Haku

VKL 414/11

Tulosta

Asianumero: VKL 414/11 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.05.2012

Yksityishenkilön vastuu Vakuutusehtojen tulkinta Hyödyksi käytetylle omaisuudelle aiheutunut vahinko

Poliisin tutkintailmoituksen mukaan vakuutuksenottaja J.R. oli poikansa A.R:n kesähuvilalla 5.6-19.6.2011 välisenä aikana. J.R:n kertoman mukaan hän vietti aikaa huvilalla poikansa pyynnöstä pojan ollessa matkoilla.

J.R:llä oli aikomus grillata mökillä ystäviensä kanssa kaasugrillillä. Grilli ehti olla päällä pari minuuttia, kun grillin alaosasta alkoi yhtäkkiä tulla liekkejä. J.R. sammutti grillin, mutta siitä huolimatta palo ei loppunut. Lopulta palo saatiin sammutettua vaahtosammuttimella, mutta grilli oli ehtinyt tuhoutua ja talon seinään sekä ikkunaan ehti tulla vaurioita.

J.R. haki korvauksia A.R:n kesähuvilalle ja grillille aiheutuneista vahingoista J.R:n kotivakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutuneet esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Yhtiö toteaa kuitenkin, että vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiiriin ei kuulu toisen omaisuudelle aiheutunut vahinko, kun omaisuus on ollut vakuutetun hallussa lainassa tai muutoin hyödyksi käytettävänä.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutettu on ilmoituksensa mukaan viettänyt poikansa huvilalla öitä, kun hänen poikansa oli ollut matkoilla. Vakuutuksenottaja oli käynyt välillä kotonaan, mutta vahinkohetkellä hän oli palannut huvilalle ja oli siellä majoittuneena. Yhtiön näkemyksen mukaan huvila varusteineen oli tällöin vahingon sattuessa rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutetun hallussa ja hänen hyödyksi käytettävänään. Näin ollen tapauksessa ei ole kysymys vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahingosta eikä korvausta voida maksaa vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan huvila ei ollut hänen täydellisessä käytössään, vaan hän asui itse läheisessä kaupungissa. Vakuutuksenottaja kertoo kyllä yöpyneensä muutamana iltana huvilalla ja vahinkopäivänä hän oli kutsunut myös ystäviään huvilalle grillaamaan, koska he olivat edellisenä päivänä asentaneet ja korjanneet rantalaituria.

Vakuutuksenottaja katsoo olevansa vastuussa grillille ja huvilalle aiheutuneista vahingoista ja näin ollen myös vakuutusyhtiön tulisi korvata hänen aiheuttamansa vahinko vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että käsillä olevassa tapauksessa on kysymys rajoitusehdon tulkinnasta, eli siitä, oliko vahingoittunut huvila ja grilli vakuutetun hyödyksi käytettävinä. Vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vahingot omaisuudelle, joka on vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa ollut vakuutuksenottajan hallussa tai hänen hyödyksi käytettävänään.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että vakuutuksenottaja J.R. on oleillut poikansa A.R:n kesähuvilalla tämän pyynnöstä A.R:n lomamatkan ajan. Yhtiö katsoo, että vaikka oleskelu on tapahtunut omistajan pyynnöstä, on J.R. käyttänyt huvilaa hyödykseen oleskelunsa aikana. Myös grilli oli ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä ja hyödyksi käytettävänä vahingon aiheuttaneen tapahtuman sattuessa.

Vastineen mukaan huvila ei myöskään ole vuokra- tai osakehuoneisto, vaan omakotitaloon verrattavissa oleva kiinteistö, jollaiselle aiheutuneita vahinkoja vakuutus ei korvaa. Edellä selostetuilla perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, että grillin ja huvilan vahingot kuuluvat vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen piiriin eikä vahinkoja voida korvata vakuutetun vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.2.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä. Vakuutus kattaa kuitenkin korvausvastuun, joka vakuutetulle aiheutuu hänen tai hänen perheensä asuntona käytetyn tai matkalla majoitustilana käyttämänsä osake- tai vuokrahuoneiston rakenteille tai laitteille äkillisesti tuotetusta vahingosta.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka aiheutuu

- omaisuudelle, josta vakuutettu on huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajana asunto-osakeyhtiölain mukaan kunnossapitovastuussa (esimerkiksi pinnoitteet)

- huoneiston huonosta kunnosta, kulumisesta tai muusta ei-äkillisestä syystä

- omakotitalolle tai muulle vastaavalle vakuutetun asuinkäytössä olevalle kiinteistölle.

Vakuutusehtojen kohdan 4.2.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

- valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä

- säilytettävänä

- suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen teon luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

- muulla tavoin huolehdittavana

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, ovatko vakuutuksenottajan pojan huvila ja grilli olleet rajoitus­ehdossa määritellyllä tavalla vakuutuksenottajan hyödyksi käytettävänä ja käsiteltävänä vahingon sattuessa.

Vakuutuslautakunnalla käytössä olevan selvityksen mukaan vakuutuksenottaja oli viettänyt aikaa poikansa kesähuvilalla tämän ulkomaanmatkan aikana poikansa pyynnöstä. Vahinkohetkellä vakuutuksenottaja oli kutsunut muutamia ystäviään huvilalle grillaamaan ja saunomaan, kun grilli syttyi tuleen ja tuhoutui kokonaan. Tämän lisäksi tuli vahingoitti myös huvilarakennusta.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään vedonnut siihen, että vahinkoa kärsinyt huvila on ollut vakuutuksenottajan hyödyksi käytettävänä ja grilli lisäksi käsiteltävänä. Näin ollen yhtiön mukaan kysymys ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan kesähuvila ei ole ollut hänen täydellisessä käytössään, vaan hän on viettänyt huvilalla vain joitakin öitä. Vakuutuksenottaja asuu kaupungissa noin 10 kilometrin päässä huvilalta.

Vakuutuslautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään katsonut, että silloin, kun on ollut kysymys lyhytaikaisesta vierailusta toisen omistamalla kesämökillä omistajan ollessa paikalla, mökin ei katsottu olevan vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla vakuutuksenottajan hyödyksi käytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.

Käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottaja on kuitenkin oleskellut huvilalla sillä aikaa kun huvilan omistaja on itse ollut lomamatkalla. Vakuutuksenottaja on myös kutsunut ystäviään huvilalle illanviettoon grillaamaan ja saunomaan. Vaikka vakuutuksenottaja ei olisikaan oleskellut huvilalla jatkuvasti, niin hänellä on ollut pääsy huvilalle näin halutessaan. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan huvila on tässä tapauksessa ollut vakuutuksenottajan hyödyksi käytettävänä ja grilli vakuutuksenottajan käsiteltävänä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla.

Edellä mainitun perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita siihen muutosta.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Norio-Timonen Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Hanén.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia