Haku

VKL 422/15

Tulosta

Asianumero: VKL 422/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2016

Vahingonkorvaus. Ajoneuvon käypä arvo. Seisonta-ajan korvaus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan korjaaman Citroen Jumper -merkkisen, vuonna 2004 käyttöön otetun pakettiauton moottori vaurioitui 7.7.2014 jakohihnan vaihdon jälkeen. Korvaus ajoneuvon vaurioitumisesta oli suoritettu vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on arvioinut ajoneuvon käyvän arvon olevan 4 200 euroa ja hakijalle oli suoritettu korvausta 14 päivän seisonta-ajalta. Suoritetusta korvauksesta oli vähennetty 400 euron omavastuu.

Asiakkaan valitus

Vahingonkärsinyt on vaatinut, että hänelle maksettaisiin ajoneuvon käyvän arvon mukaisena suorituksena 5 500 euroa. Internetin myynti-ilmoituksia vertailemalla oli löydettävissä vain yksi vahingoittunutta ajoneuvoa vastaava auto, jonka hintapyyntö oli 6 700 euroa. Vakuutuksenottaja on vaatinut myös lisäkorvausta seisonta-ajalta.

Vahingonkärsinyt on lausunut valituksessaan, ettei vakuutusyhtiön suorittamalla korvauksella ollut mahdollista hankkia vastaavanlaista ajoneuvoa tai edes korjata vaurioitunutta ajoneuvoa. Verrokkiautot olivat tyypiltään kuorma-autoja, eivät pakettiautoja, ja ne olivat maalivikaisia, pienempiä, lyhyempiä ja matalampia kuin vaurioitunut ajoneuvo, joka oli pitkä ja korkea.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vahingonkärsinyt oli tullut tietoiseksi siitä, ettei vaurioitunut ajoneuvo ollut kohtuullisin kustannuksin korjattavissa, kun vakuutusyhtiön edustaja ilmoitti hänelle auton käyvästä arvosta 23.10.2014. Vakuutusyhtiö oli suorittanut vakuutuksenottajalle lisäkorvauksen seisonta-ajasta 7.2014 ja 23.10.2014 väliseltä ajalta. Autovahinkotarkastaja oli ottanut käyvän arvon arviossaan huomioon havaitsemansa auton kunnon sekä auton iän, ajokilometrit, merkin, mallin, varusteet sekä markkinoilla olevien vastaavien autojen vertailuhinnat. Suoritettu korvaus vastasi ajoneuvon käypää arvoa vahinkohetkellä.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle tilaisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, mikä vaurioituneen ajoneuvon käypä arvo oli ennen vahinkoa ja miltä ajanjaksolta vakuutusyhtiöllä oli velvollisuus suorittaa korvaus seisonta-ajasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko

- joka todetaan vakuutuskauden aikana ja

- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 23.10.2014 tekemän arvion mukaan ajoneuvo oli kohtuullisen ruosteeton ja kolhuton. Ajoneuvon arvoa laskevina seikkoina arvioraportissa on mainittu se, että renkaat olivat lähes loppuun kuluneet. Arvion mukaan hintahaarukka oli myytävissä autoissa laaja, yksityisten myymien ajoneuvon hintapyynnöt vaihtelivat 2 700 ja 3 100 euron välillä ja nettiauto.com -internetsivulla hintapyynnöt vaihtelivat 2 600 ja 3 100 euron välillä.

Vahingonkärsinyt on toimittanut Vakuutuslautakunnalle esimerkkejä autoliikkeiden käytettyjen ajoneuvojen hintapyynnöistä, jotka vaihtelevat 3 390 euron ja 7 490 euron välillä. Yksityishenkilöiden esittämät hintapyynnöt samanmerkkisille ja saman vuosimallin ajoneuvoille vaihtelivat 2 600 ja 5 900 euron välillä. Vahingonkärsineen esittämän selvityksen mukaan autot, joiden hintapyyntö oli alhaisempi, eivät ominaisuuksiensa perusteella vastanneet vahingoittunutta pakettiautoa, koska osa verrokeista oli kuorma-autoja ja matalampia kuin vaurioitunut ajoneuvo.

Vakuutuslautakunta katsoo, että autoliikkeiden myynti-ilmoituksia ei voi käyttää sellaisenaan ajoneuvon käyvän arvon arvioinnissa, koska kyseiset hinnat sisältävät muun muassa autoliikkeiden katteen osuuden. Sen sijaan yksityisten henkilöiden myynti-ilmoituksissa antamia hintapyyntöjä voidaan pitää osoituksena käyvästä arvosta, ottaen kuitenkin huomioon keskimääräisen hintatason, verrokkiajoneuvojen kunnon, varustelutason ja muut ominaisuudet sekä sen seikan, ettei hintapyyntö vastaa aina toteutunutta myyntihintaa. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että vakuutusyhtiön suorittama korvaus vastaa vaurioituneen ajoneuvon käypää arvoa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että ajoneuvovahinkojen korvausten osalta sovelletaan vakiintuneen korvauskäytännön mukaisesti Liikennevahinkolautakunnan ohjeita ja normeja. Seisonta-ajan korvauksia koskevan ohjeistuksen mukaan lunastustapauksissa maksetaan korvausta enintään 14 päivältä, minkä lisäksi korvausta on maksettava vahinkopäivästä lukien siihen päivään saakka, jolloin vahinkoa kärsinyt tuli tietoiseksi siitä, että vaurioitunut ajoneuvo ei ole kohtuullisin kustannuksin korjattavissa. Vahinkoa kärsinyt voi tulla tietoiseksi lunastamisesta joko vaurioiden laadun ja laajuuden perusteella tai vakuutusyhtiön ilmoituksen perusteella.

Vakuutusyhtiön autovahinkotarkastaja oli toimittanut vahingonkärsineelle lausunnon ajoneuvon käyvästä arvosta 23.10.2014. Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinkoa kärsinyt on viimeistään tuolloin tullut tietoiseksi siitä, ettei ajoneuvo ollut kohtuullisin kustannuksin korjattavissa. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön suorittamaa korvausta seisonta-ajalta 7.7.23.10.2014 asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sjögren

Tulosta