Haku

VKL 404/07

Tulosta

Asianumero: VKL 404/07 (2007)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 25.09.2007

Vakuutusehtojen tulkinta Vahingon korvattavuus Suihkuun nukahtaminen

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön kerrostalorakennuksessa oli sattunut vesivahinko 21.4.2007. Vahinkoilmoituksen mukaan huoneiston B 23 osakas oli ilmoittanut huoltomiehelle vesivuotohavainnosta omassa asunnossaan; kävi ilmi, että huoneiston B 27 asukas oli nukahtanut suihkuun ja maannut lattiakaivon päällä siten, että kaivo oli tukkeutunut ja vesi tulvinut. Huoltomies sulki suihkun ja herätti asukkaan. Vesivahinko oli ehtinyt levitä yhteensä seitsemän huoneiston alueelle.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Kiinteistövakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavan vuotovahingon edellytyksenä on se, että neste virtaa ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta johtoverkosta tai laitteesta. Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutus ei korvaa käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki unohtamisesta, aiheutunutta vahinkoa.
 
Tapauksessa huoneiston B 27 asukas oli nukahtanut suihkun ollessa päällä, jolloin suihkuvedet olivat päässeet kastelemaan rakenteita. Vahingon aiheuttanut vesi on siis virrannut tarkoituksella avatusta suihkusta eikä ehtojen edellyttämällä tavalla rikkoutuneesta tai toimimattomasta vesijohtoverkosta. Vahinkoa ei korvata.
 
Lausuntopyyntö
 
Taloyhtiö katsoo, että kyseessä on viemärin tukkeutuminen, joka pitäisi korvata kiinteistövakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Selvityksen mukaan huoneiston asukas on nukahtanut suihkuun ja makaamalla suihkun lattiakaivon päällä tukkinut kaivon, minkä johdosta suihkuvedet eivät ole päässeet lattiakaivoon, vaan ne ovat valuneet eri huoneistoihin. Suihku on siis toiminut normaalisti, eikä kyse ole ollut ehtojen edellyttämästä vesijohtoverkon rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta. Yhtiö viittaa samankaltaista tapausta käsittelevään Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 300/04 ja katsoo edelleen, ettei vahinkoa tule korvata.
  
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutuksen vuotovakuutusehtojen kohdan 1.7.1 mukaan vakuutus korvaa vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot.
 
Vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta:
-         kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta
-         Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry:n sprinklerisäännöt 1983 täyttävästä sammutuslaitoksesta
-         rakennuksen sisäpuolisesta sade­vesiputkistosta
-         vesijohtoverkostoon kiinteästi liitetyistä käyttölaitteista, kuten pesukoneista
-         rakennukseen kuuluvista, kiinteästi asennetuista, rakennusta palvelevista putkistoista, säiliöistä tai niihin liittyvistä käyttölaitteista.
 
Ehtojen kohdan 1.7.2 mukaan vakuutus ei korvaa mm. vahinkoa, joka johtuu käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki unohtamisesta.
 
Esitetyn selvityksen mukaan tapauksessa on sattunut kaikkiaan seitsemän huoneiston alueelle ulottuva vesivahinko, kun huoneiston B 27 asukas oli nukahtanut suihkuun siten, että hänen kehonsa oli peittänyt lattiakaivon, jolloin auki jääneestä suihkusta virrannut vesi oli valunut talon rakenteisiin. Tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan vahingon kiinteistövakuutuksen vuotovakuutusehtojen perusteella.
 
Sanamuotonsa mukaan ehtojen kohta 1.7.1 edellyttää vuotovahingon korvattavuudelta sitä, että kosteuden lähteenä oleva vesijohtoverkosto, käyttölaite, putkisto tms. ehtokohdan mainitsema kohde on rikkoutunut tai toimimaton. Tässä tapauksessa vahingon aiheuttaneen kosteuden lähteenä on huoneiston B 27 suihku. Selvityksestä ei ilmene, että suihku olisi ollut rikkoutunut tai toimimaton, vaan suihku oli avattu tarkoituksellisesti ja se toimi normaalisti.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että tällainen vahinkotapahtuma ei täytä vakuutusehtojen kohdan 1.7.1 mukaisia korvattavan tapahtuman edellytyksiä. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä ehtojen mukaisena. Lautakunta ei suosita korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia