Haku

VKL 44/15

Tulosta

Asianumero: VKL 44/15 (2015)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.05.2015

Todennäköinen syy-yhteys Triptyl- ja Propral-lääkityksen ja vahingonkärsineellä todetun sydämen eteis-kammiokatkoksen välillä. Tuliko tahdistimen asentamisen vaatinut eteis-kammiokatkos korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1949) sairastaa muun muassa keuhkoahtaumatautia, fibromyalgiaa ja nivelrikkoa, joiden hoitoon on käytetty useita lääkevalmisteita. Fibromyalgiakipuihin on määrätty mm. Triptyl. Lisäksi A kärsii ahdistus- ja masennusoireista, joiden hoitoon on määrätty Propral-lääkitys. A hakeutui 9.12.2013 keskussairaalan päivystykseen huonovointisuuden vuoksi. Hänellä oli ollut kolmisen päivää jalkojen voimattomuutta ja ahdistavaa tunnetta rinnalla. EKG:ssä todettiin sydämen täydellinen eteis-kammiokatkos ja seurannan aikana hetkittäin toisen asteen eteiskammiokatkos. Propral- ja Triptyl-lääkitykset lopetettiin. Jatkoseurannassa todettiin kliinisessä rasituskokeessa ajoittaista toisen asteen eteis-kammiokatkosta ja päädyttiin asentamaan fysiologinen tahdistin. Lääkevahinkoilmoituksessa 30.3.2014 A katsoi, että eteis-kammiokatkokset ja tahdistamisen asentamisen tarve johtuivat Propralin ja Triptylin käytöstä. A haki lääkevahinkovakuutuksesta korvausta hoitokuluista sekä haitasta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että beetasalpaajien, kuten Propralin käyttöön liittyy sinänsä eteis-kammiokatkoksen riski. Kyseessä on kuitenkin harvinainen sivuvaikutus, eikä lääkkeen tiedetä aiheuttaneen pysyvää AV-johtumishäiriötä. Triptylin käyttö yhdessä Propralin kanssa ei lisää eteis-kammiokatkoksen riskiä. Yhtiö katsoi, ettei syy-yhteys lääkkeiden käytön ja eteis-kammiokatkosten välillä ollut niin todennäköinen, että kyseessä olisi lääkevahinkovakuutuksesta korvattava vahinko. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. A on syönyt Propralia vuodesta 2009 alkaen jännitystilojen hoitoon ja katsoo, että hänellä ilmenneet jalkojen voimattomuus, kylmyys ja hengenahdistukset ovat johtuneet Propralista. Reseptiä on uusittu eikä A:ta ole lääkkeen käytön aikana kertaakaan tutkittu sydämen osalta. Koko käyttöajan A on käyttänyt lääkettä ohjeen mukaisia määriä. A katsoo, että eteis-kammiokatkos on seurausta Propralin käytöstä ja vahinko on johtanut pysyvän tahdistimen asentamiseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa päätöksessään esitetyn ja viittaa lisäksi A:ta hoitaneen kardiologian erikoislääkärin lausuntoon, jonka mukaan Propral- ja Triptyl -lääkkeet eivät voi aiheuttaa distaalista AV-johtumishäiriötä. Todennäköisen syy-yhteyden puuttuessa A:n henkilövahinko ei tule korvattavaksi lääkevahinkovakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, ovatko A:lla todetut, tahdistimen asennuksen vaatineet eteis-kammiokatkokset todennäköisessä syy-yhteydessä Propral- ja/tai Triptyl-lääkkeen käyttöön.

Sovellettavat vakuutusehdot

Yleisten lääkevahinkovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2013 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella.

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 24.1.2008–30.4.2014. Selvitysten mukaan A sairastaa mm. fibromyalgiaa, keuhkoahtaumatautia ja nivelrikkoa. A:lla on lisäksi ollut pitkäaikaista masennusta ja ahdistusoireistoa. A:lla on ollut käytössä useita lääkevalmisteita. Propral-lääke on määrätty ahdistus- ja jännitysoireisiin ja Triptyl fibromyalgian aiheuttamiin kipuihin. A on 9.12.2013 hakeutunut keskussairaalan päivystykseen huonovointisuuden vuoksi. Hänellä on ollut kolmisen päivää jalkojen voimattomuutta ja ahdistavaa tunnetta rinnalla. EKG:ssä on todettu sydämen täydellinen eteis-kammiokatkos ja seurannan aikana hetkittäin toisen asteen eteiskammiokatkos. Propral- ja Triptyl-lääkitykset on lopetettu. Jatkoseurannassa on todettu kliinisessä rasituskokeessa ajoittaista toisen asteen eteis-kammiokatkosta ja päädytty asentamaan fysiologinen tahdistin. Tahdistin on asennettu 7.3.2014.

Propral-lääkkeen vaikuttava aine on propranololi, joka kuuluu ns. beetasalpaajiin. Propranololi alentaa sydämen lyöntitiheyttä ja vähentää sydämen hapentarvetta. Se estää rytmihäiriöitä ja laskee verenpainetta. Lääkkeen harvinaisena haittavaikutuksena (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä tuhannesta) tunnetaan sydämen eteis-kammiokatkos, joka on ohimenevä ja poistuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Triptylin vaikuttava aine on amitriptyliini, joka kuuluu ns. trisyklisiin mielialalääkkeisiin. Triptyliä käytetään mm. masennustilojen, unettomuuden ja pitkään kestäneiden kiputilojen hoitoon.

Vakuutuslautakunta toteaa, että piilevä eteis-kammiokatkos voi tulla esiin lääkehoidon aikana. Lääke ei kuitenkaan voi aiheuttaa tahdistinhoitoa vaativaa pysyvää muutosta. Todennäköinen syy-yhteys tahdistinhoitoa vaatineen eteis-kammiokatkoksen ja Propral- ja/tai Triptyl-lääkkeen käytön välillä on siten jäänyt osoittamatta eikä kyseessä ole vakuutusehtojen mukainen, korvattava lääkevahinko.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja  Norio-Timonen

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Jokelainen

Järvinen

Paakkari

Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia