Haku

VKL 42/16

Tulosta

Asianumero: VKL 42/16 (2016)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 08.06.2016

Todennäköinen syy-yhteys rintasyövän hoitoon käytetyn Arimidex-lääkityksen ja lonkan nivelrikon välillä. Tuliko nivelrikko korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A:lla (s. 1949) on todettu rintasyöpä vuonna 2008. Maaliskuussa 2008 tehdyn kasvaimen poiston jälkeen A:lle annettiin säde- ja solunsalpaajahoitoa sekä aloitettiin Arimidex-hormonilääkitys. Lääkevahinkoilmoituksen 4.4.2014 mukaan A:lla alkoi keväällä 2009, Arimidex-lääkkeen käytön aikana, esiintyä jalkavaivoja. Ensin alkoi kipuilu jalkapöytien päällä. Keväällä 2012 alkoi esiintyä lonkkavaivoja. Sittemmin molempiin lonkkaniveliin asennettiin proteesit; vasempaan 19.8.2013 ja oikeaan 3.2.2014. A haki lonkkien nivelrikosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että Arimidex-lääkkeen tiedetään aiheuttavan nivelsärkyjä, nivelkipuja, niveltulehduksia ja osteoporoosia. Kulumia ja rustopinnan muutoksia lääkkeen ei kuitenkaan tiedetä aiheuttavan. Yhtiö piti mahdollisena, että Arimidex oli lisännyt kipuja A:n käsien ja jalkaterien niveliin sekä lonkkaniveliin. Sen sijaan yhtiö ei pitänyt todennäköisenä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja A:lla todetun molempien lonkkien nivelrikon välillä. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A toteaa, että niveloireet alkoivat Arimidex-lääkityksen aikana. A:n lonkkien nopeaan ”tuhoutumiseen” ei ole muuta selitystä kuin lääkitys.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitetyn kannan.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 14.3.2008–22.4.2014.

Kirurgian sairauskertomustekstin 28.3.2008 mukaan A:lla on todettu vasemmassa rinnassa syöpäkasvain, joka on poistettu toimenpiteessä 28.3.2008. Syöpätautien poliklinikan sairauskertomustekstin 8.5.2008 mukaan jatkohoidoksi on suunniteltu solunsalpaaja- ja sädehoitoa ja tämän jälkeen Arimidex-lääkitystä viiden vuoden ajaksi. Sairauskertomustekstin 17.11.2008 mukaan A on saanut solunsalpaaja- ja sädehoidot ja Arimidex on aloitettu. Sairauskertomusmerkinnän 16.2.2009 mukaan A:lla on ollut alarajoissa turvotusta ja nilkoissa ja jalkapöydän päällä kipua, mitä on kyllä ollut aikaisemminkin. A on käynyt yksityisesti sisätautilääkärillä, missä jalkaturvotuksen on arvioitu olevan valtimoperäistä. Merkinnän 20.5.2009 mukaan A:lla on ollut kankeutta ja kipua nivelissä. Kaupunginsairaalan sisätautien poliklinikalla on epäilty, että vaivat liittyvät Arimidexiin. Arimidex ja A:n käyttämä kolesterolilääke Simvastatin on päädytty tauottamaan sen selvittämiseksi, voisivatko nivelvaivat liittyä lääkitykseen. Sairauskertomusmerkinnän 6.7.2009 mukaan A on ollut ilman Arimidexiä ja Simvastatinia 20.5.2009 lähtien. Sormissa on ollut nivelten turvotusta ja kankeutta ja varsinkin vasen nilkka on ollut kankea ja turvoksissa edelleen. A ei ole osannut sanoa, onko tilanne oleellisesti parempi. On arvioitu, että A:n aiemmin sairastamien laskimotukosten jälkitila ja mahdollinen nivelrikko aiheuttavat oireita ainakin vasemman alaraajan osalta. Arimidex on päätetty aloittaa uudelleen, minkä lisäksi kolesteroliin on päädytty aloittamaan uusi Lipitor-lääkitys parin viikon kuluttua.

Fysiatrian poliklinikan sairauskertomustekstin 19.11.2012 mukaan A on tullut vastaanotolle pitkittyneen lonkka-/lannerankakivun vuoksi. Kesän 2012 aikana oikeaan jalkaan on tullut pettämisen tunnetta seistessä. Syksyn aikana kipua on tullut vasemmalle puolelle; kipu on tuntunut puristavana ja kirvelevänä vasemmalla nivusessa ja reiden ylä-sisäosassa. Polvitason alapuolella kipua ei ole tuntunut. Kipu on olut pahimmillaan illalla ja se on myös häirinnyt nukkumista. Kävellessä A on ontunut. Portaiden laskeutuminen on ollut nousemista hankalampaa. Tuntohäiriöitä jalassa ei ole ollut. Selkäkipua ei ole fysiatrian poliklinikalle tultaessa ollut, kesällä 2012 on ollut aamuisin häntäluun seudussa kipua. Istuminen ei ole pahentanut kipua, mutta liikkeelle lähteminen ja kaikki pienet jalan liikuttelut ja kiertoliikkeet ovat olleet vaikeita. Kliinisen tutkimuksen ja esitietojen perusteella on arvioitu, että kyse on lonkkanivelen ja lonkanseudun ympäröivien kudosten ärsytystilasta. A on ohjattu lonkan magneettitutkimukseen sekä ohjeistettu hoito kylmällä ja kipulääkkeillä sekä kyynärsauvan käyttö. Sairauskertomustekstin 12.12.2012 mukaan magneettitutkimuksessa on todettu lonkkien nivelrikkoon ja tulehdustilaan viittaavia löydöksiä.

Ortopedin sairauskertomustekstin 12.2.2013 mukaan A:lla on ollut molemmissa lonkissa nopeasti edennyt niveltulehdus. Tekstin mukaan Arimidex-lääkkeen tiedetään aiheuttavan niveltulehduksia. A on lähetetty fysiatrian poliklinikalle kortisoni-injektioihin ja hoitoon. Tekstin 16.4.2013 mukaan kortisoni ei ole auttanut A:n oireisiin. Myös löydökset lonkissa ovat lisääntyneet, joten on päädytty molempien lonkkien tekonivelleikkauksiin. Vasemman lonkan tekonivelleikkaus on tehty 19.8.2013 ja oikean lonkan leikkaus 3.2.2014.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla todettu molempien lonkkien nivelrikko korvata Arimidex-lääkkeen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2013 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien lääketieteellisten selvitysten mukaan A:lla on vuonna 2008 todettu rintasyöpä, jonka liitännäishoidoksi on leikkauksen ja solunsalpaaja- ja sädehoitojen jälkeen aloitettu hormonilääke Arimidex. Vuonna 2009 A on hakeutunut lääkärin hoitoon pahentuneen alaraajojen turvotuksen ja nilkan ja jalkapöydän kivun vuoksi. Vuonna 2012 ovat alkaneet lonkan kivut, joiden johdosta tehdyissä tutkimuksissa on todettu lonkkanivelrikkoa ja niveltulehdusta. Sittemmin A:lle on tehty tekonivelleikkaus molempiin lonkkiin.

Arimidex on rintasyövän hoitoon käytettävä lääke, jonka vaikuttava aine on anastrotsoli. Arimidex vaikuttaa vähentämällä kehon tuottaman estrogeenihormonin määrää estämällä aromataasiksi kutsutun luonnollisen entsyymin. Arimidexin hyvin yleisinä haittavaikutuksina tunnetaan mm. nivelkipu, nivelten jäykkyys ja niveltulehdus.

Vakuutuslautakunta toteaa, että Arimidex-lääkkeeseen liittyy tavanomaisena sivuvaikutuksena nivelvaivoja ja lihaskipuja. Lääkkeen ei sen sijaan tiedetä aiheuttavan A:lla todetun kaltaista vaikeaa nivelrikkoa. Tällä perusteella lautakunta pitää lääkkeen käytön ja A:n molemminpuolisen tekonivelleikkauksen vaatineen lonkkien nivelrikon välistä syy-yhteyttä epätodennäköisenä. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norio-Timonen

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Jokelainen

Järvinen

Mervaala

Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia