Haku

VKL 4/12

Tulosta

Asianumero: VKL 4/12 (2012)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.06.2012

Vakuutuskirjaan merkitty toiminta Onko selluliitin poisto fysikaalista hoitoa?

Lausunnonpyytäjä on hankkinut heinäkuussa N Oy:ltä 2008 Velasmooth-vartalonhoitolaitteen. Hankinta toteutettiin leasingjärjestelyllä siten, että N Oy:n edustaja toimitti lausunnonpyytäjän allekirjoittaman rahoitussopimuksen rahoitusyhtiöön K. Koska laite ei tuottanut tarpeeksi, ilmoitti lausunnonpyytäjä N Oy:lle haluavansa palauttaa laitteen ja vaati laitteen lunastamista kanteella. Tämä kanne kiistettiin 6.10.2009 ja N Oy asetettiin konkurssiin marraskuussa 2009. Riita päättyi sovintosopimukseen 12.4.2011.

Rahoitusyhtiö K on vaatinut leasingmaksuja lausunnonpyytäjältä. Lausunnonpyytäjä katsoo, että hän ei ole maksuvelvollinen.

Oikeusturvaetua haetaan näihin riitoihin.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan vartalonhoitolaitteeseen liittyvä riita-asia ei liity lausunnonpyytäjän vakuutussopimuksessa mainittuun toimialaan, joka on hieronta ja fysikaalinen hoito. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan hankitulla laitteella hoidetaan selluliitin lisäksi muun muassa turvotusta, lihasten ja nivelien kiputiloja sekä rentoutetaan jäykkiä ja jumissa olevia lihaksia eli laitetta käytetään sellaisten kiputilojen ja turvotusten hoitoon, johon fysikaalisella hoidolla ja hieronnalla ylipäänsä pyritään.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että hankittu laite on pääosin kauneudenhoitoon liittyvässä toiminnassa käytettävä laite.

 

Valitus

Lausuntopyynnössä toistetaan uudelleenkäsittelypyynnössä esitetty ja pyydetään lautakunnalta lausuntoa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan lausunnonpyytäjän toiminimi on P Kuntouttamislaitos Ky ja aputoiminimi Kauneushoitola K. Lausunnonpyytäjä on vakuuttanut vain toimialat hieronta ja fysikaalinen hoito. Vakuutusyhtiö katsoo, että kauneudenhoidon jättäminen vakuutuspiirin ulkopuolelle on tietoinen valinta.

Kyseessä olevaa laitetta markkinoidaan esitteissä ja internetissä nimenomaisesti laitteena selluliitin vähentämiseen. Vakuutusyhtiö ei ole saanut sellaista selvitystä, joka viittaisi muuhun kuin siihen, että laitetta markkinoitaisiin ensisijaisesti ja lähes yksinomaan selluliitin vähentämiseen. Riidan kohteena oleva laite ei siksi kuulu vakuutettuun toimialaa hieroja ja fysikaalinen hoito.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 40 mukaan vakuutusyhtiö korvaa näiden yrityksen oikeusturvavakuutusehtojen, erityisehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasiassa.

Vakuutus koskee vakuutuskirjaan merkittyä yritystoimintaa.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämistä leasing-esineeseen liittyvään riitaan.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus koskee vakuutuskirjaan merkittyä yritystoimintaa. Vakuutuskirjaan on merkitty kohtaan liiketoiminnan tiedot ”hieroja ja fysikaalinen hoito”.

Velasmooth-vartalonhoitolaitteen valmistajan mukaan laite on tarkoitettu selluliitin vähentämiseen. Laitteen vaikutus perustuu radioaaltoihin, infrapunavaloon, negatiiviseen paineeseen sekä kudosten hierontaan. Kielitoimiston sanakirjan mukaan fysikaalisella hoidolla tarkoitetaan hoitoa fysikaalisin keinoin, varsinkin lämmön, sähkön tai mekaanisen käsittelyn (muun muassa hieronnan) avulla. Lautakunta katsoo, että myös selluliitin poistoa radioaaltojen, infrapunavalon ja hieronnan avulla voidaan pitää fysikaalisena hoitona. Sillä, että hoidon tavoitteet olisivat kosmeettisia, ei ole tämän kannalta merkitystä.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää lausunnonpyytäjälle asiassa oikeusturvaedun.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Löppönen, Nyyssölä ja Pesonen sekä varajäsenet Taivalmaa ja Paloranta. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia