 euroa, josta on vähennetty 150 euron omavastuun lisäksi 300 euroa katsastuksessa havaittujen vikojen vuoksi.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii 18.7.2014 päivätyssä valituksessaan lunastuskorvausmäärää korotettavaksi 2795 euroon. Vakuutuksenottaja kertoi ostaneensa auton 28.10.2013 yksityishenkilöltä 2500 eurolla ja hän oli teettänyt autoon parannuksia ja korjauksia 26.3.2014 yhteensä 295,12 eurolla. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö ei olisi ollut oikeutta lunastuskorvauksesta tekemäänsä 300 euron vähennykseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 30.7.2014 päivätyssä vastineessaan, että vahingoittuneella vuoden 1999 Opel Zafira-merkkisellä ajoneuvolla oli vahinkohetkellä ajettu 248 000 kilometriä. Vahinkotarkastajan arvion mukaan ajoneuvon käypä arvo oli 1800 euroa. Auto oli ostettu yli puoli vuotta ennen vahinkoa ja tänä aikana ajoneuvolle on kertynyt ajokilometrejä, mikä yhdessä auton ikääntymisen kanssa vähentää ajoneuvon arvoa. Nettiauto.com-sivustolla vuoden 2000 Opel Zafira-merkkinen ajoneuvo, jolla oli ajettu 248 000 kilometriä, oli myynnissä 1950 eurolla. Lisäksi on huomioitava, että Nettiauto.com- ja muissa vastaavissa ajoneuvokauppaan erikoistuneissa internetsivustoissa ilmoitetaan aina hintapyyntö, joka sisältää tinkimisvaran, jolloin ajoneuvon todellinen kauppahinta on myynti-ilmoituksessa olevaa hintaa pienempi.

Se, että ajoneuvoon tehdään korjauksia tietyllä euromäärällä, ei nosta ajoneuvon arvoa korjaukseen käytetyn rahamäärän mukaisesti, eikä korjauksia useinkaan huomioida lainkaan kauppahinnassa. Tässä tapauksessa suoritetut korjaustoimenpiteet ovat normaalia auton käyttöön liittyvää huolto- ja kunnostustyötä, joka ei vaikuta ajoneuvon arvoon.

Vahingoittunut ajoneuvo ei ollut läpäissyt katsastusta jarrujen kunnon ja katkenneen takajousen vuoksi eikä vakuutusyhtiölle ollut esitetty mitään selvitystä siitä, että ajoneuvoa olisi korjattu katsastuksen ja vahinkohetken välillä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että havaitut viat alentavan ajoneuvon käypää arvoa siinä määrin, että käyvän arvon mukaisesta korvaussummasta on vähennetty 300 euroa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. kopio ajoneuvon kauppakirjasta, 19.5.2014 päivätty ja 21.5.2014 riitautettu sopimus vahingon määrästä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse vahingoittuneesta ajoneuvosta suoritettavan lunastuskorvauksen määrästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.6 (Lunastusturva) mukaan lunastusturvasta maksetaan korvaus ajoneuvon lunastustilanteissa ehtokohdan 6.3.4 sääntöjen mukaan.

Kohdan 6.3.4 (Lunastus) mukaan vakuutusyhtiö voi korvata esinevahingon lunastamalla ajoneuvon ja sen varusteet käyvästä hinnasta tai lunastusturvan sääntöjen mukaan, jos kyseinen turva sisältyy vakuutukseen. Lunastustapauksessa omistusoikeus ajoneuvoon ja varusteisiin siirtyy vakuutusyhtiölle, ellei toisin sovita.

Kohdan 6.3.4.1 alakohdan ”Käytetyn auton lunastus” mukaan jos uuden auton lunastuksen edellytykset eivät täyty, ajoneuvo lunastetaan sillä välittömästi ennen vahinkoa olleesta käyvästä hinnasta korotettuna 30 prosentilla, jos korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 60 prosenttia ajoneuvon käyvästä hinnasta.

Korvauksena suoritetaan kuitenkin enintään uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai kun sellainen viimeksi on ollut myynnissä.

Korvauksen yläraja on enintään ajoneuvon hankintahetken arvo. Kun korvausta maksetaan lunastusturvasta, omavastuu on kuhunkin vakuutustapahtumaan sovellettavan omavastuun suuruinen. Jos toinen vakuutusyhtiö lunastaa ajoneuvon liikennevahingon seurauksena ja lunastusturvaa käytetään, vähennetään korvauksesta kolariturvan omavastuu.

Asian arviointi

Asia liittyy vakuutuksenottajan valitukseen oikeusturvavakuutusta koskevassa asiassa, jota Vakuutuslautakunta on käsitellyt diaarinumerolla VKL 443/14.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiö voi korvata esinevahingon lunastamalla ajoneuvon ja sen varusteet käyvästä hinnasta tai lunastusturvan sääntöjen mukaan, jos kyseinen turva sisältyy vakuutukseen. 26.9.2014 päivätyn muutosvakuutuskirjan mukaan vakuutuksenottajan autovakuutukseen ei sisälly lunastusturvaa.

Vakuutusehdoissa ei ole määritelty, mitä käyvällä arvolla tarkoitetaan. Vakuutuslautakunta katsoo, että käyvällä arvolla tarkoitetaan vakiintuneesti sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta esineen hankintahintaa. Normaalien korjaustoimenpiteiden suorittaminen ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti nosta ajoneuvon arvoa, mutta perushuoltotoimenpiteiden laiminlyöminen voi vaikuttaa ajoneuvon käypää arvoa alentavasti.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vahingon määrästä. Vakuutuksenottajan vaatimus 1800 euron ylittävältä osin perustuu olennaisesti ajoneuvon hankintahintaan. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön suorittamaa korvausta asianmukaisena ottaen huomioon, ettei vahingoittunut ajoneuvo ollut asiassa esitetyn selvityksen perusteella läpäissyt katsastusta jarrujen kunnon ja katkenneen takajousen vuoksi eikä vakuutuksenottaja ole esittänyt hankintahinnan ohella muuta selvitystä ajoneuvon käyvästä arvosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia