Haku

VKL 409/99

Tulosta

Asianumero: VKL 409/99 (1999)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 24.09.1999

Ajoneuvon moottorin vaurioituminen Tulvavesi Rajoitusehdot Ajoneuvon kuljettaminen veden peittämällä tiellä tai alueella

Tapahtumatiedot             
 
Vakuutuksenottajan puoliso ajoi 18.4.1999 yleisellä tiellä. Vahinkoilmoituksen mukaan sillan alla mutkan jälkeen tuli eteen tieosuus, jossa vedet tulivat yli tien. Kuljettaja luuli, että vettä oli tiellä vain muutama sentti. Tie oli sillan alla matalammalla eli tie laski. Jälkikäteen arvioiden vettä oli noin puoli metriä. Auto pysähtyi keskelle tulvaa. Vesi vaurioitti moottoria niin, että autoon jouduttiin hankkimaan uusi vaihtomoottori. Vakuutuksenottaja haki korvausta moottorin vaurioitumisesta autovakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta moottorivahinkoa. Vakuutusyhtiö totesi, että autovakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Autolla oli ajettu veden peittämällä tiellä. Auto oli pysähtynyt keskelle tulvaa ja vettä oli tullut myös auton sisätiloihin. 
 
Lausuntopyyntö               
 
Vakuutuksenottaja ja kuljettaja ovat tyytymättömiä vakuutusyhtiön kielteiseen korvauspäätökseen. Vahinko olisi pitänyt korvata, koska tiellä ei ollut liikennemerkkiä varoittamasta tulvasta. Tulvapaikka tuli yllättäen jyrkän mutkan takaa eli veteen ei ajettu vaan jouduttiin.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että autovakuutusehdoissa yksiselitteisesti sanotaan, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Kysymyksessä on ollut veden peittämä tie, joten korvausta vakuutuksesta ei voida suorittaa.
 
Vakuutusyhtiö lisää vielä, että tieliikennelain 23 §:n mukaan ajoneuvo on voitava pysäyttää kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Valittaja on vahinkoilmoituksessaan todennut, että ajettaessa veteen hän luuli vettä olevan vain muutaman sentin kerroksen. Valittajalla olisi ollut mahdollisuus ennakoida tilanne ja pysäköidä ennen vettä. Joka tapauksessa hänen tieliikennelain mukaan olisi pitänyt pystyä pysähtymään ennen vesialuetta. Voidaan kiistatta todeta, että kysymyksessä on ollut auton kuljettaminen veden peittämällä tiellä, joten vakuutuksesta ei kuulu suorittaa korvausta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Autovakuutusehtojen (1.2.1997) kohdan 4 mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä muun kuin hirvieläimen kanssa, tieltä suistumisesta, ajoneuvon kaatumisesta, tien sortumisesta tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä.
 
Vakuutusehtojen 4 d -kohdan mukaan esinevakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella.
 
Lautakunta toteaa, että ajoneuvon moottorin vaurioituminen on aiheutunut vedestä, kun ajoneuvoa on kuljetettu veden peittämällä tiellä. Tällainen vahinko ei kuulu autovakuutuksen kolarointivakuutuksen korvauspiiriin, sillä tällaiset vahingot on rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle rajoitusehdolla. Vaikka kuljettaja olisi luullut, että vettä on tiellä vain muutama sentti tai vaikka tulvasta ei ole ollut lausuntopyynnössä mainittuja varoitusmerkkejä, kyseessä on kuitenkin vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta vahinkotapahtumasta. Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on autovakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo sekä jäsenet Hentunen, Kainulainen, Sario ja Tuomela. Sihteerinä toimi Majola.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta