Haku

VKL 42/09

Tulosta

Asianumero: VKL 42/09 (2009)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.04.2009

Matkapuhelimen varkaus vai katoaminen?

Tapahtumatiedot
 
Vakuutettu M.S:n vahinkoilmoituksen 20.8.2008 mukaan hän oli perheineen matkalla Bulgariassa 12.–19.8.2008. Kotiinlähtöpäivänä vakuutetun vaimon S.K-S:n hotellihuoneessa olleesta käsilaukusta varastettiin Nokia N73 ‑mallinen matkapuhelin muistikortteineen. Vain kotelo jätettiin hämäykseksi käsilaukkuun. Kännykkäkotelon tyhjyys huomattiin kotona Suomessa heti saavuttua. Puhelimessa ei ollut SIM-korttia paikallaan. Puhelin oli ostettu 21.7.2008.
 
Vakuutetun matkavakuutukseensa kohdistama korvausvaatimus puhelimesta oli 213,60 euroa sekä muistikortista 23,30 euroa.
 
Lisäselvityksiä
 
Vakuutettu M.S. on 20.8.2008 ilmoittanut matkanjärjestäjälle varkaudesta.
 
Matkanjärjestäjän todistuksen 22.8.2008 mukaan M.S. soitti matkanjärjestäjän palvelupuhelimeen keskiviikkona 20.8.2008 ja kertoi, että hän oli Suomeen saavuttuaan havainnut, että hänen tyttärensä puhelin oli kadonnut. Puhelin oli pakattu käsilaukkuun, joka oli matkalaukun sisällä. Asiakas epäili, että puhelin oli varastettu hotellialueella käsilaukusta 19.8.2008 ennen kotiin paluuta huoneen siivouksen/luovutuksen yhteydessä.
 
Vakuutettu M.S:n poliisille tekemän tutkintailmoituksen 25.8.2008 mukaan vakuutettu oli ilmoittanut, että hänen vaimonsa S.K-S:n hotellihuoneessa olleesta käsilaukusta anastettiin matkapuhelin 19.8.2008 Bulgariassa. M.S. epäili tekijäksi siivoojaa.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Korvauspäätöksessään 11.9.2008 vakuutusyhtiö toteaa vakuutettu M.S:n kertomat tapahtumatiedot.
 
Vakuutusehtojen 7.2 –kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan matkatavaroiden vahingoittuminen tai menetys, joka on johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ehtojen 7.2.2 –kohdan mukaan korvauksen ulkopuolelle jäävät vahingot, jotka aiheutuvat matkatavaroiden katoamisesta tai unohtamisesta. Katoaminen on vahinko, jossa ei pystytä yksilöimään mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, jolloin vahinko on tapahtunut.
 
Korvauksen hakijan on saatettava todennäköiseksi, että vahinko johtuu korvattavaksi tulevasta tapahtumasta, esimerkiksi varkaudesta. Vakuutetun lähettämistä selvityksistä ei käy ilmi äkillistä tai ennalta arvaamatonta tapahtumaa, josta matkapuhelimen katoaminen voisi johtua. Pelkkä oletus siitä, että matkapuhelin varastettiin hotellilla laukusta, ei riitä näytöksi varkaudesta. Muun selvityksen puuttuessa vakuutusyhtiö katsoo, että matkapuhelimen menetys on tulkittava vakuutusehtojen mukaan katoamiseksi. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi suorittaa vakuutetulle korvausta.

Jatkokäsittely

Vakuutettu M.S. on 14.9.2008 toimittanut tarkemman selvityksen vakuutusyhtiölle varkaudesta:

 
18.8. kello 18.30 puhelin laitettiin akku tyhjänä koteloonsa ja vakuutetun vaimon käsilaukkuun. Paikalla oli koko perhe. Käsilaukku pakattiin matkalaukkuun seuraavan päivän Suomeen lähtöä varten. Matkalaukut olivat läsnä seuraavan päivän kello 18.00 asti, jolloin vakuutettu perheineen meni hotellin pihalle. Siivoojat odottivat huoneen tyhjenemistä käytävällä, kun vakuutettu perheineen vei laukut kello 19 ulos ja jäi sinne odottamaan linja-autokuljetusta lentokentälle.
 
Ehdon 7.2 mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma sattui kello 18.00–19.00. Varkaus huomattiin Suomessa laukut avattaessa. Myös käsilaukku ja jäljelle jäänyt kännykkäkotelo olivat suljettua mallia.
 
Selvityksen ovat todistajina allekirjoittaneet vakuutuksenottaja ja hänen kolme perheenjäsentään.
 
Kirjeellään 23.9.2008 vakuutettu M.S:lle vakuutusyhtiö toteaa vastaanottaneensa vakuutetun lähettämän uudelleenkäsittelypyynnön. Vakuutetulle ei ole suoritettu vakuutuskorvausta menetetystä matkapuhelimesta, sillä se on katsottu kadonneeksi.
 
Katoamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutettu ei pysty yksilöimään mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, jolloin vahinko on tapahtunut. Vakuutuslautakunnan käytännön mukaan vakuutetulla on näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta. Pelkkä oletus siitä, mitä matkatavaroille on tapahtunut, ei täytä vakuutetun näyttövelvollisuutta. Vakuutuslautakunnan lausunnossa 245/07 on nimenomaisesti todettu, että jälkikäteispäättely tai oletus vahinkotapahtuman kulusta ei ole riittävä näyttö korvaukseen oikeuttavan tapahtuman sattumisesta.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että menetetty matkapuhelin on kadonnut. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi korvata aiheutunutta vahinkoa vakuutusehtojen kohdan 7.2.2 mukaisesti.
 
Vakuutettu M.S. on 8.10.2008 toimittanut vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 11.9.2008 Kuluttajien vakuutustoimistoon ilmoittaen olevansa tyytymätön päätökseen.
 
Sähköpostiviestissään 15.12.2008 vakuutettu M.S:lle Kuluttajien vakuutustoimiston edustaja J.M. toteaa, että mikäli hän on oikein ymmärtänyt, vakuutetun valituksen idea on se, että vahinko voidaan yksilöidä sillä perusteella, että laukku on ollut tapahtumapäivänä kello 18.00–19.00 itsekseen ja muun ajan se oli silmälläpidon alaisena, kunnes vakuutettu lähti paluumatkalle. Oliko kyseinen matkalaukku lukittavaa mallia ja jos oli, oliko lukoissa murtojälkiä?
 
Viestissään 16.12.2008 Kuluttajien vakuutustoimistoon vakuutettu M.S. toteaa, että laukut olivat edellisestä päivästä asti silmälläpidon alla paitsi kyseisenä iltana kotiinlähtöpäivänä. Vakuutettu perheineen pakkasi tavaroita, joita he eivät tarvinneet ennen Suomeen saapumista, mukaan lukien hyödyttömän puhelimen, josta oli akku loppunut. Puhelin siis pakattiin koko perheen läsnä ollessa omaan koteloonsa, joka laitettiin vaimon käsilaukkuun. Sovittiin, ettei akkua ladata ja kuvia enää oteta sillä puhelimella reissun aikana. Vakuutetun vaimo pakkasi samalla käsilaukun tarpeettomana matkalaukkuun, josta se poistettiin vasta Suomeen saavuttua. Puhelimen kanssa oltiin huolellisia, koska se oli vakuutetun tyttärelle ennen matkaa hankittu syntymäpäivälahja. Puhelinta säilytettiin lähtöpäivää edeltäneeseen iltaan asti tallelokerossa tietäen, ettei malli ole SIM-lukittu ja että Bulgariassa varkaudet ovat yleisiä.
 
On varmaa, ettei varkautta olisi tapahtunut, jos koko perheen kanssa tehtyä iltauintia hotellin altaalla ei olisi tapahtunut. Matkalaukku ei ollut lukittu eikä siinä ollut murron jälkiä.
 
Vakuutusyhtiöstä sanottiin, että varkauden ehdot täyttyvät, jos puhelin olisi varastettu esim. linja-automatkan aikana. Vakuutetun mielestä puhelimen tippumiselle olisi silloin ollut myös mahdollisuudet. Tässä tapauksessa katoaminen tai putoaminen ei tule vakuutetun mielestä kyseeseen, vaan tapaus voidaan yksilöidä varkaudeksi. Huomioitavaa oli kännykkäkotelon jättäminen, jolloin käsilaukkuun vilkaisu toi tunteen puhelimen tallessa olemisesta.
 
Kirjeellään 22.12.2008 Kuluttajien vakuutustoimistolle vakuutusyhtiö toteaa vastaanottaneensa toimiston uudelleenkäsittelypyynnön koskien M.S:n vakuutuskorvausasiaa.
 
Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Näyttövelvollisuuden täyttämiseksi korvauksen hakijan olisi saatettava todennäköiseksi, että matkatavarat on menetetty vakuutuksesta korvattavan tapahtuman johdosta eli tässä tapauksessa varkaudesta.
 
Varkaustapauksissa on Vakuutuslautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan näyttövelvollisuuden täyttämiseksi edellytetty, että vakuutettu pystyy tietyllä tarkkuudella yksilöimään tilanteen, jossa varkaus on tapahtunut. Lautakunta on esimerkiksi lausunnossaan VKL 245/07 todennut, että jälkikäteispäättely tai oletus vahinkotapahtuman kulusta ei ole riittävä näyttö korvaukseen oikeuttavan tapahtuman sattumisesta. Lisäksi lausunnossa VKL 731/05 Vakuutuslautakunta on todennut, että vakuutusyhtiö ei ollut velvollinen korvaamaan tapauksessa tapahtunutta menetystä muun muassa sillä perusteella, että ei voitu poissulkea sitä vaihtoehtoa, että menetys olisi tapahtunut jostain korvattavuuden ulkopuolelle jäävästä tapahtumasta.
 
Tässä tapauksessa viimeinen havainto kadonneesta matkapuhelimesta on yli vuorokausi ennen sen kadonneeksi toteamista. Tämän vuorokauden ajan matkapuhelin on ollut kaikkien perheenjäsenten ulottuvilla ja käytettävissä matkalaukussa. Myöskään mikään vakuutetun mainitsema seikka ei tue näkemystä siitä, että matkapuhelin olisi varastettu. Käsilaukkuun jätetty matkapuhelimen suojakotelo voi hyvin selittyä myös esimerkiksi sillä, että puhelinta on käytetty hotellihuoneessa ja se on tätä varten poistettu suojakotelostaan.
 
Näillä perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutettu ei ole näyttänyt riittävällä todennäköisyydellä matkapuhelimen varkautta. Vakuutetun korvaushakemuksessa esittämä kertomus on jälkikäteispäättelyä, jonka on nimenomaisesti Vakuutuslautakunnan ratkaisuissa katsottu yksinään olevan riittämätön näyttövelvollisuuden täyttämiseen.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutettu M.S:n tyytymättömyydenilmoitus Kuluttajien vakuutustoimistolle on 15.1.2009 otettu lausuntopyynnöksi asiassa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vastineessaan 20.2.2009 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Vakuutettu ei ole pystynyt yksilöimään mitään äkillistä tapahtumaa, jonka seurauksena hän olisi menettänyt matkapuhelimen. Hän on esittänyt jälkikäteisolettaman, jonka mukaan puhelin olisi varastettu hotellihuoneesta 19.8.2008 sen tunnin aikana, kun koko perhe oli hotellin uima-altaalla. Pelkkä jälkikäteen tehty oletus ei ole osoitus varkaudesta. Viimeinen havainto puhelimesta on puolitoista vuorokautta ennen kuin katoaminen huomattiin. Mikään vakuutetun kertomuksessa ei tue väittämää, että puhelin olisi varastettu.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan on näytettävä toteen korvattavan vakuutustapahtuman syntyminen. Katoamisesta on kyse silloin, kun äkillistä ja ennalta arvattavaa vahinkotapahtumaa ei pystytä yksilöimään. Koska vakuutettu ei ole pystynyt näyttämään toteen tai edes todennäköiseksi, että matkapuhelin olisi varastettu tai sitä olisi kohdannut muu äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, matkapuhelimen on katsottava kadonneen.
 
Edellä esitetyillä perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että tehty korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Pankkikorttiin liittyvän ulkomaanmatkavakuutuksen ehdot, voimassa 1.6.2008 alkaen
 
Kohta 7.2, Matkatavarakorvaus
Vakuutusmäärä enintään 850 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 50 euroa.
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutusmäärään saakka vakuutetun matkalle mukaansa ottamien ja matkalla hankkimien tavanomaisten matkatavaroiden ja jäljempänä mainittujen asiakirjojen vahingoittuminen tai menetys, joka on johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Tavanomaisella matkatavaralla tarkoitetaan mukana kulkevaa ja mukana seuraavaa käyttöesinettä. Korvattavia asiakirjoja ovat passi, henkilöllisyystodistus, ajokortti ja ajoneuvon rekisteriote sekä maksu- ja automaattikortti. Näiden asiakirjojen osalta korvauksena suoritetaan korttien uusimiskustannukset.
 
Kohta 7.2.2, Korvauksen ulkopuolelle jäävät vahingot
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut:…
-                       matkatavaroiden katoamisesta tai unohtamisesta...
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko matkapuhelin varastettu vai kadonnut.
 
Toimitettujen tapahtumatietojen mukaan vakuutettu M.S:n nelihenkinen perhe on ollut Bulgarian-matkalla 12.–19.8.2008. Koko perheen läsnä ollessa vakuutetun tyttären Nokia N73 -merkkinen matkapuhelin, jonka akku on ollut tyhjä, on illalla 18.8.2008 pantu koteloonsa ja kotelo vakuutetun vaimon S.K‑S:n käsilaukkuun. Käsilaukku on pakattu lukitsemattomaan matkalaukkuun seuraavan päivän Suomeen paluuta silmällä pitäen. Matkalaukku on tämän jälkeen ollut hotellihuoneessa sieltä lähtöön asti. Lähtöpäivänä 19.8.2008 klo 18.00 perhe on mennyt tunniksi hotellin uima-altaalle. Kello 19.00 vakuutettu perheineen on siirtynyt laukkujen kanssa ulos odottamaan lentokenttäkuljetusta. Hotellin siivoojat ovat tuolloin odottaneet huoneen tyhjenemistä. Kotiinpaluun jälkeen saman päivän yönä vakuutettu on havainnut matkapuhelimen puuttuvan laukusta. Puhelimen tyhjä kotelo on ollut laukussa.
 
Vakuutettu on katsonut puhelimen varastetuksi ja hakenut korvausta pankkikorttiin liittyvästä matkavakuutuksestaan. Sen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun matkalle mukaansa ottaman tavanomaisen matkatavaran menetys, joka on johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vahinko, joka on aiheutunut matkatavaran katoamisesta tai unohtamisesta. Vahingonkorvausoikeudessa noudatetun periaatteen mukaan vakuutettu M.S. vakuutuksesta maksettavan korvauksen vaatijana on näyttövelvollinen vaatimuksensa perusteiden osalta.
 
Vakuutusyhtiö on katsonut kyseessä olleen rajoitusehdon tarkoittaman katoamisen ja vakuutetun ilmoittaman varkauden perustuneen sitä koskevaan olettamukseen. Vakuutusyhtiö on tämän vuoksi evännyt korvauksen.
 
Lautakunta toteaa puhelimen tulleen pakatuksi Bulgariassa 18.8.2008 illalla ja sen poissaolon havaituksi Suomessa runsas vuorokausi myöhemmin. Vakuutetun selvityksen mukaan puhelin on pakkaamisen jälkeen ollut hotellihuoneessa tai lentokuljetuksessa. Puhelimen tyhjä akku huomioon ottaen, josta perhe on ollut tietoinen, lautakunta ei pidä uskottavana, että puhelinta olisi käytetty tai yritetty käyttää pakkaamisen jälkeen. Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo vakuutetun muut vaihtoehdot poissulkien osoittaneen todennäköiseksi, että puhelin on hävinnyt laukusta altaalla olon aikana. Koska vakuutettu perheineen on ollut poissa hotellihuoneesta, jonne pääsyä hotellin siivoojat ovat odotelleet käytävällä, ja ottaen myös huomioon tyhjän puhelinkotelon löytyminen matkalaukusta lautakunta katsoo, että puhelimen anastus eli sitä koskeneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta johtunut menetys ei ole perustunut oletukseen, vaan on riittävällä varmuudella osoitettu tapahtuneeksi. Näin ollen puhelin muistikortteineen tulee korvata vakuutettu M.S:n matkavakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia