Haku

VKL 411/15

Tulosta

Asianumero: VKL 411/15 (2016)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2016

Rajoitusehdon tulkinta. Vakuutustyypin valinta. Samassa taloudessa asuva henkilö.

Tapahtumatiedot

Paikkakunnalla X asuva vakuutettu A oli vierailemassa aviomiehensä luona paikkakunnalla Y 24.1.2015. Hän kaatui kadulla ja rikkoi puhelimensa. Vakuutusyhtiö on korvannut puhelimen rikkoutumisen kotivakuutuksesta. A:n mukaan korvaus tulisi maksaa matkavakuutuksesta, jolloin korvauksesta ei vähennettäisi omavastuuta.

Vakuutusyhtiön mukaan matkatavaraturva ei ole voimassa vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön omistamalla asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla eikä näiden paikkojen välisillä matkoilla matkan pituudesta riippumatta.

Asiakkaan valitus

Vakuutettu asuu itse paikkakunnalla X ja hän vierailee miehensä vuokra-asunnolla satunnaisesti ja harvemmin kuin kerran kuussa. Matkatavaraturvan voimassaoloa rajoittavat ehdot eivät täyty, koska A:n kanssa samassa taloudessa ei asu ketään, vaan hänen miehensä asuu paikkakunnalla Y vuokra-asunnollaan, jossa A vierailee harvoin.

Vakuutusyhtiön vastine

Kyseessä on matka, joka on suuntautunut saman perheenjäsenen vakituiseen asuinpaikkaan. Vaikka kyseessä on poikkeuksellinen asumisjärjestely, aviomiestä pidetään lain silmissä samaan perheeseen kuuluvana, minkä vuoksi vakuutusyhtiö on rinnastanut matkakohteen eli vahinkopaikan vakuutusehtojen tarkoittamaan samassa taloudessa asuvan henkilön omistamaksi asunnoksi. Sillä, että kyseessä on vuokra-asunto eikä omistusasunto, ei ole merkitystä korvausratkaisun antamiseksi. Vakuutusehtoihin on mahdotonta saada kaikkia variaatiota kirjoitettua.

Myöskään sillä, kuinka usein matka on suuntautunut kohteeseen, ei ole merkitystä, koska vapaa-ajan asunnolle ei välttämättä tehdä matkoja usein. Kotivakuutuksen matkatavaraturva on tarkoitettu näiden kohteiden ulkopuolelle suuntautuvien matkojen varalle. Näiden seikkojen perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että vahingosta on vähennetty omavastuuosuus oikein perustein.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutettu ollut matkalla samassa taloudessa asuvan henkilön omistamalla asunnolla.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.9 mukaan vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön omistamalla asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla eikä näiden paikkojen välisillä matkoilla matkan pituudesta riippumatta.

Asian arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevien tietojen mukaan vakuutettu ja hänen aviomiehensä eivät asu samassa taloudessa vaan eri osoitteissa ja eri paikkakunnilla. Vakuutusyhtiön viittaamaan rajoitusehdon mukaan vakuutus ei ole voimassa matkalla, joka kohdistuu vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvan omistamalle asunnolle. Koska kysymys ei ole ollut vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön omistamalle asunnolle suuntautuneesta matkasta, ei vakuutusyhtiön viittaama rajoitusehto sovellu tapaukseen.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ei vähennä korvauksesta omavastuuosuutta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia