Haku

VKL 430/04

Tulosta

Asianumero: VKL 430/04 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.10.2004

Kiinteistönomistajan vastuu Tuottamus Lumen putoaminen peltikatolta pysäköidyn auton päälle

Lausunnonpyytäjä M.H oli pysäköinyt autonsa vakuutuksenottajan olevan asunto-osakeyhtiön omistaman talon eteen pysäköintipaikalle 4.2.2004. Talon katolta oli pudonnut lunta auton konepellille aiheuttaen siihen painauman. 

Korvausta haettiin asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös   

Korvausta asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta ei makseta. Etelä-Suomessa (vahinkoalue mukaan lukien) oli ollut 31.1.-1.2.2004 välisenä aikana lumipyry, jollainen sattuu talven aikana vain muutama vuosikymmenessä. Lunta kertyi reilun vuorokauden aikana 15-30 cm paksu kerros. Sademäärät olivat vahinkopaikkakunnalla seuraavat: 31.1. 5,7 cm, 1.2. 6,5 cm ja 3.2.2004 7,6 cm. Lämpötila oli pakkasen puolella em. päivien aikoina. 3. – 4.2.2004 välisenä yönä alkoi sataa vettä ja lämpötila oli plussan puolella. Nopea säätilan muutos aiheutti sen, että varsinkin peltikatoilta lumet tulivat saman tien alas.
 
Koska sääolosuhteet olivat vahinkotapahtuman sattuessa ja edeltävinä päivinä vaikeat ja yllättävät, ei voida katsoa, että asunto-osakeyhtiön toiminnassa olisi ollut sellaista huolimattomuutta, että se olisi korvausvastuussa vahingosta.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä ilmoittaa tyytymättömyyttään vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. Lumityöt hoidettiin normaalisti 4.2.2004. Tässä yhteydessä olisi ollut helppoa estää pysäköinti parkkialueella.
 
Vakuutusyhtiön vastine  

Vaatimus kiistetään viitaten korvauspäätöksessä mainittuun.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajalle on varattu tilaisuus antaa asiassa lausuma. 
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Sovellettavat sopimusehdot
Ehdon 20 mukaan vakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa.
 
Ratkaisu
                                          
Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistön omistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta tai sen alueella liikkuvan yleisön turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistön omistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistön omistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.
 
Kertyneen selvityksen mukaan lunta on satanut tapahtumapaikkakunnalla tasaisesti 31.1. – 3.2.2004 välisenä aikana lämpötilan ollessa pakkasen puolella. 3. – 4.2.2004 välisenä yönä lämpötila oli kohonnut plussan puolelle ja sade oli muuttunut vedeksi. Tällöin lumet olivat pudonneet peltikatolta vakuutetun auton päälle. Lautakunnan tiedossa ei ole, mihin vakuutusyhtiö on viitannut selostaessaan, että vuorokauden aikana lunta oli satanut 15 – 30 cm.
 
Kun lunta on satanut paljon useamman vuorokauden aikana lämpötilan liikkuessa lähellä nollaa astetta, on ollut ennakoitavaa, että peltikatolle kertynyt lumi aiheuttaa vaaratilanteen varsinkin silloin, jos lämpötila sateen edelleen jatkuessa vaihtuu plussan puolelle. Lumityöt oli M.H:n kertoman mukaan tehty normaalisti mm. 3.2.2004. Asiassa ei ole edes väitetty, ettei autojen pysäköimistä vahinkopaikalle olisi voitu estää lumivaaran vuoksi 4.2.2004. Koska riittävät varotoimet on laiminlyöty, on vakuutuksenottaja asiassa korvausvelvollinen.
 
Lautakunta katsoo vakuutuksenottajan olevan asiassa korvausvelvollinen ja suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan ehtojensa mukaisen korvauksen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia