Haku

VKL 422/14

Tulosta

Asianumero: VKL 422/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Oliko vahinko aiheutunut irtipäässeestä tulesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ajoneuvoyhdistelmän rengas räjähti 29.4.2014 laakerin kuumennuttua ja rengas syttyi tuleen. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksenottajalle puhelimitse, ettei vahinkoa voitu korvata vakuutuksesta. Korvausta korjauskustannuksista on haettu yrityksen autovakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 30.6.2014 päivätyssä valituksessaan, että laakerin kuumeneminen tapahtui äkillisesti ilman ennakkovaroituksia ja se räjäytti ja sytytti renkaan liekkeihin. Tuli ja kuumuus vaurioittivat laakerin, navan, akselin, jarrujärjestelmän, renkaan, vanteen ja suojan. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta kaikista vahingoittuneista osista laakeria lukuun ottamatta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 28.7.2014 päivätyssä vastineessaan, että vahingot olivat aiheutuneet kuumentumisesta ja ne olivat syntyneet ennen paloa. Kysymyksessä ei siten ollut irtipäässeen tulen aiheuttama vahinko.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, ovatko ajoneuvon vahingot aiheutuneet irtipäässeestä tulesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 204.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, jonka syynä on irtipäässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku.

Suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi korvataan

- kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenantajalle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan vaaran rajoittamisesta tai torjumisesta

- kohtuulliset kustannukset ajoneuvon tielle nostosta sekä sen kuljettamisesta lähimpään hyväksyttävään korjaamoon, jos ajoneuvoa ei voida sinne ajaa.

Vakuutusehtojen kohdan 204.2 (Rajoitukset) mukaan yleisten sopimusehtojen rajoitusten lisäksi vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu

- sähkölaitteille tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle jännitevaihteluista tai sisäisestä rikkoutumisesta,

- moottorin tai pakoputkiston sisällä tapahtuneesta palosta tai räjähdyksestä niille itselleen,

- palosta silloin, kun ajoneuvo tai sen varusteet eivät ole olleet varkauden, luvattoman käytön, käyttövarkauden tai näiden yrityksen teon hetkellä lukittuna tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta navan, akselin, jarrujärjestelmän, renkaan, vanteen ja suojan korjauskuluista. Vakuutuslautakunta katsoo vakuutuksenottajan esittämien kuvien ja muun asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että vahingot olivat aiheutuneet kuumentumisesta ja räjähdyksestä eikä kyseessä näin ollen ole korvattava irti päässeen tulen aiheuttama vahinkotapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia