Haku

VKL 428/15

Tulosta

Asianumero: VKL 428/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.02.2016

Myrskyvahinko. Puun kaatuminen vakuutetun rakennuksen päälle. Selvitys vahingosta. Lahoamisesta aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan tyhjillään olleen, vuonna 1941 rakennetun vapaa-ajan asunnon päälle kaatui puu myrskyn vaikutuksesta marraskuussa 2013. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan puu oli kaatunut naapurin puolelta siten, että puun yläosa oli osunut talon sauna- ja varasto-osan puolelle. Vakuutusyhtiö oli katsonut korvauspäätöksessään, että rakennus oli niin huonossa kunnossa, ettei puun kaatuminen ollut aiheuttanut sille lisävahinkoa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on 3.9.2015 päivätyssä valituksessaan vaatinut korvausta rakennuksen kantaville rakenteille aiheutuneesta vahingosta. Vakuutuksenottaja ei ollut paikalla vahinkotarkastuksen aikana, mutta hän arvioi vahingon korjauskustannusten olevan noin 500-1000 euroa ja vakuutuksenottaja on vaatinut tämän mukaista korvausta. Korvausta on vaadittu myös puun kuljetuskustannuksista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 14.9.2015 päivätyssä vastineessaan, että vahinkokartoitusraportin mukaan katto oli painunut ja lahonnut ajan mittaan. Kattotiilet olivat sammaleen peitossa eikä vesikatto ollut vedenpitävä kattotiilien puuttumisen ja vesikatossa olevien aukkojen vuoksi. Puun kaatuminen oli aiheuttanut parin kattotiilen putoamisen räystäältä ja puun runko oli kaatunut viereisen pressutallin päälle.

Asunnon sisäkatto oli pudonnut tuvan puolelta ja vesikaton kantavat rakenteet olivat lahonneet räystään osalta. Räystään painauma oli tullut ennen puun kaatumista. Katon kantavien rakenteiden kunnon määritys vaatisi pääsyä sisälle rakennukseen. Vahinkokartoituksessa todettiin, ettei rakennus ollut asumiskelpoinen katon kunnon ja sisäkaton romahtamisen vuoksi. Vauriokohdan nurkka oli lahonnut ja kivijalka oli pettänyt ajan mittaan. Naapurin kertomuksen mukaan räystäs oli pudonnut noin viisi vuotta aikaisemmin.

Suurin osa vaurioista oli hitaasti kehittyviä lahovaurioita. Tiilikatto ei ollut vaurioitunut muutaman tiilen putoamisen lisäksi lainkaan. Naapuri oli kuljettanut puun pois vahinkopaikalta, joten tältäkään osin puun kaatumisesta ei ollut aiheutunut vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko myrskyssä kaatunut puu aiheuttanut vahinkoa vakuutuksen kohteena olevalle rakennukselle.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.3 (Luonnonilmiöturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on myrskytuuli tai rakeet.

Vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten

- sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vakuutustapahtuman aiheuttaman vahingon määrästä. Vahinkokartoitusraportin mukaan puun kaatuminen oli aiheuttanut kattotiilien putoamisen räystäältä ja puun runko oli kaatunut viereisen pressutallin päälle. Räystään painauma oli tullut ennen puun kaatumista. Vahinkokartoituksen mukaan rakenteiden kunnon määritys vaatisi pääsyä sisälle rakennukseen. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että rakennuksen katon kantaville rakenteille olisi aiheutunut vahinkoa. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole esittänyt selvitystä siitä, että rakennukselle olisi aiheutunut vakuutuksen 150 euron omavastuun ylittävä vahinko puun kaatumisesta. Asiassa ei ole myöskään esitetty selvitystä siitä, että vakuutuksenottajalle olisi aiheutunut kustannuksia puun siirrosta. Vakuutuslautakunta pitää edellä mainituin perustein vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Siirala

Uimonen

Tulosta