Haku

VKL 38/15

Tulosta

Asianumero: VKL 38/15 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2015

Matkan keskeytyminen sairastumisen vuoksi. Korvausmäärä. Lähiomaiselle matkan keskeytymisestä korvattavat kustannukset.

Tapahtumatiedot

B ja hänen avopuolisonsa A olivat matkalla Filippiineillä 15.12.2013–2.1.2014. B sairastui äkilliseen vatsatautiin 2.1.2014 eikä päässyt paluulennolle. A, jolla oli sama paluulento, jäi myös Filippiineille B:n tulkiksi eikä hän passiin liittyvien epäselvyyksien vuoksi olisi edes voinut matkustaa yksin. B hankki uudet lentoliput 3.1.2014 lähteneelle lennolle. Lennolle oli vain yksi paikka economy-luokassa, minkä vuoksi hän hankki liput business-luokasta.

KorvaustaB:n ja A:n uusista lentolipuista sekä B:n lääkehoidosta haetaan B:n matkavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on korvannut lääkekulut sekä yhden uuden paluumatkan economy-luokan lipun hinnan. A:n paluumatkaa vakuutusyhtiö ei korvannut.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan paluulento oli 3.1.2014, koska kotiinpaluuta ei voitu myöhästyttää enempää. Tällöin lennolle ei ollut muita paikkoja kuin yksi paikka economy-luokassa ja tilaa business-luokassa. Matka olisi korvattava sen hetkisten lentolippujen hinnan mukaan. Kuten yleensä, lentojen hinnat ovat kalliimmat lähdön ollessa ajallisesti lähellä. Vakuutusehdoissa ei mainita, ettei kyseisiä lentoja korvata business-luokassa, jos ei muita vaihtoehtoja ole. Kyseessä on ollut ainoa mahdollinen alkuperäisen matkasuunnitelman mukainen lento ylimääräisine kuluineen seuraavana päivänä. Vaikka lennolla olisi ollut vapaana economy-luokan lippuja, olisivat ne joka tapauksessa olleet huomattavasti kalliimpia kuin alkuperäiset liput. Lentolippujen hinnat eivät ole pysyviä, vaan ne vaihtelevat.

A:n piti jäädä huolehtimaan B:stä hänen ollessaan kovassa kuumeessa ja vatsakivuissa A:n kotimaassa ja hänen englannin kieltä taitamattomien sukulaisten luona.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vatsatauti aikuisella ei ole sellainen vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen, vakava sairastuminen, jonka perusteella matkakumppanille voitaisi korvata matkan keskeytymiskuluna uusi kotiinpaluu matkustajavakuutuksen perustella.

B olisi voinut palata seuraavana päivänä economy-luokassa, joka Finnairilla oli tarjota ja A alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisella kotiinpaluulennolla. Se, että A:n on B:n mukaan ollut pakottavaa olla hänelle tulkkina tai se, että A ei passiepäselvyyksien vuoksi ole voinut matkustaa yksin, eivät ole sellaisia seikkoja, jotka tekisivät A:n matkan keskeytymisestä vakuutusehtojen mukaan korvattavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys B:n paluumatkan korvausmäärästä ja siitä, tuleeko B:n puolison A:n matkan keskeytyminen korvata B:n matkavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuskirjaan merkityt henkilöt. Vakuutettuina ovat myös alle 16-vuotiaat, vakuutuskirjaan merkityn aikuisen vakuutetun mukana matkustavat omat lapset sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvat lapset, vaikka heitä ei merkitä vakuutuskirjaan. Samanaikaisesti mukana matkustava alle 16-vuotias henkilö voi olla vakuutettuna vain yhden matkavakuutuksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 5.3 mukaan matkan peruuntumisella tarkoitetaan matkalle lähdön estymistä. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että alkanut matka muuttuu pakottavasti.

Matkan peruuntumisen tai keskeytymisen tulee olla aiheutunut pakottavasti vakuutetun tai jäljempänä mainitun lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan, jos jokin ehdoissa mainittu syy pakottavasti estää vakuutetun matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan tapaturman tai sairauden osalta lääketieteellisin perustein.

Asian arviointi

Lautakunnan arvioitavana ovat 3.1.2014 tapahtuneen paluumatkan kustannukset. Lautakunta on saanut ristiriitaista selvitystä siitä, onko paluulennolle 3.1.2014 ollut saatavissa yksi economy-luokan paikka ja yksi business-luokan paikka vai kaksi business-luokan paikkaa. B on valituksessaan lautakunnalle ilmoittanut, että lentoyhtiö tarjosi lennolle yhtä economy-luokan ja yhtä business-luokan paikkaa. B kuitenkin hankki kaksi business-luokan paikkaa lennolle.

Lautakunta katsoo, että B:n paluulennon hinta tulee korvata economy-luokan lipun hinnan mukaan, koska se olisi tullut halvemmaksi. Lautakunta toteaa, että yleisen elämänkokemuksen perusteella lentolippujen hinnat kuitenkin ovat huomattavasti korkeampia juuri ennen lentoa ostettaessa ja siksi B:n paluulento olisi joka tapauksessa tullut kalliimmaksi kuin vakuutusyhtiön korvaama alkuperäisen economy-luokan lipun hinta vaikka B olisi matkustanut economy-luokassa. Lautakunnan käytettävissä ei ole selvitystä siitä, paljonko lippu economy-luokkaan olisi maksanut sillä hetkellä kun B hankki liput, minkä vuoksi lautakunta ei voi ottaa kantaa korvausmäärään. Vakuutusyhtiön on kuitenkin korvattava B:lle paluulennon hinta sen hinnan mukaan, mitä lippu economy-luokkaan olisi maksanut lippujen ostohetkellä.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutettuja ovat vakuutuskirjaan merkityt henkilöt ja tietyin edellytyksin vakuutetun mukana matkustavat lapset. Vakuutetun puoliso ei ole vakuutusehtojen mukaan vakuutettu. Korvausta matkan keskeytymisestä maksetaan vakuutusehtojen mukaan vain vakuutetulle. Vakuutusyhtiö on korvannut B:lle matkasairauden hoidosta ja matkan keskeytymisestä aiheutuneet kulut.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa korvausta on lisäksi haettu muulle kuin vakuutetulle aiheutuneista kustannuksista. Koska korvausta vakuutusehtojen mukaan voidaan maksaa vain vakuutetulle, eivät A:n uudesta paluulennosta aiheutuneet kustannukset tule korvattaviksi B:n vakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa B:lle paluulennon hinnan economy-luokan lipun ostohetken hinnan mukaan.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia