Haku

VKL 4/08

Tulosta

Asianumero: VKL 4/08 (2008)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 24.04.2008

Mopon varkaus Lukitus Vakuutusehtojen tulkinta

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan mopo anastettiin ammattikoulun pihasta 7.11.2007 klo 9.15. Mopo oli ollut virtalukossa muttei rattilukossa.

Vakuutusyhtiön päätös

Varkausvakuutuskorvauksen maksaminen edellyttää sitä, että teon kohde on ollut lukittuna. Selvityksen mukaan mopon rattilukkoa ei ollut kytketty päälle.

Ratti- ja ohjauslukon tarkoituksena on estää mopon luvaton käyttö, koska näiden ollessa kytkettynä mopoa on mahdoton liikuttaa. Koska kyseinen mopo ei ole ollut rattilukossa, se on ollut helppo käynnistää ja siirtää. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei mopo ole ollut asianmukaisesti lukittuna, minkä vuoksi mopon vaurioita ei korvata.

Lausuntopyyntö

Vakuutusehtojen mukainen tapahtuma on sattunut. Mopo oli lukossa ja avaimet vakuutuksenottajalla. Ehdoissa ei missään sanota, että mopon pitää olla kaksinkertaisesti lukittu. Jos riittävänä pidetään pelkästään lukitussa säilytyssuojassa olemista, myös pelkän virtalukon tulisi riittää. Rattilukosta pitäisi olla ehdoissa eri maininta.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa korvauspäätöksessä esittämäänsä.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 4.7.1 mukaan varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vaurioitumisesta aiheutunut esinevahinko, jos syynä on ollut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, ajoneuvon luvaton käyttö tai näiden yritys ja teon kohde on ollut lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa.

Tapauksessa on riitaa vakuutuksenottajan mopon varkausvahingon korvaamisesta. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt varkausvahingon sattumista, vaan yhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vaurioita katsottuaan, ettei mopo ollut ehtojen kohdan 4.7.1 mukaisesti lukittuna vahingon sattuessa.

Lausunnonpyytäjän riitauttamattoman selvityksen mukaan mopo oli ollut virtalukossa vahinkohetkellä, ja mopon avaimet olivat vakuutuksenottajan hallussa. Lautakunnan käsityksen mukaan mopolla ajaminen on tällöin edellyttänyt virtalukituksen murtamista tai ohittamista. Tässä tilanteessa mopo on lautakunnan tulkinnan mukaan ollut ennen vahinkoa lukittuna siten kuin asia yleisessä kielenkäytössä ymmärretään. Lautakunta suosittaa korvaamaan vahingon.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Vaitomaa sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta