Haku

VKL 43/08

Tulosta

Asianumero: VKL 43/08 (2008)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 24.04.2008

Vahingon määrä Kuvaputkitelevision jälleenhankinta-arvo Uusi samanlainen tai lähinnä vastaava omaisuus

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjän 32-tuumainen Finlux 82X310 –kuvaputkitelevisio rikkoutui 25.11.2007. Televisio oli ostettu 16.7.2003 1.400 eurolla. Tv-korjaajan laatiman korjauskustannusarvion mukaan televisiota ei kannata eikä voikaan korjata, koska video-osaan ei enää saa tarvittavia osia tehtaan konkurssin vuoksi.

Lausunnonpyytäjän kanta

Finlux-television arvoksi on katsottava ostokuitin mukainen 1.400 eur. Kyseinen tv on 100-hertsinen kahdella virittimellä varustettu malli. 100-hertsisen television kuva on huomattavasti parempi kuin tavallisessa 50-hertsisessä mallissa. Tuplavirittimen ansiosta televisiolla voi katsoa kahta kanavaa samaan aikaan ja lisäksi teksti-televisiota. Televisiossa on 2000 sivun hyperteksti-tv, tietokoneen suoran liittämisen mahdollistava vga-liitin ja mm. viisi peliä.

Lausunnonpyytäjä katsoo, että näillä ominaisuuksilla olevasta laatumerkkitelevisiosta pitää maksaa 1.500–1.600 eur. Finlux oli suomalainen laatumerkki kun televisio hankittiin v. 2003.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että kuvaputkitelevisioiden arvoa on vaikea määrittää, koska niitä ei juurikaan ole enää myynnissä. Uusi tekniikka eli taulutelevisiot ovat syrjäyttäneet kuvaputkimallit. Vakuutusyhtiö katsoo, että korvauksen perusteeksi on otettava uuden ominaisuuksiltaan vastaavan taulutelevision nettohinta, jolla ko. taulutelevisio olisi saatu hankittua rikkoutuneen television tilalle. Vanhan television hankintahintaa ei voi käyttää korvauksen perusteena, koska hinnat muuttuvat jatkuvasti ja taulutelevisiotkin halpenevat sitä mukaa kuin ne yleistyvät.
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että lausunnonpyytäjän televisiota ominaisuuksiltaan vastaavaa taulutelevisiotakaan ei oikein ole löydettävissä, ja yhtiö on ottanut hinta-arvionsa pohjaksi lähinnä vastaavan 32-tuumaisen Grundig Lenaro LXW 82-8720 Dolby -mallin. Vakuutusyhtiön yhteistyökumppanille tehdyn hintatiedustelun perusteella ko. television nettohinta on 735 eur. Vakuutusyhtiö katsoo, että uusi tekniikka kompensoi pitkälti niitä ominaisuuksia, joita vanhassa Finlux-televisiossa on ollut verrattuna taulutelevisioon.

Vakuutusyhtiö on Vakuutuslautakunnan pyynnöstä toimittanut lautakunnalle tekniset tiedot lähinnä vastaavana pitämästään Grundig-televisiosta. Tuotetietojen mukaan kyseessä on ns. HD-ready 1366x768 pikselin erottelutarkkuuteen kykenevä teräväpiirtotelevisio. Siinä on lausunnonpyytäjänkin televisiossa ollut vga-liitäntä ja lisäksi mm. kaksi teräväpiirto-ohjelmalähteiden liittämiseen soveltuvaa HDMI-liitäntää. Television ominaisuuksina on lueteltu mm. kuva kuvassa -toiminto.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen korvaussääntöjen kohdan 3 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta hankkia tilalle vastaava omaisuus tai korjauttaa vahingoittunut omaisuus. Mikäli korvaus kuitenkin suoritetaan rahana, korvauksen enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, mitä yhtiö olisi esineestä maksanut sen myyjälle tai korjauskustannuksista korjauttajalle. Korvauksen suuruutta määritettäessä otetaan huomioon kaikki ne käteis-, tukku-, erityis- ja muut alennukset, joihin yhtiöllä olisi ollut oikeus omaisuuden hankkiessaan tai korjauttaessaan.

Korvaussääntöjen kohdan 6.1 mukaan irtaimistovahingossa korvauksen määrän perusteena on jälleenhankinta-arvo, jolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankintakustannusta.

Tapauksessa on riitaa lausunnonpyytäjän v. 2003 hankkiman Finlux-kuvaputkitelevision vakuutusehtojen mukaisesta jälleenhankinta-arvosta. Vakuutuslautakunta toteaa, että jälleenhankinta-arvo ei tarkoita sitä hintaa, joka esineestä on aikanaan maksettu, vaan sitä määrää jolla samanlaisen tai lähinnä vastaavan esineen vahingon satuttua saa hankittua tuhoutuneen esineen tilalle. Etenkin kulutuselektroniikan osalta käytännössä voi esiintyä tapauksia, joissa muutaman vuoden takaista huippumallia ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen saa vahingon ajankohtana huomattavasti alkuperäisen tuotteen hankintahintaa halvemmalla. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että vahingon sattuessa muutaman vuoden ikäisestä huippumallista maksettavaksi tuleva korvaus voi olla selvästi alkuperäistä hankintahintaa alempi.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että Grundig-merkkinen HD ready –tasoinen taulutelevisio on lausunnonpyytäjän Finlux-televisiota nykyään lähinnä vastaava televisio.

Finlux-tehtaan konkurssin vuoksi samanlaista televisiota kuin lausunnonpyytäjän rikkoutunut televisio ei enää ole saatavilla. Kuvaputkitelevisiot näyttävät poistuneen kuluttajamarkkinoilta lähes täysin, eikä lausunnonpyytäjän televisiota vastaavaa muun merkkistä uutta kuvaputkitelevisiota lautakunnan käsityksen mukaan enää ole saatavilla. Nykyisessä markkinatilanteessa lautakunnan näkemyksen mukaan ainoa käytännön mahdollisuus kuvaputkitelevision jälleenhankintahinnan määrittämiseksi on se, että tilalle pyritään löytämään ominaisuuksiltaan lähinnä vastaava taulutelevisio.

Television käytön kannalta keskeisenä ominaisuutena lautakunta pitää sen kuvanlaatua, mihin lausunnonpyytäjäkin on kiinnittänyt huomiota toteamalla televisionsa olleen 100-hertsinen malli. Lautakunnan käsityksen mukaan laadukkaat kuvaputkitelevisiot saattavat toistaa valtakanavien edelleen lähettämät tavalliset tv-lähetykset (eli ei-teräväpiirtolähetykset) paremmin kuin taulutelevisiot, joissa normaali tv-kuva matalahkon erottelutarkkuutensa ja uuden näyttötekniikan vuoksi voi näyttää ”kulmikkaalta”. Toisaalta taas kuvaputkitelevisiot tyypillisesti eivät pysty toistamaan nykyään yleistymässä olevaa teräväpiirtomateriaalia, joten ne ovat siinä suhteessa HD ready tai Full HD -taulutelevisioita heikompia. Taulutelevisioiden yleisenä ominaisuutena on se, että nestekidenäytön kuva ei värise toisin kuin 50- tai 60-hertsisissä kuvaputkitelevisioissa. Tämän osalta taulutelevisiot lautakunnan näkemyksen mukaan vastaavat 100-hertsisiä kuvaputkitelevisioita. Kokonaisuutena lautakunta pitää HD ready –taulutelevisiota kuvanlaadultaan samantasoisena kuin 100-hertsistä kuvaputkitelevisiota.

Käsillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö on pitänyt lausunnonpyytäjän Finlux-televisiota lähinnä vastaavana laitteena Grundig-taulutelevisiota, jossa on osittain samantasoiset ominaisuudet (kuvaruudun koko, edellä todetuin tavoin kuvanlaatu, stereoäänentoisto), osittain paremmat ominaisuudet (liitäntämahdollisuudet) ja toisaalta osittain heikommat ominaisuudet (lausunnonpyytäjän mainitsemat pelit ja mahdollisesti teksti-tv).

Näyttöä ei ole siitä, että Grundig-merkkiset televisiot olisivat yleisesti heikkolaatuisempia kuin esim. Finlux-televisiot. Yllä todetun perusteella lautakunta katsoo, että kyseiset televisiot päivittäisen käytön kannalta keskeisimmiltä ominaisuuksiltaan ovat samantasoiset. Näiden syiden vuoksi lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön esittämää Grundig-televisiota voi pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla lausunnonpyytäjän Finlux-televisiota lähinnä vastaavana omaisuutena.

Ehtojen mukaan korvauksen suuruutta määritettäessä lähtökohtana on käytännössä se hinta, jonka vakuutusyhtiö olisi lähinnä vastaavasta omaisuudesta joutunut maksamaan jos se olisi hankittu tuhoutuneen tilalle. Vakuutusyhtiö on tapauksessa selvittänyt, että se olisi voinut hankkia kyseisen Grundig-television 735 eurolla.

Näillä perusteilla vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen. Lautakunta ei suosita lisäkorvausta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario ja Vaitomaa sekä varajäsenet Ilveskoski ja Maso. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta