Haku

VKL 384/04

Tulosta

Asianumero: VKL 384/04 (2004)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.09.2004

Epäilty kameran varkaus Katoaminen tai unohtaminen

Vakuutuksenottaja T.R. oli vaimonsa kanssa lomamatkalla Marokossa ajalla 22.1. – 5.2.2004. Viimeisenä aamuna ennen lentokentälle lähtöä vakuutuksenottaja oli syönyt lounasta hotellin ravintolassa. Hänen kameransa oli ollut ravintolan pöydällä viime hetkeen saakka. Vakuutuksenottaja oli ottanut pöydällä olleella kameralla kuvia lounaan aikana. Lentokentällä vakuutuksenottaja havaitsi kameran puuttuvan. Hänen vaimonsa oli olettanut vakuutuksenottajan ottaneen kameran mukaansa, ja vakuutuksenottaja oli vuorostaan olettanut vaimonsa ottaneen kameran laukkuunsa. Vakuutuksenottajan antaman selvityksen mukaan hän oletti ravintolan tarjoilijan ottaneen kameran pöydältä astioita viedessään. Toisena vaihtoehtona hän piti viereisessä pöydässä ollutta saksalaismiestä. Vakuutuksenottaja haki korvausta kamerastaan matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 30.3.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumakuvauksen. Vakuutusehtojen kohdan 8.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ehtojen 8.5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut matkatavaroiden katoamisesta tai unohtamisesta.
 
Käytettävissä olevien selvitysten mukaan tapahtuma ei ole sattunut vakuutusehtojen edellyttämän äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena, vaan kyseessä on tarkemmin määrittelemätön katoaminen. Katoaminen on vahinko, jossa vakuutettu ei ole pystynyt nimeämään mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, kuten miten, missä ja milloin vahinko on tapahtunut, joka oli syynä esineen menettämiseen. Pelkkä epäily esineen varkaudesta ei tällaisessa tilanteessa riitä näytöksi siitä, että vahinko olisi aiheutunut varkaudesta tai muusta äkillisestä, ennalta arvaamattomasta syystä. Vakuutuksenottajan korvaushakemuksesta ei käy ilmi mitään sellaista äkillistä, normaalista poikkeavaa tapahtumaa, kuten varkautta, josta tavaroiden menettäminen olisi voinut johtua. Koska vahinko ei ole aiheutunut vakuutusehdoissa vaaditusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vaan katoamisesta, vakuutusyhtiö ei voi maksaa vakuutuksesta korvausta.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 24.5.2004 T.R. pyytää Vakuutuslautakuntaa antamaan asiassa ratkaisusuosituksensa. Kyseessä on kameran anastamiseen liittyvä asia. T.R. on ollut asiakirjoista ilmenevällä tavalla matkalla ulkomailla. Hänen kameransa on ollut hänen hallussaan jatkuvassa valvonnassa myös hotellin ruokailutilassa, missä kamera viimein joutui anastuksen kohteeksi. T.R:n käsityksen mukaan kameran valvontavelvoitetta ei ole missään vaiheessa laiminlyöty ja hän on sen johdosta oikeutettu korvaukseen.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 22.6.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja sovellettavat vakuutusehdot. Korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Korvauksenhakija ei ole kyennyt yksilöimään, miten vahinko on tapahtunut. Vakuutusyhtiö katsoo vahingon aiheutuneen vakuutusehtojen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta katoamisesta, eikä asiassa ole voitu osoittaa äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, josta kameran menettäminen olisi johtunut. Katoamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa korvauksenhakija ei pysty määrittelemään, koska, missä ja millä tavoin omaisuus on hävinnyt. Viimeinen havainto kamerasta on hotellin ravintolassa ja kameran katoaminen todettiin vasta lentokentällä. Koska näyttöä korvauksenhakijan esittämän varkausolettaman tueksi ei ole, vakuutusyhtiö katsoo, että kameraa on pidettävä kadonneena eikä korvausta siten voida maksaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Matkavakuutusehdot
 
8. Matkatavaraturva
 
Kohta 8.1 Sisältö
Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassaoloaikana.
 
Kohta 8.5.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
-      matkatavaroiden katoamisesta tai unohtamisesta…
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse kameran katoamisesta, jota vakuutuksenottaja pitää varkautena.
 
Vakuutuksenottaja T.R. vaimoineen on ollut aamulla 5.2.2004 ruokailemassa hotellissaan Marokossa ennen paluumatkalle lähtöä. Hänen kameransa on ollut pöydällä ruokailun ajan ja sillä on tuolloin myös otettu kuvia. Vakuutuksenottaja ja hänen vaimonsa ovat vuorollaan pitäneet kameraa silmällä ruokaa noutaessaan. Lentokentällä T.R. on havainnut kameran puuttuvan. Hän ja hänen vaimonsa ovat luulleet toistensa ottaneen kameran mukaan. Vakuutuksenottaja on epäillyt heidän tarjoilijansa tai naapuripöydässä istuneen miehen anastaneen kameran.
 
Vahinkotapauksissa vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta. Oletus siitä, mikä on voinut olla tapahtumain kulku, ei täytä tätä näyttövelvollisuutta. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole esittänyt korvattavuuden edellyttämää selvitystä kameran varkaudesta. Koska matkatavaroiden katoaminen ja unohtaminen on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, lautakunta pitää vakuutusyhtiön ratkaisua ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas ja jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta