Haku

VKL 397/14

Tulosta

Asianumero: VKL 397/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2014

Toiminnanvastuu. Puhdas varallisuusvahinko. Auton osamaksukauppa. Rahoitusyhtiölle petoksesta aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun autoliike L Oy:n edustaja K myyjänä oli tehnyt 24.9.2009 osamaksusopimuksen Mercedes Benz -merkkisestä henkilöautosta. Auton ostajaksi merkittiin T. Sopimusta ei kuitenkaan ollut tehnyt T, vaan sopimuksen oli allekirjoittanut T:nä esiintynyt tuntemattomaksi jäänyt henkilö.

Osamaksusopimus oli siirretty autoliikkeen toimesta rahoituksen järjestämiseksi F Oy:lle. Sittemmin osamaksusopimuksen kohteena ollut auto katosi. Tämän seurauksena F Oy:lle aiheutui vahinkoa, koska rahoitusyhtiö oli erehtynyt myöntämään rahoituksen autokaupalle, jossa auton ostaja jäi tuntemattomaksi.

F Oy on sen ja L Oy:n välisen osamaksurahoitusyhteistyösopimuksen perusteella vaatinut L Oy:tä korvaamaan sille aiheutuneen vahingon. F Oy on katsonut, että L Oy ei ollut osamaksurahoitusyhteistyösopimuksen mukaisesti tunnistanut asiakasta ja varmistunut hänen henkilöllisyydestään. Kyseessä oli sopimusrikkomus, millä perusteella L Oy oli velvollinen korvaamaan F Oy:lle sen kärsimän vahingon.

Vakuutusyhtiö ei ole päätöksellään 9.6.2014 korvannut vahinkoa vastuuvakuutuksesta, koska vakuutuksesta ei korvattu puhtaita varallisuusvahinkoja. Vakuutuksesta ei myöskään korvattu vahinkoa siltä osin, kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, ellei korvausvastuuta olisi ilman mainittua sopimusta.

Asiakkaan valitus

L Oy:n mukaan kyseessä oli selkeä työvirhe ja vahinko kuuluisi korvata yhtiön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan käsillä olevassa vahingossa oli kysymys mahdollisesta sopimusrikkomuksesta johtuneesta taloudellisesta vahingosta. Koska vahingossa oli kysymys sopimukseen perustuvasta puhtaasta varallisuusvahingosta, ei korvausta toiminnan vastuuvakuutuksesta voitu maksaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, onko L Oy:n edustajan menettelystä F Oy:lle syntynyt vahinko korvattava vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloaikana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Vakuutusehtojen kohdan 4.2.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Asian arviointi

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahinko on aiheutunut siitä, että L Oy:n myymän auton oli ostanut väärällä henkilöllisyydellä esiintynyt henkilö. Vahinko on niin kutsuttu puhdas varallisuusvahinko, joka on johtunut siitä, että auton kauppahintaa ei ole saatu perityksi väärällä henkilöllisyydellä esiintyneeltä ja tuntemattomaksi jääneeltä ostajalta. Tällaiset varallisuusvahingot eivät tule korvattaviksi vakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Mäenpää, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta