Haku

VKL 400/11

Tulosta

Asianumero: VKL 400/11 (2012)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2012

Oliko kyse matkalta myöhästymisestä

Vakuutettu, joka asuu Turussa, oli matkustanut Lontooseen 16.12.2010. Hänen oli alkuperäisen matkasuunnitelman mukaan tarkoitus palata Suomeen 18.12.2010 ja, käymättä välillä kotonaan Turussa, lähteä sen jälkeen Miamiin 19.12.2010 klo 6:45 lähtevällä lennolla. Kuitenkin Lontoon kentän sulkemisen johdosta vakuutettu pääsi Suomeen vasta 19.12.2010 klo 16:55, minkä seurauksena hän ei päässyt Miamin lennolle. Vakuutettu haki korvausta (Miamin) matkan peruuntumisesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Korvausta ei makseta. Kysymys ei ole matkan peruuntumista koskevassa ehdossa 3.3.2 määritellystä tilanteesta. Myöskään matkalta myöhästymisestä ei ole kysymys.

 

Valitus

Vakuutettu on ilmoittanut tyytymättömyyttään vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytänyt lautakunnan lausuntoa asiasta. Kysymys on matkalta myöhästymisestä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vaatimus kiistetään. Vakuutusehtojen perusteella korvattava matkalta myöhästymisen tulee tapahtua matkan meno- tai paluumatkalla. Tässä tapauksessa on ollut kysymys uudesta matkasta. Vakuutettu ei ollut vielä aloittanut vaatimuksen perusteena olevaa matkaa, vaan hän oli vielä paluumatkalla edelliseltä Lontoon matkalta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat sopimusehdot

Ehdon 2 mukaan ulkomaanmatkalla tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvaa matkaa, päivittäisiä työmatkoja lukuun ottamatta. Matka alkaa Suomesta kotoa tai työpaikalta ja päättyy Suomeen kotiin tai työpaikalle. Kyseessä ei kuitenkaan ole ulkomaanmatka silloin, kun ulkomaan matkan kotimaassa tapahtuvan matkustamisen osalta poiketaan tarkoituksenmukaisimmalta reitiltä. Jatkuvassa matkavakuutuksessa yhtäjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla ei katsota katkeavan alle 14 vuorokauden mittaisen kotimaassa käynnin vuoksi, mikäli tarkoitus on palata samaan matkakohteeseen.

Ehdon 3.3.4 mukaan matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna-, tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla seuraavien syiden johdosta:

  • yleinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisen määräyksen johdosta;
  • vakuutettua matkan alkamis- tai paluumatkalle kuljettavaa yksityistä kulkuneuvoa kohtaa liikenneonnettomuus.

 

Ratkaisu       

Asiassa on kysymys ainoastaan siitä, onko kysymys ollut ehdossa 3.3.4 määritellystä matkalta myöhästymisestä.

Vakuutettu on ollut Lontoon matkalla 16.12.2010 alkaen. Hän on lähtenyt tälle matkalleen Suomesta kotoaan ja hän on siten ollut kaikenaikaa ehdossa 2 määritellyllä ulkomaan matkalla. Vakuutetun tarkoituksena ei ole ollut käydä Suomeen 18.12.2010 palaamisen yhteydessä kotonaan Turussa vaan jatkaa Helsingistä seuraavana päivänä 19.12.2010 klo 6:45 lähtevällä lennolla Miamiin. Aiottu Miamin lento on siten ollut Lontooseen 16.12.2010 matkustamisena alkaneen ulkomaanmatkan sisäinen välilento.

Vakuutettu ei ole päässyt aikomalleen Miamin lennolle 19.12.2010 klo 6:45 siksi, että hän ei ole päässyt Lontoosta Helsinkiin, koska viranomaiset olivat sulkeneet Lontoon kentän. Vakuutusehdoissa ei ole rajoitettu korvauksen ulkopuolelle tilannetta, jossa vakuutettu pyrkii aikomansa matkan alkupaikkaan yleisellä kulkuneuvolla jostakin muualta kuin kotipaikastaan tai suunnitelman mukaisesta matkakohteestaan. Tässä tapauksessa vakuutettu on pyrkinyt Miamin-matkansa lähtöpaikkaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle Lontoosta julkisella kulkuvälineellä eli lentokoneella, jonka kulku on estynyt viranomaismääräykseen perustuneen Lontoon kentän sulkemisen seurauksena. Kysymys on siten ehdossa 3.3.4 määritellystä matkalta myöhästymisestä.

Lautakunta suosittaa yhtiötä maksamaan ehtojen mukaisen korvauksen matkalta myöhästymisen perusteella.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta