Haku

VKL 412/15

Tulosta

Asianumero: VKL 412/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 18.01.2016

Moottoripyörävakuutus. Vakuutuksesta korvattava vahinko. Maalipinnan irtoaminen. Ilkivalta. Syy-yhteys.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan moottoripyörän tankista oli yritetty varastaa polttoainetta. Tässä yhteydessä pyörä oli kaatunut, jolloin tankista oli päässyt vuotamaan bensaa ja maalipintaan oli tullut vaurioita. Samalla myös moottoripyörän tuulilasi rikkoutui ja sivulaukkuun tuli vaurioita.

Vakuutusyhtiö katsoi, että maalipinnan vauriot eivät johtuneet ilkivaltavahingosta, vaan maali on lähtenyt irtoamaan puutteellisten pohjatöiden vuoksi. Muut vahingot yhtiö korvasi asiakkaan vaatimusten mukaisesti ilkivaltavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii vahinkoja korvattavaksi ilkivaltavakuutuksesta. Hän katsoo, että maalipinnan vauriot johtuvat siitä, että tankista vuotanut bensa on syövyttänyt maalipinnan irti. Vakuutuksenottajan mukaan myös maalaamossa hänelle kerrottiin, että maalipinta voi lähteä syöpymään, vaikka maalaus olisikin tehty kunnolla. Vakuutuksenottajan mukaan pyörä oli ennen vahinkoa virheettömässä kunnossa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vahinkotarkastajan lausuntoon, jonka mukaan moottoripyörän sininen maalipinta on tehty selvästi ilman asiaankuuluvia pohjatöitä. Tästä johtuen vain sininen maalaus on irronnut polttoaineen vaikutuksesta, mutta sen alta näkyvä punainen maalipinta ei ole vahingoittunut. Normaalisti maalipinnan tulisi kestää polttoaineen kosketus. Yhtiö toteaa, että tarkastajan lausunnon mukaan maalaus on toteutettu niin puutteellisesti, että maalin irtoaminen on ollut vain ajan kysymys.

Yhtiö toteaa, että kaskovakuutusehtojen mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksenkohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko. Normaalikuntoinen maalipinta olisi polttoaineen valumisesta huolimatta säilynyt ehjänä. Näin ollen maalipinnan irtoaminen ei ole syy-yhteydessä ilkivaltavahinkoon, eikä sitä näin ollen korvata osana kyseistä ilkivaltavahinkoa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu vahinkotarkastajan lausunto maalipinnan vaurioista sekä valokuvia vaurioituneesta moottoripyörästä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan johtuuko maalipinnan irtoaminen moottoripyörälle tehdystä ilkivallasta ja onko vahinko siten korvattava moottoripyörän ilkivaltavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat kaskovakuutusehdot kohta 3.6:

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja katsoo, että maalipinnan irtoaminen johtuu ilkivaltavahingon yhteydessä tankista ulos valuneesta bensiinistä. Vakuutusyhtiö puolestaan katsoo, että maalipinnan irtoaminen johtuu maalauksen puutteellisista pohjatöistä.

Korvauksen maksaminen vakuutuksesta edellyttää, että vahinko on syy-yhteydessä korvattavaan vakuutustapahtumaan. Pelkästään ajallinen yhteys vahingon ja vakuutustapahtuman välillä ei välttämättä riitä osoittamaan syy-yhteyttä.

Tässä tapauksessa moottoripyörän tankin maalaus on vakuutustarkastajan lausunnon ja sitä tukevien kuvien perusteella tehty puutteellisesti. On epätodennäköistä, että maalaus olisi lähtenyt hilseilemään kuvatulla tavalla, mikäli maalaus ja lakkaus olisi tehty asianmukaisesti. Saatujen selvitysten perusteella maalin irtoaminen ei siis ole syy-yhteydessä moottoripyörän ilkivalta vahinkoon.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei maalin irtoaminen ole johtunut moottoripyörälle tehdystä ilkivallasta. Näin ollen lautakunta pitää yhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia