Haku

VKL 423/03

Tulosta

Asianumero: VKL 423/03 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.01.2004

Kiinteistönomistajan vastuu Osakkeenomistajan liukastuminen Vahinkojen korvaaminen, kun taloyhtiössä hiekoitus oli jätetty tapahtuvaksi osakkaiden toimesta

Vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjä liukastui taloyhtiönsä jäisellä parkkialueella ja loukkasi selkänsä ja niskansa. Korvausta vahingosta haettiin taloyhtiön vastuuvakuutuksen perusteella. 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö toteaa, että sen saaman selvityksen mukaan huoltomies hiekoittaa kyseessä olevan asunto-osakeyhtiön piha-alueen kulkuväylät, mutta ei pysäköintialuetta, koska alue on ahdas ja ajoneuvojen vahingoittumisvaara olisi hiekoituksen yhteydessä ilmeinen. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottajana olevassa asunto-osakeyhtiössä on sen perustamisesta, vuodesta 1984, alkaen noudatettu käytäntöä, jonka mukaan pysäköintialueelta autopaikan vuokranneet huoltavat itse paikan tarpeen mukaan. Asunto-osakeyhtiö hankkii hiekoitusta varten hiekkaa ja pitää sitä osakkaiden käytettävissä.
 
Vakuutusyhtiön mukaan voimassa olevan oikeuden (KKO 1995:169) mukaan asunto-osakeyhtiö ei ole vahingonkorvausvastuussa omaan osakkaaseensa nähden, vaikka liukkaudentorjunnassa olisikin puutteita, kun kunnossapito on osakkeenomistajien hyväksymällä tavalla päätetty jättää osakkaiden itsensä suoritettavaksi. Vahinkoriski näin toteutetusta ja mahdollisesti riittämättömästä kiinteistönhoidosta kuuluu tällöin osakkaalle itselleen. Korvausperusteen puuttuessa vakuutusyhtiö ei katsonut voivansa maksaa korvausta lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja katsoo, että vahinko tulisi korvata asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksen perusteella. Lausunnonpyytäjä toteaa asuneensa osakkeenomistajana yhtiössä vuodesta 1989 lähtien, mutta kiistää aikaisemmin kuulleensa, että asukkaiden velvollisuutena olisi lapioida, lakaista, hiekoittaa tai tehdä jotain muita kiinteistöön tai huoltomiehelle kuuluvia töitä. Lausunnonpyytäjä toteaa lisäksi, ettei hän koskaan ole ollut hyväksymässä kyseistä käytäntöä ja ettei hän muutenkaan ole saanut informaatiota siitä, että muiden osakkeenomistajien kesken kyseisestä käytännöstä olisi päätetty. Lisäksi lausunnonpyytäjä kertoo tiedustelleensa muutamien muiden asukkaiden käsityksiä hiekoituksen järjestämisestä ja että nämäkin asukkaat kuulivat asiasta ensimmäisen kerran vasta nyt.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö uudistaa korvauspäätöksessä esittämänsä ja viittaa lisäksi Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 564/1999, jossa todetaan ettei taloyhtiö ole omaan osakkaaseensa nähden vahingonkorvausvastuussa, vaikka liukkaudentorjunnassa olisikin puutteita, kun kunnossapito on osakkeenomistajien hyväksymällä tavalla päätetty jättää osakkaiden itsensä suoritettavaksi. Vahinkoriski näin toteutetusta ja mahdollisesti riittämättömästä kiinteistönhoidosta kuuluu tällöin osakkaille itselleen. Vakuutuslautakunnan lausunnossa todetaan lisäksi, ettei osakkaan suostumuksen kunnossapitotoiminnan jättämisestä osakkaiden itsensä suoritettavaksi tarvitse ilmetä jostakin aktiivisesta toiminnasta, kuten osallistumisesta yhtiökokoukseen, vaan että myös olosuhteet voivat osoittaa osakkaan hiljaisesti hyväksyneen järjestelyn.
 
Koska vakuutusyhtiölle toimitetun selvityksen mukaan asunto-osakeyhtiössä on noudatettu sen perustamisvuodesta 1984 lähtien käytäntöä, jonka mukaan osakkaat itse hoitavat pysäköintialueen hiekoituksen ja koska lausunnonpyytäjä on asunut talossa vuodesta 1989 lähtien, vakuutusyhtiö katsoo, että lausunnonpyytäjä on osakkeenomistajana ollut tietoinen hiekoituskäytännöstä. Koska vakuutusyhtiön käytettävissä olevista asiakirjoista ei myöskään ilmene, että lausunnonpyytäjä olisi valittanut hiekoituksen hoidosta taloyhtiön isännöitsijälle tai hallitukselle, katsoo vakuutusyhtiö lausunnonpyytäjän myös hyväksyneen vallitsevan käytännön. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että puutteellisesta liukkaudentorjunnasta aiheutunut vahinkoriski kuuluu osakkaille itselleen, ja ettei sillä siten ole aihetta muuttaa aikaisemmin tekemäänsä korvauspäätöstä.
 
Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään asunto-osakeyhtiön selvitys piha-alueiden vakiintuneesta hiekoituskäytännöstä taloyhtiön alueella. Selvityksen mukaan huoltomies hiekoittaa pihan normaalit kulkuväylät, mutta ei pysäköintialuetta. Taloyhtiön pöytäkirjoissa ei ole merkintää pysäköintialueen hiekoituskäytännön sopimisesta muulla tavoin tapahtuvaksi eikä pysäköintialueen hiekoittamisesta ole asukkaita erikseen tiedotettu ja jokaisella on mahdollisuus hoitaa hiekoittaminen oman harkintansa mukaan. Selvityksen mukaan edellä mainittua käytäntöä on noudatettu taloyhtiön perustamisesta saakka.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen (YT 300 K) ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutuksenottajana olevassa taloyhtiössä liukkaudentorjunta pysäköintialueella on hoidettu osakkaiden talkootyönä asunto-osakeyhtiön perustamisesta eli vuodesta 1984 lähtien. Lausunnonpyytäjä on asunut osakkeenomistajana taloyhtiössä vuodesta 1989 lähtien.
Lautakunta toteaa, että taloyhtiön laiminlyötyä sille kuuluvan velvollisuuden huolehtia asianmukaisesta liukkaudentorjunnasta on taloyhtiö vastuussa tästä laiminlyönnistään ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista. Korkein oikeus on ratkaisussaan 1995:169 todennut, että asunto-osakeyhtiö ei ole vastuussa osakkaalle aiheutuneesta liukastumisvahingosta, kun osakas oli suostunut järjestelyyn, jonka mukaan hiekoittamisesta huolehtivat osakkaat talkootyönä. Kyseisessä tapauksessa vahingonkärsinyt oli osakkeenomistajana oli ollut läsnä kokouksessa, jossa menettelytavasta oli sovittu.
 
Tässä tapauksessa vahingonkärsinyt ei ole ollut mukana kokouksessa, jossa on sovittu liukkaudentorjunnan jättämisestä osakkeenomistajien huolehdittavaksi. Vahingonkärsinyt on kuitenkin asunut taloyhtiössä useiden vuosien ajan ennen vahinkoa, joten hän on lautakunnan mielestä todennäköisesti ollut tietoinen siitä, ettei huoltomies huolehdi pysäköintialueen liukkaudentorjunnasta. Lautakunnan käsityksen mukaan osakkaan suostumuksen sille, että osakkaat itse huolehtivat kunnossapitotoimista, ei tarvitse ilmetä jostakin hänen aktiivisesta toiminnastaan, kuten osallistumisesta yhtiökokoukseen, vaan myös passiivisena pysyttely voi osoittaa hänen hiljaisesti hyväksyneen järjestelyn. Kun otetaan huomioon, että vahingonkärsinyt on asunut taloyhtiössä useita vuosia, on lautakunnan mielestä todennäköistä, että hän on ollut tietoinen taloyhtiön noudattamasta käytännöstä ja myös tämän järjestelyn hyväksynyt.
 
Edellä mainitun perusteella lautakunta pitää asianmukaisena vakuutusyhtiön päätöstä olla korvaamatta vahinkoa vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen sekä varajäsen
Ilveskoski. Sihteerinä toimi Kalliomäki.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia