Haku

VKL 426/07

Tulosta

Asianumero: VKL 426/07 (2008)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.08.2008

Lakipykälät: 28

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Törkeä huolimattomuus Vakuutettu kuoli sähköiskuun kiivettyään junan katolle

Vakuutettu oli ollut ystävineen Ruotsissa Karlstadin rautatieasemalla. Juotuaan olutta hän oli yhtäkkiä päättänyt kiivetä rautatieasemalla olevan sähköjunan katolle. Kun vakuutettu oli kiivennyt junan katolle, hän oli saanut kuolettavan sähköiskun.  Korvausta vakuutetun tapaturmaisesta kuolemasta haettiin yksityistapaturmavakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on maksanut korvausta tapaturmaisen kuoleman johdosta, mutta alentanut korvausta puoleen vedoten vakuutetun törkeään huolimattomuuteen.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutetun äiti pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. Korvausta on alennettu kohtuuttomasti. Vakuutusyhtiön mukaan tapaturma on aiheutettu tahallisesti. Poliisin lausunto ei tue tätä. Kyse ei ole törkeästä huolimattomuudesta. Tapahtumapaikka on aitaamaton ja varotuskilpiä ei näy. Ratojen yli voi vapaasti kävellä vastakkaiselle puolelle. Kyse on puhtaasta tapaturmasta, josta korvaus kuuluu maksaa kokonaan.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kiistää korvausvaatimuksen. Vakuutetun oma törkeä myötävaikutus tapahtumaan on ilmeinen, joten korvauksen alentaminen puoleen on ollut perusteltua.
 
Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys
 
Lautakunnalla on ollut käytettävissään:
-         4 kpl valokuvia
-         tapaturmailmoitus
-         poliisin ilmoitus kuolemantapauksesta 30.6.2006 ja
-         vakuutusehdot.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehto ja lainkohta
 
Vakuutusehdon 7.1.1 mukaan, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.
 
Vakuutussopimuslain 28 § 3 momentin mukaan, jos vakuutettu tapaturmavakuutuksessa tai sairausvakuutuksessa on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutuksenantajan vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.
 
Ratkaisu
 
Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutettu aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudella kiivetessään sähköjunan katolle, jossa hän on saanut sähköiskun ja kuollut. Jos vastaus tähän kysymykseen on myöntävä, on arvioitava, kuinka paljon korvausta on vakuutetun menettelyn johdosta alennettava.
 
Vakuutettu on kiivennyt rautatieasemalla sähköjunan katolle, saanut sähköiskun ja kuollut. Lautakunta pitää selvänä, että kenen tahansa pitää yleisen elämänkokemuksen perusteella mieltää vakavan vammautumisen tai jopa kuoleman vaara ilmeiseksi silloin, jos kiivetään rautatieasemalla olevan sähköjunan katolle, jossa on sähköjunan laitteistoa.
 
Lausuntopyynnössä on vedottu törkeätä huolimattomuutta vastaan puhuvina seikkoina siihen, että laiturialueella ei olisi varoituskylttejä, ja siihen, että rautatieaseman kiskojen alueen yli pääsee kävelemään aseman toiselle puolelle. Vakuutettu ei kuitenkaan ole ollut kävelemässä kiskojen yli, vaan kiipeämässä sähköjunan katolle.
 
Lautakunnan käsityksen mukaan siitä, että sähköjunan katolla olevista laitteista voi saada jopa kuolettavan sähköiskun, ei ole tarpeen erikseen asemalla liikkuvia henkilöitä varoittaa. Jonkun henkilön kiipeämistä sähköjunan katolle on pidettävä asemanpitäjän kannalta niin poikkeuksellisena ja ennalta arvaamattomana tapahtumana, ettei asemanpitäjältä voida edellyttää sellaisesta varoittamista.
 
Käytettävissä oleva selvitys ei viittaa sellaisiin seikkoihin, joiden perusteella voitaisiin päätyä muuhun kuin siihen käsitykseen, että vakuutettu on aiheuttanut kuolemansa törkeällä huolimattomuudellaan. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä alentaa vakuutuskorvausta puoleen asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Helle, Kauppila, Korpiola ja Koskiniemi. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia