Haku

VKL 40/14

Tulosta

Asianumero: VKL 40/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.10.2014

Lakipykälät: 66

Autokorjaamon vastuu. Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Tulesta aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoa kärsinyt yritys oli vienyt autonsa korjattavaksi autokorjaamoon 27.9.2012. Korjauksen jälkeisen koeajon aikana auto syttyi palamaan. Korvausta on haettu korjaamon vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 9.10.2012 päivätyssä korvauspäätöksessään lausunut, että kyseinen ajoneuvo oli ollut vahingon sattuessa vakuutuksen korvausrajoitusten tarkoittamalla tavalla vakuutuksenottajan työntekijän käsiteltävänä. Vakuutuksen erityisehdon mukaan tulesta tai räjähdyksestä aiheutuvat vahingot eivät ole korvattavia. Sen vuoksi korvausta ei tullut suorittaa korjaamon vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on todennut, että korvausta tuhoutuneen auton lunastusarvosta oli suoritettu autovakuutuksesta ja että korvauksesta oli suoritettu maksu korjaamolle pidätysoikeuden haltijana.

Valitus

Vahinkoa kärsinyt yritys S on lausunut, että palo johtui autokorjaamon virheestä työn suorittamisessa. Korjaamo oli siten korvausvelvollinen. Tuli oli lähtenyt liikkeelle moottoritilasta eli siitä osasta, jota oli korjattu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että tuleen syttymisen syy oli jäänyt tuntemattomaksi. Pelkästään tuleen syttyminen ei osoittanut, että korjaustyössä olisi tapahtunut paloon syy-yhteydessä oleva virhe. Oli yleisesti tunnettua, että ajoneuvo voi syttyä moottoritilastaan tuleen myös muista syistä. Vakuutusyhtiön suoritusvelvollisuuden ratkaisemisen kannalta palovahingon ja korjaustyön välisen syy-yhteyden pohtiminen ei ollut olennaista. Siinäkin tapauksessa, että vakuutuksenottajayritys olisi ollut korvausvelvollinen ajoneuvon omistaneelle rahoitusyhtiölle tai sen omistuksenpidätysehdoin ostaneelle vahingonkärsineelle, olisi vakuutusyhtiö ollut velvollinen maksamaan korvauksen vakuutussopimuslain 66 §:n mukaisessa järjestyksessä.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vastuuvakuutuksen ottajan mukaan vakuutusyhtiön päätös oli oikea. Vahingonkärsineelle yritykselle suoritettu korvaus vastasi auton todellista arvoa, koska autossa oli moottorivaurio, kun se tuotiin korjaukseen. Vakuutuksenottajayritys korjasi moottorivaurion ja useamman koeajon jälkeen auto syttyi palamaan. Vahinkoa kärsineen yhtiö S:n hyväksi lasketusta korvausmäärästä vähennetty summa oli samansuuruinen, kuin moottorivaurion korjaamisesta aiheutunut lasku, joka olisi vakuutuksenottajan mukaan joka tapauksessa jäänyt vahingonkärsijän maksettavaksi.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Sovellettavien yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 30.2 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tulesta tai räjähdyksestä, vaikka se olisikin syntynyt korvattavaksi kuuluvan vahingon yhteydessä tai sen seurauksena.

Asian arviointi

Vahinkoa kärsinyt yritys on vienyt auton korjattavaksi korjaamoon 27.9.2012. Korjauksen jälkeisen koeajon aikana auto syttyi palamaan. Korvausta on haettu korjaamon vastuuvakuutuksesta. Asia on käsitelty Vakuutuslautakunnassa autovakuutuksen osalta diaarinumerolla VKL 392/13.

Vahingosta saatujen selvitysten mukaan ajoneuvo syttyi tuleen koeajon aikana. Rajoitusehdon 2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tulesta tai räjähdyksestä, vaikka se olisikin syntynyt korvattavaksi kuuluvan vahingon yhteydessä tai sen seurauksena. Koska auton vahingon on aiheuttanut tuli, ei mainitun rajoitusehdon mukaan ole kysymys vastuuvakuutuksesta korvattavasta vahingosta. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputulokseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia