Haku

VKL 44/03

Tulosta

Asianumero: VKL 44/03 (2003)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.03.2003

Moottorivaurio Rajoitusehdot Puutteellinen jäähdytysnesteen kierto

Tapahtumatiedot             
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan vaimo menetti ohjaamansa henkilöauton hallinnan väistäessään vastaan tullutta rekkaa. Auto pyörähti tiellä ympäri ja osui takaperin tien valliin. Siitä auto meni ojaan ja juuttui lumeen. Kuljettaja sammutti auton moottorin ja meni potkimaan lunta pois.
 
Auton moottori saatiin käyntiin ja autoa yritettiin saada ajamalla tielle. Se ei onnistunut, mutta paikalle tullut metsäkoneen kuljetusauto veti auton tielle. Vakuutuksenottajan auto oli käynnissä sen ajan, kun sitä vedettiin tielle. Kun auto oli saatu oikaistua tiellä kotiin päin, se sammui eikä enää käynnistynyt.
                                          
Vakuutusyhdistyksen korvauspäätös
 
Vahinkoilmoituksen mukaan ajoneuvo on vaurioitunut ojaanajossa. Ajoneuvon puskurin ja jäähdyttimen rikkoutuminen tässä ulosajossa on autovakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma. Törmäyksessä vaurioituneet ajoneuvon osat korvataan autovakuutuksesta vahinkotarkastajan lausunnon mukaisesti.
 
Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesti mm. puutteellisesta jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon moottorille aiheutunutta vahinkoa ei korvata. Ajoneuvo on ollut käynnissä ja sillä on yritetty ajaa törmäyksen jälkeen. Jäähdytin on ilmeisesti rikkoutunut törmäyksessä ja jäähdytinnesteet ovat vuotaneet ulos, joten moottorin rikkoutuminen auton tiellenoston jälkeen johtuu puutteellisesta jäähdytysnesteen kierrosta. Se ei ole autovakuutuksesta korvattava vahinko.
 
Lausuntopyyntö               
 
Lausunnonpyytäjä katsoo, että moottorin rikkoutuminen tulee korvata ainakin osittain, jos ei kokonaan vahinkotapahtuman välittömänä seurauksena. Vahin­kotapahtuma on kerrottu vahinkoilmoituksessa.

Ojaanajotapahtuma oli kuljettajalle shokeeraava. Suistumisen seurauksena auton jäähdytin rikkoutui niin pahoin, että jäähdytinnesteet valuivat välittömästi pois moottorista. Auton kuljettajaa ei voi pitää kyseisen tapahtuman jälkeen niin täysissä voimissa olevana, että hän olisi voinut välittömästi ojaan suistumista seuraavien sekuntien aikana sammuttaa käynnissä olevan auton moottorin. Auton moottorin vioittuminen on ollut seurausta välittömästi ojaanajosta ottaen huomioon kuljettajan kyvyn huomioida tilanne välittömästi ojaanajoa seuranneina hetkinä.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Yhdistys viittaa vahinkoilmoituksessa oleviin mainintoihin siitä, että törmäyksen jälkeen auton moottori oli käynnistetty ja sitä oli yritetty työntää ojasta tässä onnistumatta. Auto oli tällöin käynyt hyvin muutaman minuutin ajan, jonka jälkeen kuljettaja oli sammuttanut auton moottorin. Paikalle tullut metsäkoneen kuljetusauto oli vetänyt auton ojasta. Tämän jälkeen kuljettaja oli käynnistänyt auton, mutta se oli käynyt vain sen verran, että kuljettaja oli saanut sen tiellä oikaistua. Tämän jälkeen auto oli sammunut totaalisesti.
 
Yhdistys viittaa sovellettavien autovakuutusehtojen määräyksiin korvattavista vahingoista ja jäähdytysnesteen kiertoa koskevaan rajoitusehtoon.
 
Kaskovakuutuksen rajoitusehdoissa on sanamuodoltaan yksiselitteinen rajoitusehto, jolla puutteellisesta jäähdytinnesteen kierrosta auton moottorille aiheutuneet vahingot rajataan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuksenottajan huolellisuus tai auton pysäyttäminen ei vaikuta rajoitusehdon soveltamiseen. Näin menetellään siitä riippumatta, miten vahinko on aiheutunut tai minkälaisia teknisiä ominaispiirteitä autoilla niiden merkistä tai mallista riippuvista syistä mahdollisesti on.
 
Tässä tapauksessa moottori on vaurioitunut, kun kuljettaja on useampaan kertaan käynnistänyt auton törmäyksen jälkeen tilanteessa, jossa jäähdytin on ollut törmäyksen jäljiltä rikki ja jäähdytinnesteet ovat vuotaneet ulos. Se taas on johtanut moottorin kiinnileikkaamiseen.
 
Näillä perusteilla yhdistys katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen moottorivaurion korjauskustannuksista. Kyseinen vahinko ei kuulu vakuutuksen piiriin.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 3.3.1.1 mukaan törmäysvahinkona korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut vahingon kohteelle
-         tieltä suistumisesta, kaatumisesta tai tien sortumisesta,
-         iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä,
-         kuljetettaessa vakuutuksen kohdetta toisella kulkuneuvolla.
 
Ehtojen kohdan 3.3.6 mukaan esinevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat mm. puutteellisesta öljyn- tai jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella tässä tapauksessa on sattunut ulosajo, jonka yhteydessä auton jäähdytin on vaurioitunut. Törmäyksen jälkeen autoa on käynnistetty muutamaan otteeseen. Vahinkoilmoi­tuksen mukaan auton moottori kävi törmäyksen jälkeen noin 1–3 minuutin ajan. Lautakunta pitää ilmeisenä, että koska auton jäähdytinjärjestelmä oli ulosajossa vaurioitunut, moottorin kiinnileikkaaminen johtuu puutteellisesta jäähdytysnesteen kierrosta.
 
Vakuutusehtojen mukaan puutteellisesta jäähdytysnesteen kierrosta mm. ajoneuvon moottorille aiheutunut vahinko ei tule vakuutuksesta korvattavaksi.
 
Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa moottorin kiinnileikkaamisesta aiheutunut vahinko ei tule autovakuutuksesta korvattavaksi. Vakuutusyhdistyksen korvauspäätös on siten asianmukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo ja jäsenet Kainulainen, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta